Kansalliskirjasto tutkijoiden palveluksessa

Näpärä L (2021). Kansalliskirjasto tutkijoiden palveluksessa. Tietolinja, 2021(2). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121661236

Tutkijan palveluksessa Kansalliskirjasto, monin tavoin! Kuva: Elisa Mörsky ja Laura Lipponen, 2021.

Kansalliskirjasto osallistuu eri tavoin sen aineistoja hyödyntävään tutkimukseen, ja tarjoaa tukeaan siihen eri tavoin. Palvelut kehittyvät vuorovaikutuksessa tutkijakentän kanssa.

Aineistojen tutkimusta verkossa ja paikan päällä

Kansalliskirjaston aineistoihin kohdistuu monitieteistä tutkimusta. Suurin osa tapahtuu sellaisilla aineistoilla, joita voi käyttää itsenäisesti. Tällaista on esimerkiksi digitoitu aineisto. Toisaalta osa tutkijoista tulee Kansalliskirjastoon hyödyntämään sen tutkimuskirjallisuutta tarjoavaa tiedekokoelmaa, ja varsinainen tutkimukseen tarvittava aineisto tulee muualta.

Vapaakappalekirjastoissa on käytettävissä suuri määrä digitoitua ja digisyntyistä aineistoa. Sillä on varsin paljon tutkimuspotentiaalia sen suuren määrän vuoksi, mutta tekijänoikeuslainsäädännön vuoksi aineiston käyttö on rajoitettu vain erityisille vapaakappaletyöasemille. Lain mukaan aineistosta ei voi valmistaa digitaalista kopiota asiakkaille. Aineistojen lukeminen ja selailu sekä lähiluku onnistuvat, mutta datan käsittelyyn tarvittavat työkalut ovat vielä vähäiset.

Pandemia-aika on vähentänyt paikalliskäytössä olevien aineistojen käyttöä. Verkossa käytettävien aineistojen käyttö sen sijaan on noussut. Kasvuun on vaikuttanut se, että lisää aineistoa on voitu avata vapaaseen verkkokäyttöön sopimalla sen käyttöönsaattamisesta Kopioston kanssa. Viimeaikaisina uudistuksina digitoituihin aineistoihin on saatu parannuksia automaattisen tekstintunnistuksen ja uusia työkaluja, kuten lataustyökalu ja Jupyter-työkirja.

Yhteistyötä hankkeissa

Tutkijalähtöisten yhteistyöaloitteiden käsittelyyn on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota vuoden 2021 aikana.  Tavoitteena on tarjota Kansalliskirjaston aineistoihin ja palveluihin kohdistuvaan tukea. Toiminnalla on mahdollista turvata ainutlaatuisten aineistojen tutkimuskäyttö tai antaa vastauksia omiin aineistoihin liittyviin erityiskysymyksiin. Lisäksi hankkeissa on tärkeää yhteisten intressien löytäminen ja niiden hiominen toisiinsa sopivaksi tutkimusintressejä tukevalla tavalla.

Aloitteita yhteistyöhön voi lähettää verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Verkkosivuilta löytyy myös lisätietoja ja tarkempia ohjeita yhteistyöaloitteisiin liittyen. Yhteistyöaloitteiden toteuttamista Kansalliskirjaston toimintaympäristössä arvioi tapauskohtaisesti aineistojen ja kokoelmien, metadatan ja kuvailun, teknisen kehityksen tai tekoälyn sekä tutkimuksen toteuttamisen asiantuntijat.

Haasteena yhteistyössä on sen aikatauluttaminen riittävän ajoissa suhteessa rahoittajien aikatauluihin. Huolellinen hankkeiden suunnittelu vaatii kaikilta osapuolilta aina jonkin verran aikaa, joten yhteisten intressien löytymiseen on hyvä varata aikaa ja aloittaa suunnittelu ajoissa.

Palveluiden kehittäminen jatkuu yhteistyössä tutkijoiden kanssa

Lisääntynyt digitaalisuus ja data tuovat tarvetta palveluiden muutokselle ja lisäävät tarvetta ymmärtää muuttuvia tutkijoiden tarpeita Kansalliskirjaston aineistoille. Esimerkiksi digitaaliset metodit mahdollistavat uudenlaisten kysymysten esittämisen datalle. Sen vuoksi onkin tärkeää tunnistaa, millaisia datakokonaisuuksia Kansalliskirjasto voi tarjota digitoidusta aineistosta tuotetun datan ja kansallisbibliografiadatan lisäksi.

Moniin datoihin, kuten lisensoituihin aineistoista tuotettuun dataan, liittyy kuitenkin erilaisia näyttö- ja käyttörajoituksia tekijänoikeussyistä, eikä kaikki digitaalinen aineisto ole vielä louhintakelpoista. Tällaisissa tilanteissa on tarpeen löytää oikeudellisesti ja eettisesti kestävä tapa käyttää dataa tutkimuksessa riittävillä ja resurssitehokkailla ratkaisuilla. Näitä ratkaisuja haetaan tutkimuslähtöisesti yhteistyössä ja erilaisilla pilotointiprojekteilla.

Yksi käynnissä olevista pilottiprojekteista on Mikkelin tutkijaresidenssi. Tutkijaresidenssipilotin tavoitteena on, että tutkija on mukana kehittämässä residenssimallia ja kokemuksen kautta. Hänellä on mahdollisuus koota omaa tutkimusaineistoaan tekiijänoikeudenalaisesta digitoidusta sanomalehtiaineistosta, jonka pitkäjänteinen tutkimuskäyttö on muutoin tekijänoikeudellisista syistä haastavaa. Pilotin aikana haetaan erilaisia ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin aineistojen käytöstä ja residenssiin tarvittavasta hallintomallista. Ensimmäisen pilotin on tarkoitus kestää noin vuoden ajan.

Kansalliskirjasto on avoin palautteelle ja toivookin sitä, jotta voisi tarjota palveluita entistä paremmin aineistojen tarvitsijoille käyttäjälähtöisesti.

Kirjoittaja

Liisa Näpärä, tietoasiantuntija
Kansalliskirjasto, tutkimuskirjasto, Mikkelin toimipiste
liisa.napara [at] helsinki.fi

 

 

2 Comments

  1. Tietokonenörtti

    Miten on e-kirjojen tilanne? Ainakaan tuo digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun haku ei löydä e-kirjoja ollenkaan vaikka on laittanut rastin ruutuun ”näytä hakutulokset, joihin ei ole lukuoikeutta”.

    Olisiko mahdollista sellainen että myös e-kirjat tulisivat löydettäväksi tuonne? Tai voisiko Kansalliskirjasto alkaa ottamaan kirjojen painotiedostoja vastaan jotta niistä saataisiin suoraan digitoitua aineistoa.

    • Liisa Näpärä

      Hei, kiitos kysymyksistä. digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa on saatavilla tällä hetkellä digitoitua materiaalia. Kansalliskirjaston e-aineistoihin pääset tutustumaan kansalliskirjasto.finna.fi-palvelun kautta kohdentamalla haun verkossa saatavilla oleviin sisältöihin.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.