Tietolinja

ISSN 1239-9132

Tietolinja on Kansalliskirjaston julkaisema verkkolehti, joka on suunnattu kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisille ja muille sen aihepiiristä kiinnostuneille. Lehti on erikoistunut digitaalisen kirjaston tekniikkaan, palveluihin ja standardeihin sekä yleisemmin digitaalisuuden mukanaan tuomiin muutoksiin kirjastojen toimintaympäristössä. Pyrimme seuraamaan aktiivisesti alan viimeisintä kehitystä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Seuraava numero ilmestyy keväällä 2021.

Lehden toimitus

Päätoimittaja: Jyrki Ilva
Muu toimituskunta:
Hanna Arpiainen, Jussi-Pekka Hakkarainen, Riitta Koikkalainen, Marko Oja

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

Lehden tilaus

Lehti tilataan lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen Majordomo(at)helsinki.fi. Viestin otsikko jätetään tyhjäksi ja 1. riville kirjoitetaan:
subscribe tietolinja-lehti tilaajan sähköpostiosoite

Tilaus voidaan perua lähettämällä samaan osoitteeseen vastaavanlainen sähköpostiviesti. Tällöin viestin 1. riville kirjoitetaan:
unsubscribe tietolinja-lehti
tilaajan sähköpostiosoite

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset tehdään perumalla ensin tilaus vanhalla osoitteella ja liittymällä sen jälkeen listalle uudella sähköpostiosoitteella.

RSS-syötteet

Lehteä voi nyt seurata myös tilaamalla viestit RSS-syötteenä

 

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.