Tiedejulkaisussa voi rohkeasti kokeilla avoimen vertaisarvioinnin uusia muotoja

Kouvo T & Isopahkala-Bouret U (2021). Tiedejulkaisussa voi rohkeasti kokeilla avoimen vertaisarvioinnin uusia muotoja. Tietolinja, 2021(1). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061938990

Vertaisarviointi on tutkijoiden välistä dialogia, jossa käsikirjoitus jalostuu laadukkaaksi tiedeartikkeliksi. Aikuiskasvatus-tiedelehti innosti osapuolet jatkamaan keskustelua arviointiprosessin jälkeen.

Tieteenalansa ainoassa kotimaisessa tiedejulkaisussa Aikuiskasvatuksessa ajatellaan, että laadukas tiedeartikkeli syntyy kirjoittajien, toimituskunnan ja vertaisarvioijien yhteistyönä. Arvioijien ja toimituskunnan kuuluu haastaa ja kannustaa kirjoittajia kirkastamaan ajatuksiaan ja ilmaisuaan rakentavan kriittisellä palautteella.

Aikuiskasvatuksella on halua rikastaa artikkelin osapuolten välistä dialogia. Matkalla kohti nykyistä avoimempaa vertaisarviointia tiedejulkaisussa voidaan ennakkoluulottomasti testata uusia toimintamalleja. Näin tehtiin hiljattain yhden poikkeuksellisen hedelmällisen ja monipolvisen vertaisarvointiketjun päätteeksi: toimituskunta innosti arvioijia kirjoittamaan kommenttipuheenvuorot koko prosessista. Näin tehtäisiin näkyväksi vertaisarvioijien arvokasta työtä ja tekstien välistä vuorovaikutusta

Kommentit lavensivat näköalaa

Oli jännittävää nähdä, mihin suuntaan keskustelu lähtisi, kun arvioijat saisivat luettavakseen tohtorikoulutettava Mikko Rosenbergin tiedeartikkelin ”Kasvatus monilajiseen empatiaan” lopullisessa muodossaan. Kirjoittajan viesti kuuluu, että kasvattajien ja kasvatustieteen on löydettävä uudenlaista yhteistyötä, tietoisuutta ja tunnetta monilajisen elämän turvaamiseksi maapallolla.

Kulttuurintutkija Touko Vaahteralle tehtävä oli mielekäs.

”Rosenberg kirjoitti teemoista, jotka kiinnostavat minua, ja luin mielenkiinnolla hänen käsikirjoitustaan sen eri vaiheissa. Olin innostunut hänen ajattelustaan”, hän kertoo.

Aikuiskasvatuksessa käsikirjoitukset arvioidaan nimettöminä: sen paremmin kirjoittaja kuin refereet eivät tiedä toisiaan. Nyt arvioijien henkilöllisyys paljastui jälkikäteen. Tosin Rosenberg ei vieläkään tiedä, kumman kynästä ykkös- ja kakkoslausunto olivat.

Julkaisuprosessin aikana hän koki hyötyvänsä niin arvioijien kirjallisuusvinkeistä kuin suunnistusohjeista tieteen maastossa. Kommentit innoittivat pohtimaan tulevia tutkimusaiheita.

”Ne ilmensivät kahta erilaista lähestymistapaa artikkeliini. Dialogi kehittää ajattelua huomattavasti enemmän kuin monologi kotosohvalla tietokoneen äärellä”, Rosenberg sanoo.

Pienissä piireissä nimettömyys suojaa

Avoin vertaisarviointi on avoimesti verkossa ilmestyvälle Aikuiskasvatukselle luonteva kehittämisen suunta. Siihen kannustaa myös kustantaja, maan vanhin sivistysjärjestö Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.).

Mikko Rosenberg: ”Tieteellinen julkaisutyö on parhaimmillaan dialogia, joka ei tule valmiiksi vaan kehittyy ajatusten, teorioiden ja mielipiteiden vuorovaikutuksessa. Vertaisarvioijat tarjoavat sellaista tietotaitoa, jota ei välttämättä löydy tutkijan omista verkostoista.”

Lehdessä seurataankin uteliaana, millaisia avoimuutta lisääviä malleja kansainvälisissä tiedejulkaisuissa keksitään. Vauhtia suitsii se, että kotimaisissa pienehköissä piireissä nimettömyys suojaa kirjoittajan lisäksi arvioijaa.

Touko Vaahtera tunnistaa haasteen.

”Vertaisarvioija voi auttaa kirjoittajaa kehittämään näkökulmaa, joka haastaa olemassa olevia paradigmoja ja samalla osoittaa tekstistä paikkoja, joissa kirjoittaa ottaa liian helposti annettuina tietyt yhteiskunnalliset tai teoreettiset oletukset. Jos vertaisarviointi on täysin avointa, tämä oleellisesti siihen kuuluva puoli ei välttämättä toimisi”, hän huomauttaa.

Touko Vaahtera: ”Haluan vertaisarvioinnilla tukea kirjoittajaa tuomaan esiin oman kontribuutionsa. En pyri etsimään ongelmia vaan auttamaan kirjoittajaa näkökulmiensa sanoittamisessa lukijoille.”

Mikko Rosenberg pitää avoimuuden lisäämistä tärkeänä jo siksi, että hyvin tehdystä vertaisarvioinnista kuuluu saada tunnustusta. Samalla näytetään lukijoille, millaisessa dialogissa tiedeartikkeli on kypsynyt julkaisukuntoon.

”Ylipäätään tiedettä tehtäessä olisi hyvä löytää tasapaino, jossa yhteis- ohjaus- ja arviointityö jättävät riittävästi tilaa tutkijalle löytää itsensä tieteentekijänä”, hän sanoo.

Vertaisarvointi

  • mahdollistaa parhaimmillaan aidon ajatustenvaihdon. Vertaisarvioija voi antaa suorempaa palautetta kuin muut kommentoijat, eikä hänen tarvitse välittää siitä, ovatko hänen kommenttinsa sopusoinnussa tieteenalojen suosikkiteorioiden kanssa.
  • on aina poliittista kuten tutkimus. Joskus käsikirjoitus on taustaoletuksiltaan vastakkainen vertaisarvioijan omien tutkimuksellisten ja poliittisten näkökulmieni kanssa. Silloin voi kieltäytyä tehtävästä tai kirjoittaa arvion niin, että nostaa esiin tutkijan näkökulmien ongelmia.
  • on aina merkityksellistä. Se voi nostaa tutkimuksen uudelle tasolle rikastamalla kirjottajan ajattelua, näkökulmia ja lähteistöä.

 

Ks. myös Susanna Nykyrin kommentti: Vertaisarviointi kirjaston palveluissa.

Kirjoittajat

Terhi Kouvo, FM, toimituspäällikkö, Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.)

Ulpukka Isopahkala-Bouret, KT, päätoimittaja, kasvatustieteen  professori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

Lähteet

Isopahkala-Bouret, U. (2020). Kirjoittaessasi et ole koskaan yksin. Aikuiskasvatus, 40(3), 174–175. https://doi.org/10.33336/aik.98362

Kouvo, T. (2018). Vertaisarvioinnin uusin suunta on avoimuus. Aikuiskasvatus, 38(3), 244–247. https://doi.org/10.33336/aik.88354

Rosenberg, M. (2020). Kasvatus monilajiseen empatiaan. Aikuiskasvatus, 40(3), 176–186. https://doi.org/10.33336/aik.98363

Tammi, T. (2020). Antroposeenin ruokaympyrä ja kriittinen monilajinen kasvatustiede. Aikuiskasvatus, 40(3), 191–196. https://doi.org/10.33336/aik.98366

Vaahtera, T. (2020). Empatian kulttuurinen politiikka. Aikuiskasvatus, 40(3), 187–190. https://doi.org/10.33336/aik.98365

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.