Tietolinja

ISSN 1239-9132

Tietolinja on Kansalliskirjaston julkaisema verkkolehti, joka on suunnattu kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisille ja muille sen aihepiiristä kiinnostuneille. Lehti on erikoistunut digitaalisen kirjaston tekniikkaan, palveluihin ja standardeihin sekä yleisemmin digitaalisuuden mukanaan tuomiin muutoksiin kirjastojen toimintaympäristössä. Pyrimme seuraamaan aktiivisesti alan viimeisintä kehitystä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Seuraava numero ilmestyy loppusyksyllä 2023.

Lehden toimitus

Päätoimittaja: Riitta Koikkalainen
Muu toimituskunta:
Harri Ahonen, Hanna Arpiainen, Mia Mansaré  ja Anna Vuolanto.

Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected].

Kirjoittajan ohjeet

Kirjoittajan ohjeet ovat saatavilla lehden verkkosivuilla. Juttuideoista kannattaa olla etukäteen yhteydessä lehden toimituksen kanssa.

Lehden tilaus

Lehti tilataan lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen Majordomo(at)helsinki.fi. Viestin otsikko jätetään tyhjäksi ja 1. riville kirjoitetaan:
subscribe tietolinja-lehti tilaajan sähköpostiosoite

Tilaus voidaan perua lähettämällä samaan osoitteeseen vastaavanlainen sähköpostiviesti. Tällöin viestin 1. riville kirjoitetaan:
unsubscribe tietolinja-lehti
tilaajan sähköpostiosoite

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset tehdään perumalla ensin tilaus vanhalla osoitteella ja liittymällä sen jälkeen listalle uudella sähköpostiosoitteella.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.