Annifin kuulumisia

Lehtinen M & Suominen O (2021). Annifin kuulumisia. Tietolinja, 2021(1). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061938987

Erityisesti digitaalinen aineistomäärä kasvaa jatkuvasti, ja pelkästään ihmisvoimin asiasanoitusta tehtäessä työn määrä kasvaa helposti liian suureksi. Tätä kautta on syntynyt kysyntää erilaisille automatisointiratkaisuille. Annif on Kansalliskirjastossa kehitettävä automaattisen asiasanoituksen työkalu (kts. https://annif.org). Esittelimme Annifia ja sen toimintaa mm. Tietolinjan numerossa 2/2019[1].

Kuvakaappaus Finto AI -palvelun verkkosivusta.

Kuva: Ruutukaappaus Finto AI -palvelun verkkosivusta.

Annif on myös toukokuussa 2020 lanseeratun Finto AI -palvelun taustalla (https://ai.finto.fi). Tätä kirjoittaessa Finto AI on otettu käyttöön viidessä Kansalliskirjaston ylläpitämässä julkaisuarkistossa[2]: Lapin yliopiston Laudassa, Vaasan yliopiston Osuvassa, Taideyliopiston Tajussa, ammattikorkeakoulujen Theseuksessa sekä Tampereen yliopiston Trepossa. Opinnäytetyönsä arkistoon jättävä saa siis asiasanaehdotuksia Annifin / Finto AI:n kautta. Myös Kavi[3] ja YLE[4][5] ovat tutkineet Annifia. Annif on käytössä myös Kansalliskirjaston e-vapaakappaleiden[6] vastaanottolomakkeella. Annifin tarkoitus tässä kontekstissa on helpottaa, sujuvoittaa ja yhdenmukaistaa kuvailua.

Annifia on kokeiltu muuallakin maailmassa, esim. Alankomaiden ja Saksan kansalliskirjastoissa. Alankomaissa Annifia on käytetty Entangled Histories[7] -tutkimusprojektissa, jossa sillä on luokiteltu vanhoja, digitoituja lakitekstejä. Alankomaissa kehitetään myös omaa laajempaa työkalua helpottamaan luettelojien työtä ja sen toiminta perustuu osaltaan Annifiin.[8] Saksan kansalliskirjasto järjesti vuodenvaihteessa 2020-2021 seminaarin, jossa Sandro Uhlmann vertaili Annifia ja vastaavaa kaupallista ratkaisua[9]. Saksan taloustieteen kansalliskirjasto ZBW on myös osallistunut Annifin tekniseen kehitystyöhön.

Annifin ja Finto AI:n kuulumisia voi seurata Finton asiakaswikistä tai vaikkapa liittymällä automaattisen kuvailun verkoston sähköpostilistalle: https://www.kiwi.fi/x/qgrUBg. Teknisempää kehitystä voi seurata Annifin GitHub-sivulla https://github.com/NatLibFi/Annif.  Vuoden 2021 suunnitelmistamme voi halutessaan lukea lisää automaattisen kuvailun projektisuunnitelmasta (https://www.kiwi.fi/x/8YBND). Tuoreita kokemuksia Annifin käytöstä julkaisuarkistossa voi lukea uusimmasta Kreodi-lehdestä[10].

Kirjoittajat:

Mona Lehtinen, tietoasiantuntija
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
PL 15 (Yliopistonkatu 1), 00014 Helsingin yliopisto
mona.lehtinen [at] helsinki.fi

Osma Suominen, tietojärjestelmäasiantuntija
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
PL 15 (Yliopistonkatu 1), 00014 Helsingin yliopisto
osma.suominen [at] helsinki.fi

Viitteet

[1] Lehtinen, M., Inkinen, J. & Suominen, O. (2019). Aaveita koneessa: Automaattisen sisällönkuvailun arviointia Kirjastoverkkopäivillä 2019. Tietolinja, 2019(2). Haettu 27.5.2021. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120445612.

[2] Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelun verkkosivut. Haettu 27.5.2021. Saatavilla: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/jarjestelmaalustapalvelut/julkaisuarkistopalvelut.

[3] Lehtonen, T. & Piukkula, J. (2020). Automaattinen asiasanoitus Radio- ja televisio-ohjelmatietokanta Ritvassa.Informaatiotutkimus 39 (1), 27–45. Haettu 27.5.2021. Saatavilla: https://doi.org/10.23978/inf.88107.

[4] Nikkarinen, I. (2021). Annif <3 Yle 2.0: Annifin osittainen käyttöönotto artikkeleiden koneavusteisessa asiasanoituksessa. Esitelmä Automaattisen kuvailun verkoston kokouksessa 15.3.2021. Haettu 26.5.2021. Saatavilla: https://www.kiwi.fi/display/tekoalykumppanuus/Automaattisen+kuvailun+verkoston+tapaamiset?preview=/147358597/211911484/Automaattisen kuvailun verkoston tapaaminen 15.3.2021 Annif.pdf.

[5] Suominen, O. & Virtanen, P. (2020). Yle Meets ANNIF – an Open Source Tool for Automated Subject Indexing. Esitelmä EBU MDN Workshop -työpajassa 10.6. 2020. Haettu 27.5.2021. Saatavilla: https://tech.ebu.ch/contents/publications/events/presentations/mdn2020/yle-meets-annif–an-open-source-tool-for-automated-subject-indexing.

[6] Kansalliskirjaston vapaakappaletoimiston verkkosivu. Haettu 28.5.2021. Saatavilla: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/vapaakappaletoimisto.

[7] Romein, C. A., Veldhoen, S. & de Gruijter, M. (2020). The Datafication of Early Modern Ordinances. DH Benelux Journal 2. Haettu 27.5.2021. Saatavilla: https://journal.dhbenelux.org/journal/issues/002/article-23-romein/article-23-romein.html.

[8] Haighton, T. & Veldhoen, S. (2021). Assisted Keyword Assignment Using Annif. Annifiin perustuva työkalu. Haettu 28.5.2021. Saatavilla: http://kbresearch.nl/annif/.

[9] Uhlmann, S. (2020). Automatische Vergabe von GND-Schlagwörtern Mit Annif – Ergebnisse Einer Evaluation Im DNB – Projekt EMa. Esitelmä Erfahrungen und Perspektiven mit dem Toolkit Annif -työpajassa 3.12.2020. Haettu 28.5.2021. Saatavilla: https://wiki.dnb.de/display/FNMVE/Erfahrungen+und+Perspektiven+mit+dem+Toolkit+Annif?preview=/181751388/190121925/2-3_Automatische-Vergabe-von-GND-Schlagw%C3%B6rtern_Uhlmann_2020-12-03_final.pdf.

[10] Tolonen, T. (2021). Annif asiasanoittajana – kokemuksia Theseuksesta. Kreodi 2021(3). Haettu 21.6.2021. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060634290.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.