Uutisia ja ajankohtaista

  •  Kansallisille semanttisen webin hankkeille jatkorahoitus
  • Ennätysmäärä osallistujia Helsingin ELAG-konferenssiin

Kansallisille semanttisen webin hankkeille jatkorahoitus

Vuonna 2003 alkaneelle FinnONTO -hankkeelle ja sen seuraajalle Semantic Web 2.0 -hankkeelle on saatu Tekesiltä jatkorahoitus vielä kahdeksi vuodeksi, joiden aikana on tarkoitus valmistella myös hankkeessa kehitettyjen palveluiden jatkuvaa ylläpitoa. Keskeisin näistä palveluista on ontologiapalvelin ONKI. Uutena tutkimuskohteena on yhdistetty avoin tieto (Linked Open Data).

Avoin tieto yhdistyy kansallisessa semanttisen webin hankkeessa

Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa käynnistyy poikkeuksellisen laaja 1,5 miljoonan euron tutkimushanke FinnONTO 2.0, jossa kehitetään yhdistetyn avoimen tiedon julkaisemisen tek-nologiaa ja toimintamalleja kansallisella tasolla. Tuloksia pilotoidaan käytännön sovelluksissa mm. kirjasto-, media-, kulttuuri- ja terveysaloilla sekä biologiassa ja teollisuudessa. Hanketta tukevat Tekes sekä 35 yritystä ja julkista organisaatiota. FinnONTO 2.0 julkistettiin 26.3. Aalto-yliopistossa pidetyssä tilaisuudessa Yhdistetty avoin tieto Suomessa – Linked Open Data in Finland, johon ilmoittautui 400 osallistujaa.

Avoimen tiedon (Open Data) lähtökohtana on, että tiedon arvo kasvaa sitä avoimesti jakamalla. Yhdistetyn tiedon menetelmät (Linked Data) puolestaan tarjoavat uuden teknologisen ratkaisumallin tietojen esittämiseen, yhdistämiseen ja hyödyntämiseen verkossa. Yhdistetty avoin tieto (Linked Open Data) on tärkeää demokraattiselle tiedon saamiselle, edistää eri organisaatioiden tietojen ja järjestelmien yhteentoimivuutta, tehostaa tuottavuutta organisaatioissa ja kansallisella tasolla sekä eliminoi tarpeetonta päällekkäistä työtä mm. julkisen sektorin eri toimijoiden välillä.

Tiedon avoimuuden ja yhdistämisen pohjalle on eri puolilla maailmaa alkanut nopeasti syntyä uusia innovatiivisia toimintamalleja ja sovelluksia, joita ollaan ottamassa käyttöön tietoyhteiskunnassa ja yritysmaailmassa. Esimerkiksi Britanniassa avattiin tammikuussa hallituksen toimesta julkisen sektorin avoimen tiedon keskus http://data.gov.uk, jonka taustavaikuttajina ovat olleet mm. pääministeri Gordon Brown ja ”webin isä,” prof. Tim Berners-Lee. Myös Barack Obaman hallitus on käynnistänyt kansallisen avoimen tiedon ohjelman, samoin Australian hallitus. Tunnettu sovellusesimerkki maailmalla on BBC:n kotisivujen verkkopalvelu, jossa organisaation eri tahojen mediasisältöjen yhdistämiseen käytetään Wikipedian semanttisen webin muunnosta DBPediaa. Suomessa teknologiaa on pilotoitu FinnONTO:n kansainvälisesti palkituissa Museo-Suomi- ja TerveSuomi-järjestelmissä sekä laajimmin Kulttuurisammossa.

Avoin tieto ja sen yhteentoimivuus ovat olleet viime aikoina keskustelun kohteena mm. EVA:n tietoyhteiskuntaraportissa Nykyaikaa etsimässä (2009), kansallisessa Valtiotason tietoarkkitehtuurit -hankkeessa Valtasassa (2009), liikenne- ja viestintäministeriön oppaassa Julkinen data (2010) ja opetusministeriön Tutkimuksen tietoaineistot -raportissa (2010). Aiheeseen liittyvää uutta lainsäädäntöä ollaan parhaillaan valmistelemassa.

Lisätietoja
FinnONTO 2.0 -hankkeen kotisivu:
http://www.seco.tkk.fi/projects/finnonto/

Eero Hyvönen,
professori, tutkimusjohtaja
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto
050 3841618,
eero.hyvonen(at)tkk.fi

Ennätysmäärä osallistujia Helsingin ELAG-konferenssiin

Vuotuinen ELAG (European Library Automation Group) -konferenssi järjestetään tänä vuonna Helsingissä 9.-11.6.2010.

Ilmoittautuminen on periaatteessa avoinna kesäkuun alkuun saakka, ja tässä oli alunperin tarkoitus puffata tilaisuutta vielä viime hetkellä. Paikat kuitenkin saattavat täyttyä jo ennen kuin luette tämän uutisen. Yleensä ELAG-konferensseissa on ollut satakunta osallistujaa, mutta tätä kirjoitettaessa ilmoittautuneita oli jo 188 – ja pääsaliin mahtuu vain 200. Liekö syynä yleinen kiinnostuksen kasvu kirjastoteknologiaan, tämän vuoden teema (Meeting new user expectations) vai Helsingin maine hyvänä kongressikaupunkina, sitä voimme vain arvailla.

Ohjelman on laatinut kansainvälinen ohjelmatoimikunta ja käytännön järjestelyistä vastaa Kansalliskirjasto.

Konferenssisivut löytyvät osoitteesta http://elag2010.nationallibrary.fi/