Theseus – ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto

Samu Viita
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on  http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe200812182275

 

Suomen ammattikorkeakoulut päättivät vuoden 2007 lopulla perustaa yhteisen julkaisuarkiston opinnäytteilleen ja julkaisuilleen. Ammattikorkeakoulujen Open Access -hankkeeseen saatiin rahoitusta Opetusministeriöltä, ja julkaisuarkiston tekninen toteutus ja ylläpito päätettiin tilata Kansalliskirjastolta, joka oli jo rakentanut keskitetysti ylläpidetyn Doria-julkaisuarkistopalvelun.

Doriassa oli jo ennestään muutamien ammattikorkeakoulujen kokoelmia, mutta ammattikorkeakouluja varten päätettiin kuitenkin perustaa erillinen arkisto, jonka nimeksi valikoitui Theseus (https://publications.theseus.fi). Erilliseen arkistoon päädyttiin, jotta arkistoa pystyttäisiin räätälöimään paremmin nimenomaan ammattikorkeakoulujen ja ammattikorkeakouluissa tuotettujen aineistojen tarpeisiin. Teknisesti arkistot ovat kuitenkin lähes identtisiä – kummankin arkiston toteutus perustuu avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistoon – ja Doriaan tehtävä tekninen kehitystyö hyödyttää myös Theseusta.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto hyödyttää niin loppukäyttäjiä kuin sisällöntuottajiakin: Materiaalit löytyvät yhdellä käyttöliittymällä, eikä jokaisen korkeakoulun tarvitse ratkoa julkaisuprosessien ja tekniikan ongelmia omilla tahoillaan. Tämä myös takaa sen, että valitut käytännöt ovat yhdenmukaisia kaikissa ammattikorkeakouluissa. Lisäksi sitoutuminen yhteiseen, selkeästi aikataulutettuun hankkeeseen edistää laajemminkin Open Access -julkaisemisen kulttuuria koko amk-sektorilla.

Varsinainen suunnittelutyö aloitettiin vuoden 2008 alussa vapaamuotoisilla tapaamisilla 11 pilottikirjaston (Arcada, Haaga-Helia, Jyväskylä, Kemi-Tornio, Lahti, Laurea, Metropolia, Pirkanmaa, Satakunta, Seinäjoki ja Turku) edustajien kanssa. Pilottien toiveena oli, että julkaisuarkistotoiminta vaatisi mahdollisimman pienen panoksen kirjastohenkilökunnalta. Tämän vuoksi töiden syöttö haluttiin opiskelijoiden vastuulle, virhetilanteet ja neuvonta minimoiden. Tämä ohjasi suunnittelun painottumaan helppokäyttöiseen syöttölomakkeeseen sekä mahdollisimman yksinkertaiseen ja selkeään kokoelmarakenteeseen.

Hanke päätti kevään aikana lisätä myös Creative Commons -lisensoinnin mukaan Theseukseen. CC-lisensoinnin avulla tekijä voi halutessaan luovuttaa osan oikeuksistaan, jotta muut voivat käyttää ja jalostaa teosta omiin tarpeisiinsa. Opinnäytteille tarkoitettua CC-lisensointia ei ole aikaisemmin Suomessa toteutettu, joten hanke toimii myös esimerkkinä ja koekaniinina tällä saralla. Tulevaisuus näyttää, kuinka paljon CC-lisensoinnista on etua nimenomaan opinnäytteiden kohdalla. Varmaa kuitenkin on, että CC-lisensoinnin käyttöä edistetään näyttämällä esimerkkiä sen käytöstä julkaisuarkistoissa.

Theseuksen ominaisuudet saatiin sovittua yllättävän kivuttomasti ja yksimielisesti. Monilla ammattikorkeakouluilla on ennen Theseusta ollut omat julkaisukulttuurinsa ja myös sovelluksensa opinnäytteille, joten tämä ei ehkä ollut itsestäänselvyys. Suunnittelua kuitenkin helpotti se, että uuden arkiston rakentaminen aloitettiin puhtaalta pöydältä. Vaikeitakin asioita on silti päästy ratkaisemaan. Esimerkiksi julkaisemiseen liittyvät juridiset seikat, ohjeistus ja kytkökset muihin järjestelmiin ovat välillä herättäneet kovastikin keskustelua.

Theseuksen ensimmäinen pilottiversio julkaistiin kesän alussa. Nyt joulun alla opinnäytteitä on arkistossa reilut 700 ja pilottikäyttäjien palaute on ollut pääosin myönteistä. Kehitystyöllekin on toki tarvetta. Mm. Shibboleth-tunnistautumista on tarkoitus käyttää kaikissa ammattikorkeakouluissa vuoteen 2010 mennessä. Käyttötilastoinnin kehittämiselle on selkeää tarvetta ja myös ajan hengen mukaisten Web 2.0 -toimintojen lisäämistä palveluun on toivottu.

Tavoitteena on se, että Theseukseen tallennetaan lähes kaikki Suomessa valmistuvat amk-opinnäytteet. Kyseessä on siis suuren mittakaavan palvelu. Kun Theseukseen on parin seuraavan vuoden aikana saatu mukaan kaikki Suomen ammattikorkeakoulut, on palvelun vuosittaisen kartunnanan arvioitu olevan jopa 30000 opinnäytettä, ja siihen liittyvässä työssä on mukana suuri joukko kirjastoammattilaisia.

Palvelun selailukäyttäjien määrää on vielä vaikea arvioida. Julkaisut ovat löydettävissä palvelun oman ja kirjastojen tarjoamien käyttöliittymien lisäksi myös esim. Googlen kautta. Käyttötilastot antavat tähän aikanaan vastauksia, kunhan sisältöä on ensin ehtinyt karttua tarpeeksi. Doria-palvelussa jo olevien kokoelmien käyttölukujen perusteella ammattikorkeakoulujen opinnäytteet ovat joka tapauksessa olleet yllättävänkin suosittuja. Ne ovat usein käytännönläheisempiä kuin esimerkiksi yliopistojen gradut ja väitöskirjat, ja niiden yleisökin saattaa olla jossain määrin toisenlainen.

 

Kirjoittajan yhteystiedot

Samu Viita, atk-suunnittelija
Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut
PL 26, 00014 Helsingin yliopisto
Email: samu.viita(at)helsinki.fi