Avoimen tieteen koulutukset

Sari Räisänen
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015060310019

 
ATT-hankkeen koulutuspalveluiden koulutuskoordinaattoriksi valittu Sari Räisänen aloitti työskentelynsä huhtikuussa 2015. Avoimen tieteen koulutuksia koordinoidaan Kansalliskirjastosta. Tiedot tulevista koulutuksista ja koulutuksiin liittyvät materiaalit ovat löydettävissä sivulla http://avointiede.fi/koulutus. Syksyllä käynnistyviä koulutuksia tullaan järjestämään keskitetysti eri kohderyhmien tarpeet huomioiden.

Syyskuussa käynnistyy kestoltaan noin vuoden mittainen avoimen tieteen osaajakoulutus, joka on tarkoitettu korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden kirjastojen, tieto- ja tutkimushallinnon henkilöstölle, opetushenkilöstölle ja muille mahdollisille henkilöstöryhmille. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia avoimen tieteen edistämiseen ja tieteen ja tutkimuksen avoimuutta tukevien palveluiden tieteenalakohtaiseen käyttöönottoon, järjestämiseen ja kehittämiseen omassa organisaatiossa. Koulutus toteutetaan osin lähiopetuksena sisältäen asiantuntijaluentoja ja oppimistehtävien purkamista. Oppimistehtävien työstäminen tapahtuu lähipäivien välillä joko itsenäisesti ja/tai pienryhmissä. Oppimistehtävien suorittamisessa suositetaan osallistujien valitsemia osallistavia oppimismenetelmiä. Osallistujilla on myös mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön.

Kaikenlainen avoimen tieteen edistämiseksi tehtävä yhteistyö ATT-hankkeen ja eri organisaatioiden ja verkostojen välillä on toivottavaa. Koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä Sari Räisäseen.

 

Kirjoittajan yhteystiedot

Sari Räisänen, koulutuskoordinaattori
Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut
PL 26, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
sähköposti: sari.raisanen [at] helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.