Vertaisarviointi kirjaston palveluissa

Nykyri S (2021). Vertaisarviointi kirjaston palveluissa. Tietolinja, 2021(1). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061938991

[Kommentti Kouvon ja Isopahkala-Bouret’n artikkeliin Tiedejulkaisussa voi rohkeasti kokeilla avoimen vertaisarvioinnin uusia muotoja.]

Tiedekirjastoissa neuvotaan tutkijoita laadukkaan ja luotettavan julkaisukanavan valinnassa. Mitä enemmän kustantamo tarjoaa tietoa vertaisarvioinnista, sitä luotettavammin sen kustantamaa lehteä tai muuta julkaisua voi arvioida. – Vertaisarviot tekevät kohteena olevan artikkelin ajattelun ja tieteen teon prosesseja läpinäkyvämmäksi ja dialogisemmaksi ja se, millä tavalla käsikirjoituksia on arvioitu, kertoo paljon itse julkaisukanavasta ja mihin kirjoittajien kannattaa käsikirjoituksiaan lähettää.

Tiedekirjaston näkökulmasta eri tavoin ja asteisesti toteutettava avoin vertaisarviointi on kiehtova myös palvelumuotoilun näkökulmasta – esimerkiksi meillä Tampereen yliopistossa toimii kirjastossa tiedekustantamo Tampere University Press (TUP). Kustantamona olemme aktiivisia kehittämään toimituksellisia prosesseja, yhtenä keskeisenä vertaisarviointi ja kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa myös sen avoimuutta (ks. esim. Tuuliainen A-M 2020). Kirjaston näkökulma voi siis olla myös tiedekustantamon näkökulma. Niin meillä kuin monilla tiedekirjastoilla on myös paljon kokemusta arvioijien mahdollisen jääviyden selvittämisestä, mitä tehdään muun muassa tutkimuksen arvioinnin (RAE, Research Assessment Exercise) yhteydessä.

Tärkeä ja relevantti on myös tutkimustuotosten tiedonkeruun ja tutkijoiden meritoitumisen näkökulma. Juuri kirjastot yleensä vastaavat tutkimusorganisaatiossa tutkijoiden tuotosten raportoinnista, ja osana sitä raportoidaan myös aktiviteetteja. Tähän liittyy niin itse tekemisen dokumentointi ja raportointi ja niiden ohjeistus kuin taustalla olevien järjestelmien ja tietovirtojen kehittäminen. Niistä keskeisin on tutkimustietojärjestelmä (Current Research Information System, CRIS).

Yhteistyötä, opastamista, kehittämistä

Suomessa tiedekirjastot eivät systemaattisesti opasta vertaisarvioinnissa, mutta hyvin voisivat. Usein etenkin vertaisarvioinnin kohteena ja myös vertaisarviointia tekevänä kokematon miettii samoja periaatteellisia ja käytännön kysymyksiä – ja kokenut taasen voi olla urautunut. Tiedekirjastoissa on vertaisarvioinnin eri rooleista kokemusta ja näkemystä, mitä voisi hyödyntää nykyistä enemmän.

Palveluiden kehittämisen näkökulmasta tämä on ennen kaikkea nähtyjen tarpeiden priorisoinnin ja resurssien kohdentamisen kysymys. Mitä tiedekirjasto voi oman kehysorganisaationsa antamissa rajoissa tehdä ja tukea? Onko kehysorganisaatiossa asia rajattu pois kirjaston palveluiden kehittämisestä tai hoitaako sen jo jokin muu taho, esimerkiksi tutkijakoulu? Usein tällaisissa prosesseissa tehdään ihanteellisimman toteuman näkökulmasta tarpeellista yhteistyötä eri yksiköiden kanssa, ja tällöinkin kirjasto voi toimia tärkeänä asiantuntijakumppanina.

Avoin vertaisarviointi hyödyttääkin tiedekirjastoissa tehtävää asiantuntijatyötä laajentamalla ja syventämällä tukemamme tieteellisen kommunikaation, julkaisemisen ja meritoitumisen näkökulmaa. Opastamme jo nyt monissa tiedejulkaisemiseen ja hyviin tieteellisiin käytänteisiin liittyvissä asioissa. Mitä enemmän avoimesta vertaisarvioinnista on olemassa vastuullisesti tuotettua konkretiaa, sitä paremmat lähtökohdat meillä on koko tiedejulkaisemisen ketjun analysoinnille sekä toivotun suunnan ja käytänteiden kehittämiselle ja tukemiselle.

Meillä – tutkimuskirjastoilla ja muilla tutkimusorganisaatioiden tietopalveluista vastaavilla toimijoilla – on erinomaiset lähtökohdat tukea ja neuvoa myös vertaisarvioinnin laajentamisessa perinteisten artikkeleiden taustalla olevaan tutkimusaineistoon. – Olemmehan me palveluinemme myös datanhallinnan hyvien käytänteiden syväosaajia, ja niin tutkimusaineistojen kuin hyvien käytänteiden avoimuuteen kiinnitetään enenevästi huomiota tiedejulkaisemisessa.

Kirjoittaja

Susanna Nykyri, YTT, päällikkö, avoimen tieteen palvelut, Tampereen yliopiston kirjasto
Myös Informaatiotutkimus-lehden toimituskunnan jäsen ja päätoimittaja-emerita, Tampere University Pressin (TUP) kustannuspäällikkö

Lähteet:

Tuuliainen A-M (2020). Tampere University Pressin 25-vuotisjuhlissa puntaroitiin vertaisarviointia. Tietolinja, 2020(1). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020050324720

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.