ISSN-standardin uudistuminen

Marja-Liisa Seppälä
Kansalliskirjasto

Tämä artikkelin pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20072117

 

Uusi ISSN-standardi (International Standard Serial Number) on julkaistu (ISO 3297:2007). Standardin kääntäminen suomeksi, SFS-standardiksi, aloitetaan vuoden 2008 alussa.

Standardin sisällöllinen muutos

ISSN-standardin uudistaminen käynnistyi vuonna 2003 kansainvälisessä työryhmässä. Tavoitteena oli ulottaa ISSN-tunnuksen käyttö julkaisun ilmiasutason lisäksi myös kokoavalle tasolle.

Julkaisun kokoavan tason identifiointi ISSN-tunnuksella koetaan tärkeäksi etenkin linkityspalveluissa. Kansainväliset julkaisijat ovat olleet haluttomia ottamaan useampia ISSN-tunnuksia yhdelle ”teokselle” (sisällölle). Julkaisun verkkoversioissa käytetäänkin usein painetun version ISSN-tunnusta, mikä aiheutti sekaannuksia tietojärjestelmissä.

ISSN-tunnusta käytetään myös julkaisutuotteiden tunnistamiseen (esim. EAN-viivakoodissa), jolloin julkaisun eri ilmiasuilla on oltava omat tunnuksensa. Verotus on erilainen verkossa ilmestyvälle ja painetulle julkaisutuotteelle. Myös poimintaluetteloinnissa ja tiedonhaussa on tärkeä tietää, mihin julkaisun versioon tunnus liittyy. Verkkoversion sisältö eriytynee tulevaisuudessa yhä enemmän painetun version sisällöstä, jolloin julkaisun versioilla kannattaakin olla eri tunnukset, vaikka nimeke olisi sama.

Uudessa ISSN-standardissa kokoavan tason tunniste on nimeltään ISSN-L (Linking ISSN). ISSN-L-tunnus on yhteinen julkaisun kaikille eri muodossa oleville versioille/ilmiasuille, esim. julkaisun painetulle, verkko- ja CD-ROM-versiolle. ISSN-L-tunnuksen lisäksi julkaisuversioiden yhdistävänä tekijänä on sama nimeke, jonka ”auktorisoitu” asema vahvistuu uuden tunnuksen myötä. ISSN-L ei kokoa yhteen julkaisun eri kieliversioita eikä myöskään reagoi julkaisun sisällöllisiin muutoksiin tai yhden version nimekkeen muutokseen. ISSN-L tunnus muuttuu vain, jos julkaisun kaikkien versioiden nimekkeet muuttuvat.

Standardin soveltaminen

Vielä ei ole tehty päätöstä, mikä taho jakaa ISSN-L-tunnuksia suomalaisille julkaisuille. Jos ISSN-L-tunnusten anto tapahtuu automaattisesti kansainvälisessä ISSN-keskuksessa julkaisutietojen saapuessa kansainväliseen ISSN-tietokantaan, ISSN portaaliin, on ISSN-L tunnus sama kuin portaaliin ensimmäisenä saapuneen julkaisuversion ISSN-tunnus. Jos tunnuksia jakaa kansallinen ISSN-keskus, käytetään ISSN-L-tunnuksena ensimmäisenä julkaistun ilmiasun ISSN-tunnusta.

Kun ISSN-L on otettu käyttöön, tarjoaa kansainvälinen ISSN-keskus julkaisijoille ja muille ISSN portaalin käyttäjille palvelun, jossa voi tarkastaa, mihin ISSN-tunnuksiin tietty ISSN-L-tunnus liittyy. Merkittäessä tunnuksia julkaisuun käytetään ISSN-L-lyhennettä erottamaan kokoava tunnus versioiden ISSN-tunnuksista. Kirjastojärjestelmissä ISSN-L-tunnus esiintyy julkaisun jokaisen version tietueessa versioiden omien ISSN-tunnusten lisäksi. ISSN-L-tunnukseen liittyvät tekniset ratkaisut ovat vielä kehitteillä.

ISSN-L-tunnus otetaan käyttöön todennäköisesti vuoden 2009 alusta. Uuteen tunnukseen liittyvistä käytännön asioista tiedotetaan lähempänä käyttöönottoajankohtaa.

Lisätietoa

 

Kirjoittajan yhteystiedot

Marja(-Liisa) Seppälä, kirjastonhoitaja
Kansalliskirjasto / Suomen ISSN-keskus
PL 26 (Teollisuuskatu 23),
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Sähköposti: marja-liisa.seppala(at)helsinki.fi