Uutisia ja ajankohtaista

Digitaalinen kirjasto -blogi

Tarjolla on nyt myös Tietolinjaa nopeatempoisempi tiedotuskanava. Uusi blogi sisältää kansalliskirjastolaisten kirjoituksia digimaailman ja kirjastojen ajankohtaisista ilmiöistä. Kirjoittajat työskentelevät kaikki Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa, jossa keskitettyjä järjestelmiä kehitetään ja ylläpidetään ja ollaan näin aitiopaikalla seuraamassa, mitä maailmalla liikkuu.

Blogin aihekokonaisuuksia ovat: Digitaalisen kirjaston palvelut, Digitaaliset kokoelmat, Digitaaliset vapaakappaleet, Formaatit, standardit ja tunnisteet, Julkaisuarkistot, Kirjastoverkko, Ohjelmistot ja järjestelmät, Pitkäaikaissäilytys, Tiedonlähteet ja tiedonhaku, Tieteellinen julkaiseminen, Verkkoarkisto sekä Zeitgeist.

Blogitekniikka tarjoaa myös mahdollisuuden suoraan kommentointiin ja keskusteluun kirjoittajien kanssa. Keskustelua onkin jo syntynyt mm. uudesta vapaakappalelaista ja pitkäaikaissäilytyksestä.

Digitaalinen kirjasto –blogi löytyy osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto

Nelli-wiki

Nellin piirissä on aloitettu Wiki-sivujen teko ajatuksena parantaa portaalien ylläpitäjille kohdistettua ohjeistusta. Nelli-wiki on kaikille avoin sivusto, jota erikseen rekisteröityneet kirjastojen Nelli-koulutetut pääsevät modifioimaan. Muokkausoikeuksia on tähän mennessä hakenut ja saanut 19 käyttäjää. Käyttäjiksi Nelli-toimisto toivoo lisää Nellin tekniikkaa hallitsevia ilmaisutaitoisia kirjastohenkilökuntaan kuuluvia. Nelli-wiki sisältää toistaiseksi alueet MetaLib, SFX, Bugit, Etäkäyttö ja tunnistautuminen, Kehittämistyön välineet, Nelli-wikin ohjeet ja Loppukäyttäjille suunnatut Nelli-ohjeet.

Nelli-wiki löytyy osoitteesta https://wiki.helsinki.fi/display/Nelli/

”Mandis” testikäytössä Nellissä

Nelli-toimisto on herättänyt henkiin jo lähes edesmenneen Manda-luettelon Mandis-nimisenä. Kaukopalvelun ja muidenkin vain maakuntakirjastojen kokoelmista aineistoja etsivien käyttöön Mandis tarjoaa kohdennetun ja ajantasaisen maakuntakirjasto-monihaun, joka ei tuo hakuihin lainkaan maakuntakirjastojen ulkopuolisia aineistoja. Uusi palvelu poistaa myös tarpeen luoda Nelliin erikseen 19 maakuntakirjaston ja Keskuskirjaston hakuryhmää.

Mandis mahdollistaa kirjastoille myös poimintaluetteloinnin Z39.50n tai SRUn kautta.

Tarkemmat tiedot Mandiksen käytöstä löytyvät Nelli-Wikistä osoitteesta http://wiki.helsinki.fi/display/Nelli/Mandis.

Uusi yhteisluettelopilotti käynnistynyt

Kansalliskirjasto on aloittanut Ex Libriksen kanssa pilottiprojektin, jonka tarkoituksena on parantaa LINDAn toimivuutta ja luoda samalla perusta kansalliselle yhteisluettelolle. Jo pitkäänhän on ollut ilmassa erilaisia suunnitelmia yliopistokirjastojen yhteisluettelon LINDAn laajentamiseksi kattamaan kaikki kirjastosektorit Ruotsin LIBRISin tapaan. Yhtenä suurimpana kapulana näissä rattaissa on kuitenkin ollut Voyager-kirjastojärjestelmä, jonka yhteisluettelo-ominaisuudet ovat huonot. Kaikki resurssit ovat menneet nykyisen LINDAn parsimiseen edes jotenkin toimivaksi.

Sen jälkeen kun Ex Libris otti vastuulleen myös Voyager-järjestelmän kehittämisen, ollaan asiassa viimein päästy askel eteenpäin. Voyagerin yhteisluettelo-ominaisuudet todettiin niin puutteellisiksi, että uusi järjestelmätoimittaja tarjosi yllättävän vaihtoehdon: Aleph-järjestelmän hyviksi tiedetyt yhteisluettelotoiminnot pelaavat yhteen myös Voyager-kantojen kanssa. Kansalliskirjasto kiinnostui mahdollisuudesta heti.

Viimeinen päivä lokakuuta asennettiin kirjastoverkon uudelle yhteispalvelimelle myös Aleph, johon ladataan kokeiluluontoisesti neljä Voyager-tietokantaa ja pilotoidaan niillä yhteisluettelon toimintaa tällä alustalla. Kokeilukannat ovat Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen yhteisluettelo HELKA, Jyväskylän yliopiston JYKDOK, Varastokirjaston VAARI ja Helsingin teknillisen korkeakoulun TEEMU.

Pilottivaiheen on tarkoitus kestää vuoden loppuun. Jos kokemukset ovat myönteisiä, tullaan ensi vuoden aikana Voyager-yhteisluettelosovellus korvaamaan Alephilla. Myös neuvottelut ammattikorkeakoulukirjastojen liittymisestä Lindaan aloitettaneen silloin uudestaan.

Maailmalta

Ruotsalaisten opiskelijoiden kokemuksia Metalibistä ja Google Scholarista

Ruotsissa on tehty tutkimus, jossa verrataan opiskelijoiden kokemuksia Nelli-portaalisssakin käytössä olevan Metalib-järjestelmän ja Google Scholarin käytöstä. Tutkimuksesta on saatavana lyhyt ruotsinkielinen artikkeli sekä koko tutkimusraportti englanniksi, molemmat Diva-julkaisuarkistossa:

Euroopan digitaalisen kirjaston säätiö esittäytyi tietoyhteiskuntakomissaarille

Euroopan digitaalisen kirjaston säätiön jäsenet tapasivat EUn tietoyhteiskuntakomissaarin Viviane Redingin 28.11.2007 tilaisuudessa, jossa komissaarille luovutettiin virallisesti säätiön säännöt.

Säätiön jäsenet edustavat keskeisiä eurooppalaisia kulttuuriperintöjärjestöjä. Säännöissä todetaan, että jäsenet pyrkivät yhdessä
– tarjoamaan pääsyn Euroopan kulttuuri- ja tiedeperintöön yhteisen portaalin kautta
– tekemään yhteistyötä portaalin luomiseksi ja ylläpitämiseksi
– edistämään olemassaolevien digitaalisten sisältöjen kokoamista yhteen
– tukemaan eurooppalaisen kulttuuri- ja tiedeperinnön digitointia

Euroopan digitaalinen kirjasto rakentaa parhaillaan portaalin prototyyppiä, joka avataan ensi vuonna. Virallisessa tapaamisessa komissaarin kanssa julkistettiin samalla portaalin ensimmäinen teema, joka on KAUPUNKI.

Hanke kokoaa digitoituja sisältöjä Euroopan arkistoista, museoista, audiovisuaalisista kokoelmista ja kirjastoista. Karttojen, esineistön, valokuvien, äänitteiden, elokuvien, kirjojen ja arkistodokumenttien avulla pyritään tutkimaan Euroopan kaupunkien vuorovaikutusta kahden vuosituhannen ajalta.

Lisätietoja antaa hankkeen tiedottaja
Jonathan Purday
puh. 00 31 [0] 70314 0684,
sähköposti: jonathan.purday (at) kb.nl

Lehdistötiedote on luettavissa kokonaisuudessaan (englanniksi) osoitteessa:
http://www.europeandigitallibrary.eu/edlnet/mediacentre/press.php