Projekti suomenkielisistä kielten nimistä

Wihuri E. (2023). Projekti suomenkielisistä kielten nimistä. Tietolinja, 2023(1). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023062865318

Kaavio.

Hahmotelma tekeillä olevan Suomenkielisten kielten nimien sanaston tietokytköksistä. Kuvio: Kielten nimien projekti, 2023.

Kielten nimien projekti on Kotimaisten kielten keskuksen, Kansalliskirjaston Finto-palvelun ja Kansalliskirjaston Kotoistuspalvelun yhteinen projekti, joka on käynnistetty vuoden 2023 alussa. Projektissa Kotimaisten kielten keskus laatii Kansalliskirjaston kanssa kaikille avoimen ja päivittyvän Suomenkielisten kielten nimien sanaston. Sanasto on tarkoitus julkaista vuonna 2025 tai 2026 Kansalliskirjaston Finto.fi-alustalla. Projektityöntekijät ovat suomen kielen, kotoistamisen ja IT-alan asiantuntijoita.

Sanastossa noin 7 000 kielten nimeä

Tulevan suomenkielisen sanaston lähteinä käytetään muun muassa Suomen Standardisoimisliiton (SFS), Kotoistuspalvelun ja Kotimaisten kielten keskuksen aiempia kielten nimien suosituksia sekä kotimaisessa tietokirjallisuudessa vanhastaan käytettyä nimistöä. Aiemmat suositukset tarkistetaan eri tietolähteiden ja kielten asiantuntijoiden avulla. Lisäksi projektissa on tarkoitus luoda runsaasti myös uusia suosituksia suomen kieleen. Suomen kielessä toimivien kirjoitusasujen pohjaksi tarvitaan tietoa muun muassa kansainvälisestä käytöstä, kielten nimien merkityksestä sekä paikallisten kielten mukaisista kirjoitus- ja ääntöasuista. Aineistorajauksena toimii kansainvälinen standardi ISO 639-3. Sanastossa tulee olemaan noin 7 000 kielen nimeä.

Samassa yhteydessä tarkistetaan ja täydennetään Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) sisältämät kielikunnat, joita on tarkoitus käyttää myös Suomenkielisten kielten nimien sanastoon kytkettävinä hierarkkisina yläkäsitteinä. Sanaston suosituksia oheistietoineen voi hakea Finto-palvelussa ja hyödyntää kokonaisuutena myös rajapinnan kautta. Julkaisun tietoja päivitetään säännöllisesti.

Sanasto palvelee sekä tietojärjestelmiä että toimittajia ja kääntäjiä

Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuille tehdään lisäksi Kielihakemisto-niminen hakupalvelu helpottamaan yksittäisten kielten nimien etsimistä sanastosta. Suositettavaa kirjoitusasua voi hakea eri tavoin kirjoitettuna ja myös kirjaintunnuksilla. Muun muassa toimittajia ja kääntäjiä palveleva hakuominaisuus julkaistaan samaan aikaan kuin Suomenkielisten kielten nimien sanasto. Hakutulos ohjaa katsomaan kaikki sanaston tiedot Finto-palvelusta.

Sanaston suositukset viedään myös kansainvälisen CLDR-kotoistustietokannan Suomen lokaaliin. Tietokannasta suositukset leviävät tietoteknisiin yhteyksiin.

Kirjoittaja

Elina Wihuri, erityisasiantuntija
Kotimaisten kielten keskus, nimistönhuolto
Sähköposti: elina.wihuri[at]kotus.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.