<O1> Tietolinjan kirjoittajaohjeet

[versio 1.0, 21.10.2020]

Tietolinjan lukijat ovat suurimmaksi osaksi asiantuntijoita. Monesti asiantuntijuuden alat ovat erityisiä, mikä myös kirjoittajan on hyvä muistaa. Kun kirjoitat, pohdi, mitä lukija haluaa aiheestasi tietää? Onko käyttämäsi kieli erityisalasi kieltä, olisiko tarpeen avata ainakin keskeiset termit? Kirjoita niin, että tekstiä voivat seurata myös muut kuin yhtä tarkasti aiheeseesi perehtyneet lukijat. Jos käytät lyhenteitä, kirjoita ne ensimmäisellä mainintakerralla auki.

Hyvän tekstin tunnistaa siitä, että siinä on alku, keskikohta ja loppu. Hyvässä tekstissä käsitellään yleensä vain yhtä aihetta. Se kannattaa tuoda selkeästi esiin jo alussa, ingressissä. Tekstin lopussa kannattaa jättää myös tulevaisuudelle tilaa – mitä sanomastasi seuraa?

<O2> Tekstin pituus, otsikkotasot, tekstityylit

Tekstin enimmäispituutta ei Tietolinjassa ole määritelty, mutta lukijaystävällinen mitta on myös e-maailmassa hyvästä. Lyhyet ja napakat jutut luetaan todennäköisemmin loppuun asti kuin pitkät ja rönsyilevät. Osviittaa pituudesta:

 • 5 500 merkkiä välilyönteineen vastaa printtimaailmassa noin kahta A4-liuskaa silloin, kun kirjainleikkaus on Times New Roman ja sen pistekoko on 12 pt; riviväli 1. Tämä sisältää myös otsikot, kuvatekstit, viitteet ja lähteet.
 • 8 500 merkkiä välilyönteineen on printattuna noin kolme A4-liuskaa
 • 40 000 merkkiä välilyönteineen on printattuna noin viisitoista A4-liuskaa

Otsikkotasoja saisi olla mieluusti vain kaksi, kolme on jo paljon. Mieti itseäsi lukijana ja mitä laitetta nykyään pääasiassa käytät verkkotekstien lukemiseen. Otsikoi tekstisi napakasti ja sisällöllisesti, voit esimerkiksi käyttää iskevää pääotsikkoa ja sitä avaavaa alaotsikkoa, esimerkiksi näin:

”PIDit ja rock’n’roll : Kevyen musiikin tallenteiden toiminnalliset pitkäaikaistunnisteet”

Kovin pitkiä otsikoita on kuitenkin hyvä välttää.

Heti tekstin aloittavan pääotsikon jälkeen lukijaystävällinen kirjoittaja sijoittaa ingressin, ja vasta sen jälkeen seuraavan otsikon.

Otathan lukijan myös huomioon kappaleiden pituudessa; kapealta näytöltä lukiessa pitkät tekstiseinämät eivät houkuttele.

Tietolinjan kirjoittajat käyttävät erilaisia tekstinkäsittelyohjelmia (open edition, note, Word…). Libre/Open Officen ja Wordin otsikkotyylit siirtyvät pulmitta julkaisualustana käytettyyn Word Pressiin, mutta varmuuden vuoksi toimitus toivoo, että kirjoittaja merkitsee otsikkotasot tekstiin näin:

 • <O1> Pääotsikko
  leipäteksti leipäteksti leipäteksti
 •  <O2> Toisen tason otsikko
  leipäteksti leipäteksti leipäteksti

<O2> Kuvat, graafit, taulukot

Merkitse myös mahdollinen kuvan paikka ja kuvateksti tekstiisi näin:

 •  <kuvateksti> Kuva 1.  Kuvan sisällöstä jotain. Kuva: Kuvaajan etunimi Kuvaajan sukunimi, kuvausvuosi.
 • <kuvateksti> Kuva 2. Kuvan sisällöstä jotain. Kuva: Kuvaajan etunimi Kuvaajan sukunimi, kuvausvuosi.

Toimi samoin taulukoiden kanssa:

 • <taulukko> Taulukko 1. Taulukon sisällöllistä kuvailua. Lähde: xxxxxxx yyyyyyy.
 • <taulukko> Taulukko 2. Taulukon sisällöllistä kuvailua. Lähde: xxxxxxx yyyyyyy.

Kirjoittajan vastuulla on toimittaa julkaisukelpoiset kuvat sekä vastata julkaisuoikeuksien hankkimisesta ja mahdollisista kuluista. Kuvat pyydetään toimittamaan .jpg-tiedostoina. Graafit ja kaaviot on hyvä lähettää .png-muodossa, jotta tiedostot ovat pienempiä.  Valokuvien resoluution toivotaan olevan 300 dpi; viivapiirroksien (esim. graafit) resoluutio saisi olla mielellään 1200 dpi. Julkaisualustan palstan leveys on 600px, mikä kannattaa ottaa huomioon taulukoiden ja kuvien leveydessä: ei loputtomasti rinnakkaisia sarakkeita eikä paljon pieniä yksityiskohtia sisältäviä kuvia.

Kuvien keralla on oltava tieto kuvan kohteesta, kuvaajan nimi, kuvausvuosi ja tieto kuvan tekijänoikeuksista. Nämä tiedot voi upottaa esimerkiksi kuvan alt-tekstiin, jos ne eivät ilmene jo kuvatekstissä.

Tietolinja on saavutettava julkaisu. Tämän takia kuvissa, taulukoissa, graafisissa esityksissä ja vastaavissa on oltava alt-teksti. Ohjeet sen laatimiseksi löytyvät esimerkiksi saavutettavasti.fi-sivustolta:  https://www.saavutettavasti.fi/kuva-ja-aani/kuvat/

<O2> Luettelot, viitteet, lainaukset, lähdeluettelo

Luettelot toimivat tekstissä tiivistelminä ja jäsentävät toisinaan sanontaa oivallisesti. Käytä niitä kuitenkin harkiten ja mielellään vain yhtä luettelotyyliä yhdessä tekstissä.

Toimitus toivoo, että viitteet ilmaistaan alaviitteinä, mutta myös sisäviitteet (Guru 2020, 41) toimivat hyvin. Pääasia on, että tekstissä käytetään yhtä ja samaa viittaustapaa johdonmukaisesti. Muista, että teksti pitää voida lukea ja ymmärtää ilman viitteitä.

Käytä suoria lainauksia säästeliäästi. Suomenna mahdolliset vieraskieliset lainaukset.

Viimeistelty lähdeluettelo tekee vaikutuksen toimitukseen. Lähteestä ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain, (julkaisuvuosi), teoksen nimi, julkaisupaikka ja kustantaja. Teosten ja lehtien nimet kursivoidaan. Sekä lehdissä että kirjoissa julkaistuista artikkeleista ilmoitetaan myös sivunumerot, jos ne ovat tiedossa. Samoin ilmoitetaan, jos sisältö on verkossa saatavilla. Verkossa saatavilla olevista aineistoista ilmoitetaan lähteen pysyvä osoite, jos sillä on sellainen. Katso mallia alla olevista esimerkeistä.

Lähdeluettelon malli:

Joulin, A., Grave, E., Bojanowski, P., & Mikolov, T. (2017). Bag of tricks for efficient text classification. In M. Lapata, P. Blunsom, & A. Koller (Eds.), Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL), Volume 2, short papers (pp. 427–431). Stroudsburg, PA: ACL. Haettu 6.11.2019. Saatavilla: http://aclweb.org/anthology/E17-2068.

Medelyan, O. (2009). Human-competitive automatic topic indexing. Doctoral thesis, University of Waikato, Hamilton, New Zealand. Haettu 6.11.2019. Saatavilla: https://hdl.handle.net/10289/3513.

Suominen, O. (2019). Annif: DIY automated subject indexing using multiple algorithms. LIBER Quarterly, 29(1), 1–25. Haettu 6.11.2019. Saatavilla: DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10285

Annif-ohjelmiston verkkosivut. Haettu 6.11.2019. Saatavilla: https://www.annif.org

Annif-ohjelmiston lähdekoodi GitHubissa. Haettu 6.11.2019. Saatavilla: https://github.com/NatLibFi/Annif

Kirjoittajatiedot

Artikkelin loppuun lisätään kirjoittajatiedot:

Etunimi Sukunimi, affiliaatio
Organisaatio
(Maapostiosoite)
sähköpostiosoite

Esimerkkejä:

Terhi Kouvo, toimituspäällikkö
Aikuiskasvatus-lehti
Kansanvalistusseura
terhi.kouvo [at] kvs.fi

Jouni Ahmajärvi, palvelupäällikkö
Kansalliskirjasto, tutkimuskirjasto
PL 15 (Unioninkatu 36), 00014 Helsingin yliopisto
jouni.ahmajarvi [at] helsinki.fi