Ahti esittäytyy

Heidi Partanen ja Heli Kautonen
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201201111051

 

Vuoden 2011 alussa Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden uutena toimintayksikkönä aloitti asiakkuuden hallinta eli tuttavallisemmin Ahti.

Kirjastoverkkopalveluiden uusi organisaatio

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut-tulosalueen sisäinen organisaatio uudistettiin vuoden 2010 lopussa, sillä Kansalliskirjaston vastuut kansallisten infrastruktuuripalvelujen tarjoajana olivat kasvamassa. Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymän pysyvä ylläpito siirrettiin Kansalliskirjastolle vuonna 2011, ja organisaatiorakenteen uudistamisella haluttiin varmistaa toimintaedellytykset vastuiden kasvaessa ja asiakaskunnan laajentuessa kirjastoista myös arkistoihin ja museoihin.

Asiakkuuden hallinta -yksikkö

Organisaatiouudistuksen myötä uutena toimintayksikkönä aloitti asiakkuuden hallinta (Ahti), ja Ahdin tehtäviin nimensä mukaisesti kuuluu kirjastoverkkopalveluiden asiakkuuksien hallinta. Yksikön tehtävänä ovat vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen (KITT eli tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta ja kyselyt), koulutus- ynnä muiden tilaisuuksien järjestäminen ja asiakassektoreiden yhteistyön koordinointi. Lisäksi yksikkö vastaa viestinnästä ja KDK-asiakasliittymän konsortion toiminnan kehittämisestä.

Yksikössä työskentelevät esimies, palvelupäällikkö Heli Kautonen, tietotekniikkasuunnittelija Teemu Kokkonen, tilastokoordinaattori Markku Laitinen, palvelukoordinaattori Anna Niemelä, koulutussihteeri Mia Nurmi, tiedottaja Heidi Partanen, tietojärjestelmäasiantuntija Jukka Pennanen ja suunnittelija Tapani Sainio. Asiakkuuden hallinta -toimintayksikkö on vuonna 2011 vasta käynnistänyt toimintaansa, ja tiimi on ollut kokonaisuudessaan koossa kesäkuusta alkaen.

Asiakkuuksien hallinnalla yhtenäisemmät palvelut

Asiakkuudenhallintatyö aloitetaan täydellä teholla vuonna 2012. Tavoitteena on kirjastoverkkopalveluiden muiden toimintayksiköiden avulla saada kokonaiskuva kirjastoverkkopalveluiden asiakkuuden hallinnan nykytilasta ja yhteinen näkemys asiakkuuksista: kirjastoverkkopalveluissa seurataan asiakaskentän kehittymistä sekä selvitetään, mitä asiakkaat tarvitsevat ja mitä asiakkaat haluavat kirjastoverkkopalveluiden tekevän. Työn tulokset toivottavasti näkyvät kirjastoverkkopalveluiden asiakkaille parantuneena ja aiempaa yhtenäisempänä palveluna. Kirjastoverkkopalveluiden vuoden 2012 asiakastyön johtotähtenä on kysymys ”Minkälainen kokemus on asioida meidän kanssamme?”.

Yhteystiedot

Kirjastoverkkopalveluiden sähköpostiosoite on kk-kvp-palvelut (at) helsinki.fi. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].