Uusia maisemia

Kuva: Fabiania keväällä 2019.

Ilva, J (2019). Uusia maisemia. Tietolinja 2019(1). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019041912950

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut-palvelualue muutti tammikuun lopulla 2019 Helsingin keskustan kirjastokortteliin, Fabiania-rakennukseen. Vaikka olimme kotiutuneet edellisiin tiloihimme Sörnäisten Leipätehtaalle varsin hyvin, sijainnilla aivan Helsingin ydinkeskustassa on toki omat hyvät puolensa. Uudet remontoidut tilat ovat myös osoittautuneet muutaman ensimmäisen kuukauden kokemusten perusteella aivan viihtyisiksi.

Kirjastoverkkopalveluiden muutto ei ole ollut suinkaan ainoa ajankohtainen muutos Kansalliskirjaston toiminnassa. Vuodesta 2001 asti ylikirjastonhoitajana toimineen Kai Ekholmin jäätyä viime kesänä eläkkeelle kirjaston uudeksi ylikirjastonhoitajaksi valittiin tämän vuoden alusta lukien FT Cecilia af Forselles. Johtajavaihdoksen lisäksi kirjastossa tehtiin vuoden vaihteessa myös organisaatiouudistus, jossa yksiköitä ja esimiesten vastuita järjesteltiin uudestaan. Kuten aina vastaavien uudistusten yhteydessä, palasten asettuminen uuteen järjestykseen vie hetken verran.

Kaikki muutokset eivät tietenkään tapahdu yhdessä yössä. Myös Kansalliskirjaston palveluissa ja toimintaympäristössä on ollut muutaman viime vuoden aikana tapahtumassa useita muutoksia. Digitalisoituminen, avoin tiede ja tekoäly erilaisine ilmenemismuotoineen näkyvät Kansalliskirjaston toiminnassa entistä enemmän. Pitkäjänteisesti rakennetut kansalliset palvelut – mm. Finna, Melinda ja Finto – ovat laajentaneet Kansalliskirjaston toimialaa entistä enemmän uusille sektoreille, ja sillä on aiempaa laajempi rooli palveluntarjoajana sekä yleisille kirjastoille että muille muistiorganisaatioille.

Toisaalta korkeakoulukirjastojen vuosikymmeniä jatkunut kansallinen yhteistyö on muuttamassa muotoaan, kun yhden yhteisen kirjastojärjestelmän tilalle on tulossa käyttöön ainakin kaksi erillistä järjestelmää, sekä CSC:n palvelimilla pyörivä avoimen lähdekoodin Koha että Ex Libriksen pilvipalveluna tarjoama Alma. On vielä epäselvää millä tavalla tämä muutos vaikuttaa muuhun korkeakoulukirjastojen väliseen kansalliseen järjestelmäyhteistyöhön. Avoimen julkaisemisen yleistymisen myötä korkeakoulukirjastot joutuvat samaan aikaan muutenkin pohtimaan rooliaan ja yhteistyökuvioitaan uusista näkökulmista.

Muutos lienee pohjimmiltaan ainoa pysyvä asia, ja ehkä niin on hyvä. Kaikki ei aina mene ennakko-odotusten ja -toiveiden mukaisesti, mutta muutosten mukanaan tuomat uudet näköalat tarjoavat meille kuitenkin mahdollisuuksia miettiä uudestaan toimintaamme ja sen päämääriä.

Kuva: Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut sijaitsevat nyt
Fabianiassa, osoitteessa Yliopistonkatu 1.

Kirjoittajan yhteystiedot

Jyrki Ilva, tietojärjestelmäpäällikkö
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
PL 15 (Yliopistonkatu 1), 00014 Helsingin yliopisto
jyrki.ilva [at] helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.