Uutisia ja ajankohtaista

Kansalliskirjasto -lehden 1/2008 teemana digitaalinen kirjasto

Kansalliskirjaston yleensä kulttuuriperintö- ja tutkimuskirjastopainotteisemman tiedotuslehden tämän vuoden ensimmäinen numero on omistettu digitaaliselle kirjastolle. Näkökulma pyrkii kuitenkin olemaan yleistajuisempi kuin Tietolinjan artikkeleissa – mutta sehän ei suinkaan tee niistä vähemmän kiinnostavia.

Kannattaa tutustua esimerkiksi siihen miten uusi järjestelmäarkkitehtuuri parantaa palveluja, mitä hyötyä digitoiduista aineistoista on humanistitutkijalle ja miten sähköisten aineistojen säilyttämisen pimeä keskiaika on viimein päättynyt.

Kansalliskirjasto-lehden pääartikkelit ovat nykyisin luettavissa myös verkossa osoitteessa
http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/kklehti.html

Webin trendit yhdistyvät Semantic Web 2.0 -suurhankkeessa

Suomessa on käynnistetty poikkeuksellisen laaja web-teknologian tutkimus- ja kehityshanke ”Semantic Web 2.0 – älykkäät yhteisölliset palvelut” vuosille 2008-2010. Hankkeen ideana on webin kahden megatrendin, Web 2.0:n ja semanttisen webin teknologioiden yhdistäminen ja hyödyntäminen pilottisovelluksissa. Pääosa tutkimustyöstä tehdään hanketta johtavassa Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston Semanttisen laskennan tutkimusryhmässä (SeCo). Mukana tutkimusyhteistyössä on myös Tampereen yliopisto.

Hanke on saanut Tekesiltä ja ennätyksellisen laajalta 38 suomalaisen yrityksen ja julkisen organisaation konsortiolta 1,2 miljoonan euron rahoituksen vuoden 2009 loppuun.

Hankkeen tutkimustyö jakautuu neljään laajempaan työpajaan. Ontologiapalvelut-työpajassa otetaan käyttöön kansallinen suomalainen ontologiapalvelu ONKI Living Lab. Se mahdollistaa vuoden vaihteessa päättyneessä FinnONTO-hankkeessa luodun semanttisen webin ontologiainfrastruktuurin kustannustehokkaan palvelukäytön mash-up-sovelluksina asiakasjärjestelmissä. Samalla kehitetään menetelmiä ontologioiden yhteisöllistä ylläpitoa ja julkaisemista varten. Mukana yhteistyössä ovat mm. Kansalliskirjasto ja ValtIT.

Kulttuuripalvelut-työpajassa kehitetään kulttuurisisältöihin liittyviä yhteisöllisiä ja personoituja palveluja, joiden avulla kansalaiset, keräilijät ja tutkijat voivat täydentää museoiden, kirjastojen ja arkistojen sisältöjä MuseoSuomi.fi:n ja KulttuuriSampo.fi:n kaltaisissa semanttisissa palveluissa. Kehitettävillä palveluilla on merkitystä paitsi kulttuuri- ja opetusalalla, myös muun muassa matkailussa ja
paikkatietoperustaisissa mobiilisovelluksissa. Mukana yhteistyössä ovat maamme keskeisimmät museot, kirjastot ja arkistot.

Sähköisen arkistoinnin työpajassa kehitetään teknologiaa dokumenttien semanttiseen kuvailuun, hakuun ja linkittämiseen erilaisissa tietämyksen hallinnan sovelluksissa. Pajassa ovat mukana mm. Kansallisarkisto ja merkittäviä suomalaisia teollisuusyrityksiä.

Terveys- ja yrityspalvelut -työpajan keskeinen tutkimuskohde on palvelujen semanttinen kuvaaminen, näiden tarvekohtaiseen löytämiseen ja koostamiseen liittyvät kysymykset sekä yhteisöllinen palvelusisältöjen tuotanto ja julkaiseminen. Keskeisinä pilottikohteina ovat sosiaali- ja terveysministeriön, Kansanterveyslaitoksen ja Tekryn TerveSuomi.fi-palvelu sekä teollisuus- ja elinkeinoministeriön ja PKT-säätiön YritysSuomi.fi-palvelu.

”Semantic Web 2.0 on tärkeä askel suomalaisen tietoyhteiskunnan kehityksessä. Hankkeen tuloksilla on merkittävää hyödyntämispotentiaalia sekä yritysten liiketoiminnassa että julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnassa. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitetyt ontologiat siirtyvät mukana olevien organisaatioiden ylläpidettäviksi ja hyödynnettäviksi”, kertoo teknologia-asiantuntija Katja Ahola Tekesistä.

Web 2.0 on webin megatrendi, jossa kehitetään hajautettuun sisällöntuotantoon perustuvia ratkaisuja yhteisöjen toimintaa tukeviin tehtäviin ja sovelluksiin (esim. Wikipedia, YouTube, blogit jne.). Teknologisena alustana kehitetään mm. tagging-tekniikoita, automaattista linkitystä ja vuorovaikutteisten palvelujen koostamista mash-up-tekniikoilla (esim. Ajax, Google Maps, AdSense).

Lisätietoja:

Semantic Web 2.0 -hanke: http://www.seco.tkk.fi/projects/sw20/
ONKI Living Lab -ympäristö: http://www.yso.fi/
Suomalainen semanttinen web sai perustan: http://www.tekes.fi/ajankohtaista/uutisia/uutis_tiedot.asp?id=6316&paluu=

ja

Professori Eero Hyvönen
Teknillinen korkeakoulu, viestintätekniikan laboratorio ja
Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos
eero.hyvonen(AT)tkk.fi
Puh. 050 3841618