Kansalliskirjasto tutkijoiden palveluksessa

Näpärä L (2021). Kansalliskirjasto tutkijoiden palveluksessa. Tietolinja, 2021(2). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121661236

Tutkijan palveluksessa Kansalliskirjasto, monin tavoin! Kuva: Elisa Mörsky ja Laura Lipponen, 2021.

Kansalliskirjasto osallistuu eri tavoin sen aineistoja hyödyntävään tutkimukseen, ja tarjoaa tukeaan siihen eri tavoin. Palvelut kehittyvät vuorovaikutuksessa tutkijakentän kanssa.

Aineistojen tutkimusta verkossa ja paikan päällä

Kansalliskirjaston aineistoihin kohdistuu monitieteistä tutkimusta. Suurin osa tapahtuu sellaisilla aineistoilla, joita voi käyttää itsenäisesti. Tällaista on esimerkiksi digitoitu aineisto. Toisaalta osa tutkijoista tulee Kansalliskirjastoon hyödyntämään sen tutkimuskirjallisuutta tarjoavaa tiedekokoelmaa, ja varsinainen tutkimukseen tarvittava aineisto tulee muualta.

Vapaakappalekirjastoissa on käytettävissä suuri määrä digitoitua ja digisyntyistä aineistoa. Sillä on varsin paljon tutkimuspotentiaalia sen suuren määrän vuoksi, mutta tekijänoikeuslainsäädännön vuoksi aineiston käyttö on rajoitettu vain erityisille vapaakappaletyöasemille. Lain mukaan aineistosta ei voi valmistaa digitaalista kopiota asiakkaille. Aineistojen lukeminen ja selailu sekä lähiluku onnistuvat, mutta datan käsittelyyn tarvittavat työkalut ovat vielä vähäiset.

Pandemia-aika on vähentänyt paikalliskäytössä olevien aineistojen käyttöä. Verkossa käytettävien aineistojen käyttö sen sijaan on noussut. Kasvuun on vaikuttanut se, että lisää aineistoa on voitu avata vapaaseen verkkokäyttöön sopimalla sen käyttöönsaattamisesta Kopioston kanssa. Viimeaikaisina uudistuksina digitoituihin aineistoihin on saatu parannuksia automaattisen tekstintunnistuksen ja uusia työkaluja, kuten lataustyökalu ja Jupyter-työkirja.

Yhteistyötä hankkeissa

Tutkijalähtöisten yhteistyöaloitteiden käsittelyyn on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota vuoden 2021 aikana.  Tavoitteena on tarjota Kansalliskirjaston aineistoihin ja palveluihin kohdistuvaan tukea. Toiminnalla on mahdollista turvata ainutlaatuisten aineistojen tutkimuskäyttö tai antaa vastauksia omiin aineistoihin liittyviin erityiskysymyksiin. Lisäksi hankkeissa on tärkeää yhteisten intressien löytäminen ja niiden hiominen toisiinsa sopivaksi tutkimusintressejä tukevalla tavalla.

Aloitteita yhteistyöhön voi lähettää verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Verkkosivuilta löytyy myös lisätietoja ja tarkempia ohjeita yhteistyöaloitteisiin liittyen. Yhteistyöaloitteiden toteuttamista Kansalliskirjaston toimintaympäristössä arvioi tapauskohtaisesti aineistojen ja kokoelmien, metadatan ja kuvailun, teknisen kehityksen tai tekoälyn sekä tutkimuksen toteuttamisen asiantuntijat.

Haasteena yhteistyössä on sen aikatauluttaminen riittävän ajoissa suhteessa rahoittajien aikatauluihin. Huolellinen hankkeiden suunnittelu vaatii kaikilta osapuolilta aina jonkin verran aikaa, joten yhteisten intressien löytymiseen on hyvä varata aikaa ja aloittaa suunnittelu ajoissa.

Palveluiden kehittäminen jatkuu yhteistyössä tutkijoiden kanssa

Lisääntynyt digitaalisuus ja data tuovat tarvetta palveluiden muutokselle ja lisäävät tarvetta ymmärtää muuttuvia tutkijoiden tarpeita Kansalliskirjaston aineistoille. Esimerkiksi digitaaliset metodit mahdollistavat uudenlaisten kysymysten esittämisen datalle. Sen vuoksi onkin tärkeää tunnistaa, millaisia datakokonaisuuksia Kansalliskirjasto voi tarjota digitoidusta aineistosta tuotetun datan ja kansallisbibliografiadatan lisäksi.

Moniin datoihin, kuten lisensoituihin aineistoista tuotettuun dataan, liittyy kuitenkin erilaisia näyttö- ja käyttörajoituksia tekijänoikeussyistä, eikä kaikki digitaalinen aineisto ole vielä louhintakelpoista. Tällaisissa tilanteissa on tarpeen löytää oikeudellisesti ja eettisesti kestävä tapa käyttää dataa tutkimuksessa riittävillä ja resurssitehokkailla ratkaisuilla. Näitä ratkaisuja haetaan tutkimuslähtöisesti yhteistyössä ja erilaisilla pilotointiprojekteilla.

Yksi käynnissä olevista pilottiprojekteista on Mikkelin tutkijaresidenssi. Tutkijaresidenssipilotin tavoitteena on, että tutkija on mukana kehittämässä residenssimallia ja kokemuksen kautta. Hänellä on mahdollisuus koota omaa tutkimusaineistoaan tekiijänoikeudenalaisesta digitoidusta sanomalehtiaineistosta, jonka pitkäjänteinen tutkimuskäyttö on muutoin tekijänoikeudellisista syistä haastavaa. Pilotin aikana haetaan erilaisia ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin aineistojen käytöstä ja residenssiin tarvittavasta hallintomallista. Ensimmäisen pilotin on tarkoitus kestää noin vuoden ajan.

Kansalliskirjasto on avoin palautteelle ja toivookin sitä, jotta voisi tarjota palveluita entistä paremmin aineistojen tarvitsijoille käyttäjälähtöisesti.

Kirjoittaja

Liisa Näpärä, tietoasiantuntija
Kansalliskirjasto, tutkimuskirjasto, Mikkelin toimipiste
liisa.napara [at] helsinki.fi

 

 

4 Comments

 1. Tietokonenörtti

  Miten on e-kirjojen tilanne? Ainakaan tuo digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun haku ei löydä e-kirjoja ollenkaan vaikka on laittanut rastin ruutuun ”näytä hakutulokset, joihin ei ole lukuoikeutta”.

  Olisiko mahdollista sellainen että myös e-kirjat tulisivat löydettäväksi tuonne? Tai voisiko Kansalliskirjasto alkaa ottamaan kirjojen painotiedostoja vastaan jotta niistä saataisiin suoraan digitoitua aineistoa.

  • Liisa Näpärä

   Hei, kiitos kysymyksistä. digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa on saatavilla tällä hetkellä digitoitua materiaalia. Kansalliskirjaston e-aineistoihin pääset tutustumaan kansalliskirjasto.finna.fi-palvelun kautta kohdentamalla haun verkossa saatavilla oleviin sisältöihin.

 2. Tietokonenörtti

  Ihmettelen että mikä järki on skannaten digitoida 2010-luvun kirjoja ja lehtiä? Esimerkiksi haun avulla löytyy jopa vuoden 2017 kirja joka on digitoitu skannaamalla: https://digi.kansalliskirjasto.fi/search?showUnauthorizedResults=true&formats=BOOK&orderBy=DATE_DESC
  Eikö olisi nopeampaa ja laadukkaampaa tehdä suoraan taittotiedostosta TIFF-muotoinen bittikarttatiedosto johon sitten voisi laittaa tekstintunnistuksen? Ilmeisesti suoraan PDF:ää ei kannata laittaa koska vektorit saattaa olla miten sattuu.

  Tutustuin Hevosurheilun näköislehtiarkistoon jonka skannauksen Kansalliskirjasto hoiti: https://kabinetti.kosila.fi/hevosurheilu/#/
  Arkistossa lehdet 1981-2019 on skannaamalla digitoituja. Eikö fiksumpaa olisi ollut tehdä suoraan painotiedostoista pitkäaikaissäilytysversiot 2000-luvun lehdille?
  Nyt kansalliskirjaston digitoinnin resursseja menee turhaan uusien lehtien skannailuun kun samat resurssit voitaisiin käyttää vanhojen kokonaan analogisesti tuotettujen lehtien digitointiin.

  • Johanna Lilja

   Kiitos kysymyksistä. Vastaan tässä sekä kirjojen että lehtien (esim. Hevosurheilu) osalta. Kulttuuriaineistolain perusteella vapaakappaleina saatavat e-kirjat ja e-lehdet tulevat kirjastolle suoraan kustantajan luovutuksena ja niille on oma prosessi, josta ne päätyvät Varia-tietokantaan. Varia on tekijänoikeussuojan takia vain paikalliskäytössä vapaakappalekirjastoissa. Luovutuksen yhteydessä saadaan tai tuotetaan aineistosta myös kuvailutiedot kansallisbibliografiaan. Variaan tulee aineistoa monella eri formaatilla, joista kaikki eivät soveltuisi Digi.kansalliskirjasto.fi -palveluun. Digin sisältö puolestaan tuotetaan digitointiprosessissa, sen formaattivaatimukset ovat tiukemmat ja se hyödyntää jo olemassa olevia kuvailutietoja. Toki sinnekin voidaan teknisesti ottaen liittää julkaisijan toimittamat sähköiset aineistot, mutta jos tekisimme tätä kattavasti, joutuisimme pyytämään julkaisijalta useita kappaleita: lain velvoittaman luovutuksen Variaan, jonka formaattivaihtoehdot ovat väljemmät ja tiukemmin määritellyn formaatin Digiin. Tämä voisi aiheuttaa julkaisijoissa hämmennystä ja jopa haluttomuutta luovutuksiin. Kansalliskirjaston lakisääteinen tehtävä on varmistaa kattava vapaakappaleaineiston tallennus kotimaisesta julkaisutuotannosta ja tämän aineiston bibliografinen kuvailu. Siksi ensisijainen tavoitteemme on kerätä mahdollisimman kattava aineisto Variaan, jonne tallentuu koko kotimainen sähköinen julkaisutuotanto.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.