Liikkuvien kanojen ja munien ampumista

Pääkirjoitus

Tämän artikkelin pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205305657

kanat500

Viime aikoina on mieleen usein tullut kuluneita sanontoja kuten ”liikkuvaan maaliin ampuminen” ja ”kumpi oli ensin, muna vai kana”. Uusia käsitteitä taas käytetään yhä laajemmissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi ”pilvet”, jotka ensin liittyivät puhtaasti teknologisiin ratkaisuihin, mutta joita nyt tunnutaan käyttävän viittamaan kaikenlaisiin yhteisiin etäpalveluihin ja -tietovarantoihin.

Kaikki nämä kävivät mielessä kuunnellessa amerikkalaisia Deborah ja Richard Fritziä, jotka kävivät Helsingissä esittelemässä rakentamaansa RDA-luettelointityökalua.

Luettelointisäännöt uudistuvat nopeammin kuin järjestelmät, mutta toisaalta järjestelmiä ei kannata enää kehittää vanhojen sääntöjen pohjalta. MARC on jo julistettu kuolleeksi, mutta uusi RDA-malli on vielä keskentekoinen. Mitä siis teemme tässä välitilassa?

Fritzien kehittämä kuvailutyökalu ei sellaisenaan tarjoa ratkaisua ongelmaan – se toimii vain kunkin luetteloijan henkilökohtaisella koneella, josta hän tarpeen mukaan voi lähettää tietueita yhteisiin tietovarantoihin (heidän mukaansa ”pilviin”). Mutta sen ei olekaan tarkoitus olla prototyyppi uudesta kirjastojärjestelmästä, vaan opetustarkoituksiin kehitetty palikka, jolla voidaan testata uudenlaisia työnkulkuja.

Fritzit olivat lähteneet rakentamaan kuvailutyökalua ”puhtaan” RDAn pohjalle, josta sitä voidaan konvertoida useisiin eri formaatteihin – edelleen myös MARCiin. Siitä työkalun nimi RIMMF, RDA in Many Metadata Formats. Itse työkalu perustuu eri elementtien (teos, ekspressio, manifestaatio, kappale, tekijä) linkittämiseen, eikä kuvailijan tarvitse välittää siitä, missä formaatissa data viime kädessä siirtyy minnekin. Olennaista heidän mielestään on, että kuvailija tottuu ajattelemaan uudella tavalla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuulijoina olleet järjestelmäasiantuntijat pitivät tätä ajattelun ravistelua yhtä tärkeänä myös itselleen, koska järjestelmäkehitystähän tehdään tulevaisuutta eikä menneisyyttä varten.

Työkalu oli vielä keskentekoinen ja herätti kiinnostuksen lisäksi myös epäilyksiä ja kysymyksiä. Nämä kysymykset olivat kuitenkin hyvin hedelmällisiä molemmin puolin. Ne auttoivat varmasti kehittämään RIMMFiä edelleen, mutta tarjosivat samalla tuoreita näkökulmia kansalliselle uuden kirjastojärjestelmän hankkeellemme ja Kansalliskirjastossa kehitteillä olevan luettelointityökalun kehitystyöhön.

Ei lopulta liene niin tärkeää, tuliko ensin muna vai kana. Sukupolvet seuraavat toisiaan ja uusia kanoja varten tarvitaan aina uusia munia. Vuoropuhelu auttaa tähtäämään tarkemmin siihen liikkuvaan maaliin.

RIMMFään voi tutustua lähemmin osoitteessa www.marcofquality.com/rimmf ja koko esittelytilaisuus löytyy videoituna osoitteesta https://connectpro.helsinki.fi/p1gtdrz1m12/.

Tässä Tietolinjan numerossa paneudutaan tarkemmin kuvailukäytäntöjen taustalla oleviin uusiin teoreettisiin malleihin. Linkitetyn datan näkökulmaa avaa matkaraportti Semantic Web in Bibliotheken -konferenssista Saksasta.

Lisäksi kerromme viimeisimmät uutiset Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän tilanteesta ja Kansalliskirjaston tarjoamista julkaisuarkistopalveluista.

Kuva: Salon Sähkö- ja Konetehdas OY: Käyttäkää koneita kanalanne hoidossa sivu 1. Kansalliskirjaston pienpainatekokoelma (http://digi.lib.helsinki.fi/pienpainate/)

Kuva: Salon Sähkö- ja Konetehdas OY: Käyttäkää koneita kanalanne hoidossa sivu 1. Kansalliskirjaston pienpainatekokoelma (http://digi.lib.helsinki.fi/pienpainate/)