Uutisia ja ajankohtaista

 • Kansalliskirjaston suurhankkeille nimitetty omat kehittämispäälliköt
 • Lindasta tulee Melinda – Nimi vaihtuu ja tiedontuottajien joukko laajenee
 • ONKI-palvelu FinnONTO-hankkeelta Kansalliskirjastoon
 • Uusi ONIX-sovellus 3.0.1

Kansalliskirjaston suurhankkeille nimitetty omat kehittämispäälliköt

Kansalliskirjasto on tehnyt linjaukseen, jonka mukaan kansallisesti merkittävien hankkeiden projektinhallintaa vahvistetaan omien kehittämispäälliköiden rekrytoinnilla.

Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymähankkeen (Finna) kehittämispäälliköksi on nimitetty KTM Aki Lassila, joka aloitti tehtävässään 7.5.2012. Kirjastojen yhteisen metatietovarantohankkeen kehittämispäälliköksi on nimitetty FM Minna Olkinuora-Tauru. Hän aloitti 3.9.2012.

Nimitysuutiset ovat kokonaisuudessaan luettavissa verkossa:

Lindasta tulee Melinda

Nimi vaihtuu ja tiedontuottajien joukko laajenee

Linda on yliopistokirjastojen yhteistietokanta. Se laajenee käynnissä olevan kansallisen hankkeen myötä metatietovaranto Melindaksi. Tiedonhallinnan ohjausryhmä on vahvistanut Melindan nimen 6.11.2012 pidetyssä kokouksessa. Melindan tiedontuottajien määrän odotetaan kasvavan useilla AMK-kirjastoilla ja yleisillä kirjastoilla vuonna 2013. Molemmilla sektoreilla ovat pilotoinnit parhaillaan käynnissä.

Metatietovarannon nimeksi valittiin Melinda (Meidän kaikkien yhteinen Linda) monestakin syystä. Melindan alkuosa ”me” viittaa luonnollisesti metatietovarantoon, mutta myös yhteiseen tekemiseen luetteloinnissa, joka on metatietovarannon ydinasia. ”Linda” säilytettiin nimen lopussa, koska metatietovaranto perustuu nykyiseen yhteistietokantaan Lindaan ja nimi on vakiintunut. Melindaa on lisäksi jo käytetty runsaasti epävirallisena työnimenä mm. vuoden 2012 Ely-kiertueen esittelyissä. Melindan kirjoitusasu on sama kuin erisnimellä.

Nimenmuutokseen liittyy toimenpiteitä, jotka tehdään Kansalliskirjastossa tulevassa vuodenvaihteessa:

 • Domain-nimen ja tietokannan nimenmuutos.
  Nykyinen linda.linneanet.fi muuttuu muotoon melinda.kansalliskirjasto.fi.
  Vanha ja uusi domain toimivat kuitenkin rinnakkain vielä 6 kk (kevät 2013).
 • Lindan etusivu ja ohjetekstit päivitetään uuden tilanteen mukaiseksi.

Yhteistyökumppaneita pyydetään päivittämään omilla sivuillaan olevat asiakkaille näkyvät viittaukset, linkit ja tekstit vuoden 2013 alussa. Taustajärjestelmien osalta muutos ei ole kriittinen.

Nykyinen palvelupostilaatikon osoite [email protected] ja uusi [email protected] ohjautuvat toistaiseksi samaan osoitteeseen. Tavoite on, että jatkossa käytetään enenevässä määrin uutta osoitetta.

Lisätietoja nimenmuutoksesta ja Melindaan liittyvistä asioista antaa [email protected].
Tietoa kansallisesta metatietovarantohankkeesta löytyy sivustolta https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/

ONKI-palvelu hankkeelta tuotantoon

FinnONTO-tutkimushanke, joka alkoi jo vuonna 2003, päättyi marraskuussa 2012. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että vastuu hankkeen puitteissa kehitetyn ONKI-ontologiapalvelun tuotantokäytöstä tulee siirtymään Kansalliskirjastolle. Neuvottelut rahoittajatahojen valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ovat vielä käynnissä.

Asiasta tullaan tiedottamaan tarkemmin myöhemmin.

Valtiovarainministeriön väliaikatiedote asiasta löytyy osoitteesta: https://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20121115Hallin/name.jsp

Uusi ONIX-sovellus 3.0.1

Kirja-alan ONIX, suomalainen sovellus 3.0.1 ilmestyi marraskuussa 2012.

Uuden ONIX-sovelluksen 3.0.1 oleellisimmat muutokset edelliseen ONIX-sovellukseen ovat:

 • Elektroninen aineisto käsitellään muiden aineistojen tavoin eikä omana erillisenä ryhmänään.
 • Formaattiin sisältyviä koodilistoja päivitetään säännöllisesti kolme kertaa vuodessa. Myös suomalaisen sovelluksen koodilistat pidetään ajan tasaisina. Uudet koodit lisätään sovellukseen säännöllisinä päivityksinä. Päivityksistä ilmoitetaan Onix-keskuksen www-sivuilla ja sieltä on myös aina saatavissa päivitetty versio suomalaisesta ONIX-sovelluksesta.
 • Uusi osiorakenne mahdollistaa tuotetietojen joustavamman päivittämisen.
 • Uuteen sovellukseen on lisätty uusia ryhmiä ja elementtejä, ja elementtien nimissä on tehty muutoksia.
 • Osa aikaisemmista elementeistä on poistettu.

ONIX-keskus on ollut mukana kehittämässä kansainvälistä ONIX-formaattia osallistumalla EDItEUR -organisaation toimintaan.

Kansainvälinen yhteistyö

Uuden ONIX-sovelluksen pohjana ovat EDItEURin julkaisema kansainvälinen formaattiversio: ONIX for Books Product Information Format Specification Release 3.0 revision 1, January 2012 sekä koodilista: ONIX for Books: Code Lists Issue 18, August 2012.

Suomalaisen ONIX-sovelluksen käännöstyö on tehty yhteistyössä ONIX-keskuksen ja kirja-alan toimijoista koostuvan teknisen ONIX-ryhmän kanssa.

ONIX-sovellukset 2.1 ja 3.0.1 eivät ole yhteensopivia keskenään. EDItEUR suosittaa, että versio 3.0.1 otetaan käyttöön mahdollisimman pian, koska 2.1-version tuki päättyy vuoden 2014 lopussa.

Lisätietoja

Suomalainen ONIX-sovellus 3.0.1 löytyy maksutta ONIX-keskuksen kotisivuilta osoitteesta http://www.onix.fi/