PKP Sprint: Ohjelmointipyrähdys Montrealissa

Nygård A-J (2016). PKP Sprint: Ohjelmointipyrähdys Montrealissa. Tietolinja, 2016(2). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016052913005

Kuva 1. Montrealin keskustaa

Kuva 1. Montrealin keskustaa

Kanadalaisten ja yhdysvaltalaisten yliopistojen ja kirjastojen yhteishanke Public Knowledge Project (PKP) järjesti huhtikuun lopussa kaksipäiväisen PKP Sprint -tapahtuman. Sen tavoitteena oli kehittää PKP:n avoimen lähdekoodin Open Journal Systems -julkaisujärjestelmää sekä sitä koskevaa dokumentaatiota. Vastaavia kokoontumisia on pidetty muutamien vuosien ajan ja tällä kertaa työskentelypaikaksi valikoitui Montreal, johon kerääntyi reilu parisenkymmentä OJS-järjestelmän kanssa työskentelevää henkilöä.

Kansalliskirjaston ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteisen Kotilava-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää tiedelehtien avoimen julkaisemisen teknisiä edellytyksiä Suomessa. Lähtökohdaksi on otettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämä Open Journal Systems -palvelu. Palvelua koskevassa kehitystyössä on keskeisessä asemassa OJS-järjestelmän tulevan suuren versiopäivityksen (OJS 3.0) valmistelu sekä suomalaiseen tiedeyhteisöön tuloillaan olevan ORCID-tutkijatunnisteen tuen parantaminen. Nämä olivat tarjolla myös Montrealin tapahtuman painopisteiksi, joten lento Atlantin yli vaikutti perustellulta.

Epäkonferenssi

Kuva 2. Sprinttaus aloitettiin hahmottelemalla työryhmät Kevin Stranackin ja Alec Smecherin johdolla (Kuva James MacGregor)

Kuva 2. Sprinttaus aloitettiin hahmottelemalla työryhmät Kevin Stranackin ja Alec Smecherin johdolla (Kuva James MacGregor)

Kokoontuminen koostui kahdesta, järjestäjien toivomuksen mukaisesti ”epäkonferenssimaisesta”, työskentelypäivästä. Pikkutakki oli siis jäänyt Suomeen, eikä luento-osuuksia kuultu. Aamun pakollisen esittelykierroksen jälkeen ryhdyttiin päättämään tapahtumassa käsiteltävistä aiheista, joita oli voinut ehdottaa jo etukäteen. Työskentely tapahtui editoimalla esillä ollutta Google Docs -dokumenttia, johon kertyi nopeasti vajaa tusina esitystä. Kun paikalla olleet ja myös etänä osallistuneet tämän jälkeen kirjoittivat omat nimensä haluamansa ryhmän alle, oli hallitun kaaoksen lopputuloksena kuusi työryhmää.

PKP ylläpitää kokonaista avoimen lähdekoodin tuoteperhettä tieteelliselle yhteisölle. Siihen sisältyy OJS-järjestelmän lisäksi monografioiden tuotantoa ja julkaisua tukeva Open Monograph Press (OMP) sekä konferenssien hallinnointiin suunniteltu Open Conference Systems. Tällä kertaa Montrealissa järjestetyn ohjelmointitapahtuman työlistalle kertyi lähinnä OJS-järjestelmää koskevia kehityskohteita. Syynä oli todennäköisesti kesällä tapahtuva 3.0-version julkaisu, jota on valmisteltu nyt jo kolmisen vuotta. Aiempi suuri versiopäivitys on jo yli kymmenen vuoden takaa ja kulunut aika on alkanut näkyä erityisesti vanhentuneissa käyttöliittymäratkaisuissa. Uuden versiopäivityksen keskeisin uudistuskohde onkin käyttöliittymään ajanmukaistaminen, joka toivottavasti laskee järjestelmän tällä hetkellä suhteellisen korkeaa oppimiskynnystä.

Tekstiä ja teemoja uuteen OJS-versioon

Suoraan OJS 3.0:aan liittyneet työryhmät uurastivat uuden dokumentaation, käännösten sekä ulkoasuteemojen parissa. Käyttäjille suunnattua dokumentaatiota ollaan nyt rakentamassa Gitbook-palveluun, jossa on tarkoitus hallinnoida myös eri kieliversioita. Todennäköisesti Kotilava-hankkeen yhteydessä tuotettavat ohjeistukset tullaan lisäämään osaksi tätä kokonaisuutta. Käännöstyöryhmän pöydällä oli ranskankielinen OJS, jota valmisteltiin tulevaa versiopäivitystä varten.

OJS-järjestelmän ulkoasut kokevat käyttöliittymän ohella täydellisen uudistuksen ja lopputuloksena pitäisi olla ajanmukaisen ja responsiivisen perustaiton mahdollistava lähtökohta. Tämän lisäksi Montrealissa valmisteltiin Bootstrap-taittopohjaan perustuvaa ulkoasuateemaa, jonka toivotaan olevan helposti käyttäjien muokattavissa. Vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi WordPress-järjestelmään, myös Bootstrap-pohjaan on saatavilla satoja valmiita teemoja.

Avoimen julkaisemisen standardit hyvin esillä

Kuva 3. Työskentely tapahtui kuudessa työryhmässä. (Kuva Alec Smecher)

Kuva 3. Työskentely tapahtui kuudessa työryhmässä. (Kuva Alec Smecher)

Monet Kotilava-hankkeen keskeiset tekniset uudistukset heijastelevat muodostumassa olevia kansainvälisiä avoimen julkaisemisen standardeja. Ei siis ollut oikeastaan ihme, että samoja enemmän tai vähemmän tuttuja kirjainyhdistelmiä vilisi myös Montrealissa ehdotetuissa työryhmien aiheissa. Mukaan valikoituivat XML-muotoisten artikkeleiden jäsentäminen, artikkelitason tilastot (article-level metrics, ALM) sekä ORCID-tutkijatunnisteen parempi integraatio OJS-järjestelmän kanssa.

PKP on jo jonkin aikaa tarjonnut ilmaisen palvelun, jonka avulla voi muuntaa tekstinkäsittelyohjelmilla tuotettuja artikkeleita XML-muotoon. Tehdyt muunnokset perustuvat JATS-strandardiin (Journal Article Tag Suite). Automaattinen muunnos on kuitenkin usein puutteellinen, joten Montrealissa aloitettiin työ, jonka tavoitteena on saada palveluun muunnoksen muokkaukseen tarkoitettu editori. Tarkoitukseen valittu muokkaustyökalu on Substance, jonka itävaltalaiset kehittäjät osallistuivat Montrealin tapahtumaan.

Artikkelitason metriikka on jo käytännössä tekniikan tasolla olemassa OJS- ja OMP-järjestelmissä ja molemmat täyttävät periaatteessa COUNTER-suositukset. Tietojen visualisointi on kuitenkin jättänyt toivomisen varaa ja ainoassa Open Monograph Press -järjestelmää koskeneessa työpajassa pyrittiinkin korjaamaan näitä puutteita. Lähtökohdaksi otettiin valmis Chart.js-kirjasto ja lopputuloksena ryhmä esitteli jo Montrealissa näyttäviä ja selkeitä julkaisukohtaisia tilastoja. Tehty työ on suhteellisen helposti sovellettavissa myös OJS-järjestelmään.

Oma osallistumiseni koski ORCID-tutkijatunnisteen integrointia. Suomessa on talven aikana valmisteltu CSC:n johdolla yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden yhteistä ORCID-konsortiota. Tavoitteena on saada tunnisteet yleistymään suomalaisessa tiedeyhteisössä ja toisaalta ottaa tunniste käyttöön myös erilaisissa järjestelmissä, kuten yliopistojen tutkimustietojen keruussa. Kotilava-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut näitä tavoitteita mukaillen parantaa ORCID-tunnisteen integraatiota OJS-järjestelmän kanssa. Tunnisteen on voinut ennenkin lisätä, mutta vastoin ORCID-yhteisön suosituksia, tunnisteet on syötetty avoimeen kenttään artikkelin kuvailutietoja annettaessa. Suositusten mukainen tapa on lisätä kaikki tunnisteet aina ORCID-rajapinnan kautta tapahtuneen autentikoinnin avulla, jolloin tunnisteita ei syötetä missään vaiheessa kirjoittamalla.

Suositukset otettiin lähtökohdaksi myös Montrealissa työskennelleen ORCID-ryhmän työssä, johon onneksemme osallistui myös OJS-järjestelmän pääkehittäjä. Kahdessa päivässä myös valmistuivat tavoitteiksi asetetuista kohdista tärkeimmät, eli uuden lisäosan avulla ORCID-tunnisteet voidaan nyt lisätä artikkelin kuvailutietoihin oikeaoppisesti. Monia ominaisuuksia jäi kuitenkin vielä puuttumaan. Tulevaisuudessa ORCID-autentikaatiota voisi käyttää kirjautumisen yhteydessä ja OJS-järjestelmä voisi myös työntää julkaisu- ja vertaisarviointitietoja käyttäjän ORCID-tilille.

Nopea kaksipäiväinen

Tiivistahtiset kaksi päivää kuluivat työryhmissä nopeasti ja toisen päivän viimeiset työskentelytunnit käytettiin työryhmien tulosten esittelyyn. Tapahtuman keston huomioon ottaen tulokset olivat suhteellisen vaikuttavia ja käytännössä kaikki työryhmät pääsivät tavoitteisiinsa. Työskentely on jatkunut ainakin ORCID-integraation osalta myös Montrealista paluun jälkeen ja Kotilava-hankkeen kannalta onnistuttiin solmimaan monia tärkeitä kontakteja erityisesti PKP:n suuntaan. Mikäli uutta ohjelmointipyrähdystä ei tänä vuonna järjestetä, on seuraava PKP:n tapahtuma todennäköisesti syksyllä 2017 järjestettävä suurempi konferenssi.

Lisätietoja

Public Knowledge Project -hankkeen uutinen tapahtumasta

Kotilava-hankkeen sivusto

Kirjoittajan yhteystiedot

Antti-Jussi Nygård, suunnittelija
Tieteellisten seurain valtuuskunta
antti-jussi.nygard [at] tsv.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.