Tervetuloa tulevaisuuteen

Pääkirjoitus

Tässä Tietolinjan numerossa yritämme kurotella tavallista kauemmas tulevaisuuteen. Muutamissa aikaisemmissa numeroissa olemme luoneet historiallisen katsauksen siihen, kuinka huimaa tietotekniikan kehitys on ollut alallamme – ks. esim. Jyrki Ilvan katsaus aivan kirjasto-ATKn alkutaipaleelta numerossa 1/2006 ja Juha Hakalan muistelot numerossa 1/2007. Niiden perusteella tulevan ennustaminen tuntuu melkein pelottavalta. Paikalleenkaan ei silti voi jäädä polkemaan.

Kansalliskirjasto on vuoden verran yhdessä kentän ja sidosryhmien kanssa laatinut tietohallinnon toimenpideohjelmaa vuoteen 2012 saakka. Se oli alkuvuonna laajalla kommenttikierroksella, jonka vastaukset on nyt saatu ja analysoitu. Juha Hakala kirjoittaa artikkelissa sekä ohjelman perimmäisestä tarkoituksesta ja laatimisprosessista että keskeisistä esityksistä.

Mutta millainen on se käyttäjäkunta, jota varten näitä uusia palveluita rakennetaan? Englannissa on valmistunut British Libraryn ja JISCin tilaama perusteellinen tutkimus, jossa on yritetty visioida tulevien tutkijoitten tiedonhakutapoja ja –tarpeita. Tästä niin sanotusta Google-sukupolvesta on syntynyt toinen toistaan villimpiä myyttejä, mutta pitävätkö ne todella paikkansa? Tutkimuksen mukaan vastaus on kyllä ja ei. Osa osoittautui tosiksi – eikä vain nuorten vaan enenevässä määrin myös vanhempien ikäpolvien kohdalla – osa taas pelkiksi anekdooteiksi. Ruotsissa on puolestaan tutkittu nykyisen opiskelijapolven tapoja käyttää toisaalta kirjastojen ja toisaalta Googlen tarjoamia tiedonhakupalveluja. Johtopäätökset ovat hyvin samansuuntaiset näissä kahdessa tutkimuksessa.

Lisäksi tässä numerossa on runsaasti asiaa julkaisuarkistoista, jotka elävät parhaillaan voimakasta nousukautta.

Tämän numeron myötä nykyinen päätoimittaja jättää jäähyväiset siirtyäkseen virkavapaalle valtionhallinnon puolelle. Seuraavaa lehteä päätoimittaa Jyrki Ilva.

Laila Heinemann