Kaukopalvelun käsikirja on päivitetty

Mörsky E (2021). Kaukopalvelun käsikirja on päivitetty. Tietolinja, 2021(1). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061938986

Kaukopalvelun käsikirjan päivitetty versio julkaistiin kirjastot.fi -sivustolla helmikuussa 2021. Käsikirja on tarkoitettu kirjastoille lyhyeksi johdannoksi kaukopalveluun ja käytännön tietopaketiksi erityisesti niille, joille kaukopalvelu ei ole ennestään tuttua. Käsikirjan päivityksestä vastaa Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran (STKS) Aineiston saatavuus -työryhmä.

Palveluksessanne

Kaukopalvelu astuu kuvaan kun asiakas haluaa käyttöönsä aineistoa, jota ei ole saatavilla omasta kirjastosta tai lähialueelta. Kaukopalvelu on kirjastojen välistä toimintaa, ja aineistojen nopean välityksen tarkoituksena on saattaa kirjastojen kokoelmia laajemman yleisön käyttöön. Palvelu toimii kotimaisten kirjastojen lisäksi kansainvälisesti koskien sekä painettuja että elektronisesti välitettäviä aineistoja. Määrärahojen vähentyessä kirjastojen on entistäkin vaikeampi hankkia ja säilyttää kaikkea asiakkaiden kaipaamaa aineistoa, joten kokoelmayhteistyön merkitys korostuu osana kirjastojen kokoelmapolitiikkaa.

Kirjastojen kaukopalvelulla on pitkät perinteet ja myös palvelun toteuttamiseen opastavaa käsikirjaa on julkaistu vuosikymmeniä. Kaukopalvelun käsikirja ilmestyi ensin STKS:n julkaisemana painettuna kirjana, josta viimeinen painettu versio ilmestyi vuonna 1995. Vuosituhannen vaihteen tienoilla Kaukopalvelun käsikirja siirrettiin verkkoon.

Tiivis tietopaketti

Käsikirjan alussa kuvataan lyhyesti kaukopalvelun perusprosessit ja kerrotaan muutama perustieto aineiston elektronisesta välityksestä. Erikoisaineistoa käsittelevässä luvussa nostetaan esiin aineistoja, joiden kaukolainaamiseen liittyy erityispiirteitä, kuten arkistoaineisto, nuotit, opinnäytteet ja lehdet.

Kansainvälisestä kaukopalvelusta kertovaan lukuun on koottu valikoima ulkomaisia kirjastoja ja palveluita, jotka on valittu erityisesti käytettävyyden perusteella. Käsikirjaan on koottu myös tietoa kaukopalveluun liittyvistä säädöksistä, oikeuksista ja sopimuksista. Lopuksi kerrotaan lyhyesti kaukopalvelun tilastoinnista.

Mylläys jatkuu

Kirjastokentällä on tapahtunut ja tapahtuu edelleen jatkuvasti muutoksia organisaatioissa, käytännöissä ja järjestelmissä. Tietojen ajantasaistamiseksi  käsikirjaan pitikin tehdä paljon tarkistuksia ja sitä piti muokata muutenkin kokolailla perusteellisesti. Myös linkit tarkastettiin ja uusia lisättiin ohjaamaan lisätiedon ääreen. Varsinkin yleisiin kirjastoihin liittyen työryhmä sai päivitystyössä apua Helsingin kaupunginkirjaston asiantuntijoilta.

Kaukopalvelurintamalla on käynnissä paljon kiinnostavaa kehitystyötä, joka liittyy esimerkiksi kaukopalvelun parempaan integrointiin kirjastojärjestelmissä ja elektronisten aineistojen saatavuuteen. Näistä aiheista käsikirjassa ei tällä hetkellä ole esittelyitä, mutta Aineiston saatavuus -ryhmä seuraa kaukopalveluun liittyvää kehitystä ja pyrkii päivittämään käsikirjaa myös tarpeen mukaan säännöllisten päivityskierrosten lisäksi. Ryhmä ottaa mielellään vastaan ehdotuksia käsikirjaan tarvittavista muutoksista ja lisäyksistä. Ryhmän jäsenten yhteystiedot ja käsikirjan löydät STKS:n kotisivuilta.

Kirjoittaja

Elisa Mörsky, kirjastosihteeri
Kansalliskirjasto
elisa.morsky[at]helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.