Uutisia ja ajankohtaista

Siirtyminen MARC21:een etenee

Yliopistokirjastot, LINNEA2-konsortion erikoiskirjastot ja ammattikorkeakoulukirjastot siirtyvät joulukuussa 2008 käyttämään aineistojen luetteloinnissa MARC 21 -tiedontallennusformaattia. Sitä ylläpitää ja kehittää Yhdysvaltain kongressin kirjasto. Suomen oloihin sovellettu MARC21-Fin-formaatti jää tällöin kokonaan pois käytöstä.

Tavoitteena on päästä yhtenäiseen formaattikäytäntöön kaikissa kirjastoissa ensi vuosikymmenen alkuvuosina, jolloin 1970-luvulla luodun FINMARC-formaatin käyttö loppuu vähitellen myös yleisissä kirjastoissa.

Uudistunut LINDA-tietokanta avataan tammikuussa

Nykyinen Voyager-ohjelmistoon pohjautuva korkeakoulujen yhteistietokanta LINDAkorvataan uudella Ex Libriksen Aleph Central Catalog -sovelluksen varaan rakennetulla järjestelmällä. Uusi LINDA muodostetaan LINNEA2-kirjastojen tietokannoista, ei nykyisestä LINDA-tietokannasta.

Prosessiin liittyen myös LINDA:ssa mukana olevien kirjastojen omiin tietokantoihin tehtävässä aineistojen luetteloinnissa on parhaillaan tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Tietojen tallennukseen ryhdytään käyttämään Aleph-sovelluksen luettelointiklienttiä nykyisen Voyagerin sijaan. Asiakkaille tämän muutoksen ei kuitenkaan pitäisi näkyä, sillä tietokannat sinällään säilyvät edelleen Voyager-järjestelmässä.

Uudistunut LINDA avataan tiedonhakijoiden käyttöön tammikuussa 2009.

VESA:n uusi käyttöliittymä pilottikäytössä

VESA-verkkosanaston uusi käyttöliittymä on avattu pilottikäyttöön kansallisessa ONKI-ontologiapalvelussa.

Uusi ja vanha VESA ovat aluksi käytettävissä rinnakkain. Käyttäjä pääsee sekä uuteen että vanhaan sanastoon osoitteesta

http://vesa.kansalliskirjasto.fi

Sekä uuden että vanhan VESA:n termisisältö on ajantasainen ja identtinen. Sekaannusten välttämiseksi on syytä huomata, että YSA on eri asia kuin YSO (Yleinen suomalainen ontologia), vaikka palveluiden käyttöliittymät muistuttavat toisiaan. YSO on rakennettu YSA:n vuoden 2005 lopun tilanteen pohjalta, eli sieltä puuttuvat tämän jälkeen tehdyt muutokset, ja lisäksi sieltä puuttuvat myös YSA:n sisältämät maantieteelliset nimet.

Teknisesti uusi VESA ei ole vielä täysin valmis, ja sen käyttöliittymää kehitetään edelleen. VESA on Kansalliskirjaston suosituimpia ja käytetyimpiä palveluita ja siksi sen käyttäjäystävällisyys on ratkaisevan tärkeää. Uuden, toimivan käyttöliittymän aikaansaamisessa onnistutaan vain yhteistyössä käyttäjien kanssa. Heiltä saatu palaute on olennaista palvelun kehittämisessä ja siksi toivomme saavamme sitä runsaasti.

Käyttöliittymää koskeva palaute: http://www.yso.fi/feedback/?l=fi
Asiasanoja koskeva palaute: vesa-posti(at)helsinki.fi

Triangelipäivien puheenaiheita verkossa

Kirjastomaailman kerma kokoontui lokakuun lopulla taas kolmeksi päiväksi triangelipäiville, jotka järjestettiin tällä kertaa Turussa. Järjestelyt toimivat hienosti, ja päivien ohjelmaan sisältyi yli kolmekymmentä eri esitystä tai sessiota, joissa käsiteltiin kirjastoteknologian polttavia kysymyksiä.

Päivien puheenaiheita kommentoitiin tuoreeltaan mm. seuraavissa blogi-merkinnöissä:

Mitä jäi mieleen: triangelipäivät, päivä 1 (Digitaalinen kirjasto)
Mitä jäi mieleen: triangelipäivät, päivä 2 (Digitaalinen kirjasto)
Vielä triangelipäivistä (Digitaalinen kirjasto)
Triangelipäivät 2008 (SAMK:in kirjastolaisten blogi)

Suurin osa Nelliin liittyvistä ja kaikille yhteisistä esityksistä plus koko joukko Jukka Pennasen triangelipäivillä ottamia valokuvia löytyy Nelli-wikistä, osoitteesta

http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=34638031

Kirjastoalan kansainvälinen Igelu-kongressi syyskuussa 2009 Helsingissä

Vuosittain järjestettävä International Group of Ex Libris Users -kongressi, Igelu, järjestetään 6.-9.9.2009 Helsingissä Marina Congress Centerissä. Kongressin järjestelyistä vastaa Kansalliskirjasto.

Igelu on suunnattu Ex Libriksen ohjelmia käyttävien kirjastojen henkilöstölle, ja sinne odotetaan noin viittäsataa osallistujaa.

Ex Libris Group on suomalaisten kirjastojen keskeinen järjestelmätoimittaja. Maamme korkeakoulukirjastojen kirjastojärjestelmät Aleph ja Voyager sekä Nelli-portaaliohjelmistot MetaLib ja SFX ovat kaikki Ex Libriksen tuotteita.

Kongressin verkkosivut on jo avattu osoitteessa http://igelu2009.org. Sivustolla tiedotetaan ajantasaisesti kongressin suunnittelusta ja järjestelyistä.

Lisätietoja:
tapahtumakoordinaattori
Jukka Pennanen
Kansalliskirjasto
puh. (09) 191 44375
jukka.pennanen (at) helsinki.fi