iPRES 2.-6.11.2015, Chapel Hill (NC), USA

Lager, L (2016). iPRES 2.-6.11.2015, Chapel Hill (NC), USA. Tietolinja, 2016(1). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201602105322
 

marraskuu-chapel-hill-2-1000

iPRES on vuosittain pidettävä pitkäaikaissäilytyksen kansainvälinen konferenssi, joka pidettiin marraskuussa suomalaisittain keväisessä säässä Pohjois-Carolinassa (ks. konferenssin verkkosivut). Suomea konferenssissa edusti kulttuuriperintöaineistoa pitkäaikaissäilytykseen keräävä, digitoiva ja toimittava Kansalliskirjasto ja kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytyspalvelusta vastaava CSC. KDK-PAS-ratkaisua esiteltiin paikan päälläkin CSC:n posterissa.

Allekirjoittaneelle konferenssin tärkeintä antia olivat työpajat ja lukuisat keskustelut yhteisistä ongelmista ja kehittämiskohteista eurooppalaisten kansalliskirjastojen pitkäaikaissäilytysihmisten kanssa. Kansainvälisen verkostoitumisen lisäksi usein huomaa joutuvansa matkustamaan kauas voidakseen keskustella rauhassa ja ajan kanssa myös kotimaisten kollegojen kanssa.

ipres-csc-poster-esittely-1000

Kuva: Juha Lehtonen esittelee CSC:n posteria

METS on yksi laajimmin käytetyistä pitkäaikaissäilytyksen standardeista. Kansalliskirjastolla on edustus standardin kehittämisestä vastaavassa METS Editorial Boardissa, minkä ansiosta standardiin on saatu myös Kansalliskirjaston toiminnan kannalta hyödyllisiä laajennuksia. Ensimmäisen päivän METS-työpajassa esiteltiin uutta tietomallia METS 2.0:aa varten sekä toteutusta RDF-muodossa. Tilaisuudessa saadun palautteen perusteella nykyinen METS 1.x -määritys on vakiinnuttanut asemansa, ja uuden nykyisestä poikkeavan 2.0-version ja erityisesti RDF-muodon tarvetta kyseenalaistettiin. Sen sijaan toivottiin ennemminkin yksinkertaistettua METS Light -määritystä sekä käytännön ohjeistusta ja esimerkkejä. Myös KDK-PAS-järjestelmään toimitetaan aineistoa METS-paketteina.

Pitkäaikaissäilytyksen näkökulmasta siirtyminen RDF-muotoiseen formaattiin olisi vaivalloista ja turhaa, koska PAS-järjestelmässä ei käytännössä voida hyödyntää avointa linkitettyä dataa. Jatkossa METSiä tullaankin mahdollisesti soveltamaan rinnakkain sekä perinteisessä ”litteässä” XML-muodossa että avointa linkitettyä dataa tukevassa RDF-muodossa.

Internet Archiven järjestämässä Datamining Web Archives -työpajassa käsiteltiin Internet Archivessa kehiteltyjä työkaluja ja mm. niiden avulla verkkoarkistoista muodostettavia datasettejä, jotka mahdollistavat verkkoarkistojen sisältöjen helpomman analysoinnin ja tutkimuskäytön. Tällä hetkellä tekijänoikeussäädökset hankaloittavat EU-maissa tiedonlouhintaa ja verkkoarkistojenkin tutkimuskäyttöä. Valoa on kuitenkin näkyvissä tunnelin päässä, kun EU-komissio julkisti joulukuussa 2015 suunnitelmansa EU:n tekijänoikeussäädösten muuttamiseksi. Aiheesta lisää mm. LIBERin sivuilla.

Toisaalta työpajassa esitellyt työkalut herättivät ajatuksia, voisiko suomalaisen verkkoarkistonkin sisällöistä tarjota tutkimuskäyttöön sopivia datasettejä, jotka ovat suppeammillaan ”vain” eräänlaista metadataa verkkoarkiston sisällöstä. Jos ja kun verkkoarkiston tutkimuskäyttö tulee mahdolliseksi, tutkijoiden kannattaa toki olla tarkkana, minkälaisia johtopäätöksiä esim. verkkoarkistoja analysoimalla saadusta tilastollisesta datasta voi oikeasti tehdä. Eri aikoina käytetyt haravointimenetelmät ja mm. syötteiden valinnat vaikuttavat siihen, mitä arkistoon on tallentunut.

Konferenssin järjestäjämaassa Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa kulttuuriaineistolakia ja vapaakappaletoimintaa kuin useimmissa Euroopan maissa, mutta toisaalta Yhdysvaltain tekijänoikeuslainsäädännön ”Fair use” eli kohtuullisen käytön periaate mahdollistaa laajemmin eri organisaatiossa harjoitettavan verkkoharavoinnin, verkkoarkistojen käyttöön asettamisen ja tutkimuskäytön. Myös pitkäaikaissäilytysratkaisut ovat Yhdysvalloissa usein paikallisia.

Kansalliskirjaston ja CSC:n konferenssiosallistujien yhteiseksi iloksi suomalaisen verkkoarkiston siirrot KDK-PAS:iin alkoivat juuri iPRES-konferenssin aikana. Samalla KDK-PAS-palvelu siirtyi tuotantokäyttöön.

iPRES-illallinen-1000

Kansainvälisen konferenssin kansainvälinen juustopöytä

Kuva: Kansainvälisen konferenssin kansainvälinen juustopöytä

Kirjoittajan yhteystiedot

Lassi Lager, tietojärjestelmäpäällikkö
Kansalliskirjasto / kirjastoverkkopalvelut
PL 26, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
sähköposti: lassi.lager [at] helsinki.fi