VESAn teknisistä ratkaisuista

Hakala, J (2016). Vesan teknisistä ratkaisuista. Tietolinja, 2016(1). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201602105321
 

Vesan ohjelmisto rakennettiin yhteishankkeena CSC:n kanssa 2000-luvun taitteessa. Ohjelmisto toimi luotettavasti, mutta sen lähdekoodi oli puutteellisesti dokumentoitu ja joidenkin asiantuntijoiden mukaan myös sekava. Siksi ohjelmiston ylläpito oli Kansalliskirjaston sovellussuunnittelijoille vaikeaa tai jopa mahdotonta. Vastuu ohjelmasta siirtyi kuitenkin meille, koska CSC ei kehittämishankkeen päätyttyä ollut halukas ottamaan Vesan ohjelmistosta ylläpito- tai tukivastuuta. Tarinan opetus on se, että näistä asioista tulee sopia jo hanketta käynnistettäessä.

vesa-helsinki

Vesan ylläpidon haasteet olivat samankaltaisia kuin missä tahansa sovelluskehityshankkeessa, jossa tavoitteena on pysyvän palvelun rakentaminen. Ohjelmisto rakennettiin Netscape directory server –hakemistopalvelun varaan, joka puolestaan toimi vain tietyissä Windows-versioissa. Windows-päivitysten myötä oltiin muutamassa vuodessa siinä tilanteessa, että Vesa-ohjelmisto olisi pitänyt siirtää modernimpaan laitteisto- ja varusohjelmistoympäristöön, mikä oli tässä tapauksessa hankalaa, koska myös hakemistopalvelusovellus olisi pitänyt päivittää, ja samalla muokata itse Vesaa.

Muistan edelleen hyvin päivän, jolloin Vesan ikivanha palvelin hajosi pitkään oireiltuaan lopullisesti ja ”raato” tuotiin näyttävin menoin palvelun teknisestä infrastruktuurista vastaavan henkilön eli allekirjoittaneen työhuoneeseen. Koska Vesa oli yksi suosituimmista palveluistamme, tilannetta saattoi luonnehtia kiusalliseksi. Onneksi Vesalle soveltuva, vanhaa vastaava palvelin saatiin nopeasti kasattua käytettävissä olleista palasista, ja myöhemmin ohjelmistokin siirrettiin modernimmalle laitteistoalustalle, vaikka Vesa-ohjelmiston ylläpito olikin loppuun asti hankalaa.

Vesa oli yksi Kansalliskirjaston suosituimmista palveluista, ja käyttäjät olivat siihen tyytyväisiä. Teknisen ylläpidon näkökulmasta se oli kuitenkin hankala tapaus, ja on pakko tunnustaa ettei Vesan kuoppaaminen herätä minussa haikeaa mieltä. Kuvaava esimerkki on se, että lähdekoodista ei monista yrityksistä huolimatta löydetty edes kohtaa, jossa palvelun kotisivun ulkonäkö määriteltiin.

Jos olisimme hanketta käynnistäessämme tienneet, miten suosittu Vesasta tulee, ja miten pitkään se tulee olemaan tuotannossa, lähdekoodin laatuun ja ohjelmiston ylläpitoon olisi varmasti kiinnitetty paljon enemmän huomiota. Onni onnettomuudessa oli että ohjelmiston puutteet eivät juurikaan näkyneet käyttäjille. Ja onneksi Vesan korvaavaa palvelua on voitu kehittää kaikessa rauhassa, mikä taannee sen että uusi palvelu täyttää myös Vesaan tottuneiden käyttäjien odotukset.
 

Kirjoittajan yhteystiedot

Juha Hakala, erityisasiantuntija
Kansalliskirjasto
PL 26 (Kaikukatu 4) 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
sähköposti: juha.hakala [at] helsinki.fi