Ajankohtaista meiltä ja muualta

Ajankohtaista meiltä ja muualta. Tietolinja, 2021(1). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061938994

Digitoidun sanomalehtiaineiston sisältöhaun osuvuus paraneeEuroopan unionin aluekehitysrahaston ja Vipuvoimaa

Kirjoittaja: Minna Kaukonen

Kansalliskirjaston vanhin digitoitu sanomalehtiaineisto vuosilta 1771–1914 käsitellään uudestaan siten, että sen tekstintunnistus ja samalla tekstiin kohdistuvien hakujen osuvuus paranevat merkittävästi. Myös valikoima vuosien 1915–1918 lehtiä saatetaan käyttöön uudelleen käsiteltynä. Yhteensä parempilaatuista sanomalehtimateriaalia tulee saataville lähes 2,5 miljoonaa sivua digi.kansalliskirjasto.fi:hin.

Koska hakujen kohteena oleva aineisto ja sen indeksointi muuttuvat, myös haun tulokset muuttuvat. Esimerkiksi tietyllä hakusanalla tehty haku voi jatkossa tuottaa aiemmasta poikkeavan määrän tuloksia.

Parempilaatuinen aineisto tulee käytettäväksi vaiheittain kesästä 2021 alkaen. Julkaisuaikataulusta tiedotetaan tarkemmin digi.kansalliskirjasto.fi:ssä.

Työssä on hyödynnetty Euroopan Unionin Horizon-ohjelman NewsEye-projektissa kehitettyä mallia. Parempilaatuisten digitaalisten sanomalehtiaineistojen käyttöön saattaminen on tehty Digitaalinen avoin muisti -projektissa.

Lisätietoja:
Minna Kaukonen, suunnittelupäällikkö
Kansalliskirjasto, tutkimuskirjasto
Mikkelin toimipiste
minna.kaukonen[at]helsinki.fi

Uudestisyntynyt Intervalli on koko musiikkikirjastokentän yhteinen lehti

Kirjoittaja: Tiina Tolonen

Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisema Intervalli-lehti heräsi henkiin lähes kymmenen vuoden ilmestymistauon jälkeen. Maailmassa, jossa olemme tottuneet ehkä enemmän kuulemaan lehtien lakkauttamisesta, on tämä vähintäänkin iloinen uutinen.

Intervallin uuden tulemisen ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuun lopussa. Lehti sisältää mielenkiintoisia artikkeleja sekä yleisten kirjastojen että oppilaitoskirjastojen maailmasta. Intervallin on tarkoitus ilmestyä kaksi kertaa vuodessa, seuraava numero on tulossa siis syksyllä 2021.

Uudistunut Intervalli on otettu hyvin vastaan, toimituskunnan saamassa palautteessa on kerrottu lehteä jopa kaivatun. Intervallin tehtävä lieneekin erityisesti toimia asioita yhteen kokoavana paikkana, keskustelunavaajana ja tiedonvälittäjänä koko musiikkikirjastokentälle yleisistä kirjastoista korkeakoulukirjastoihin.

Lehteä julkaisee ja kustantaa Suomen musiikkikirjastoyhdistys, mutta se on enemmän kuin yhdistyksen lehti – sen toivotaan tavoittavan lukijoita kaikilta kirjastosektoreilta. Kirjoittaminen, lukeminen, ylipäätään keskusteluun osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Jos haluaisit kirjoittaa lehteen tai antaa palautetta lehden sisällöstä, laita sähköpostia osoitteeseen: intervallilehti[at]gmail.com. Lehteä pääsee lukemaan täältä.

Lisätietoja: Päätoimittaja Tiina Tolonen (tiina.e.tolonen[at]oulu.fi)

FinELibin APC-projektin loppuraportti ilmestynyt

Kirjoittaja: Timo Vilén
https://orcid.org/0000-0003-0324-2489

Siltä varalta, ettei tieto vielä ole saavuttanut Tietolinjan lukijoita: FinELibin APC-projektin (2019–2020) loppuraportti julkaistiin helmikuussa 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa APC-projektissa kehitettiin kirjoittajamaksujen (APC, Article Processing Charge) seurantaa ja raportointia yhdessä FinELib-konsortion jäsenorganisaatioiden ja eri sidosryhmien kanssa. Projektin pilottiin ja projektiryhmään osallistui kuusi organisaatiota: Hanken Svenska Handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto. Raportin tekijöiden kilpajuoksu aikaa vastaan päättyi näin täpärästi ajan ja vuoden 2021 voittoon, mutta kuten Einsteinkin jo opetti, aika on suhteellista ja paikallista.

Kansalliskirjaston raportteja ja selvityksiä -sarjassa julkaistu raportti sisältää paitsi kirjoittajiensa sydänverta ja tuskanhikeä, myös kuvauksen siitä, miten suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat järjestäneet kirjoittajamaksujen (Article Processing Charge, lyhyemmin APC) seurantansa. Raportissa annetaan myös suosituksia siitä, miten seurantaa tulisi jatkossa kehittää niin, että kansallisella tasolla sovitut tavoitteet kirjoittajamaksujen läpinäkyvyydestä toteutuisivat.

Raportin lopusta löytyy englanninkielinen tiivistelmä (Executive Summary), jonka lukemista voi suositella muillekin kuin johtajatason lukijoille. Kaikkein kiireisimmille suositellaan kuvaa, johon on koottu projektin keskeiset johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, ja vielä kiireisemmille Mauno Koiviston tutuksi tekemää tokaisua: ”Tarttis tehrä jotain”.

Lisätietoja APC-projektista Tietolinja-lehden artikkelissa: APC-maksut tulivat, nyt etsitään avoimen julkaisemisen hintalappua

Raportin julkaisemista koskeva tiedote FinELibin sivuilla: APC-projektin loppuraportti julkaistu

Kirjastoverkkopäivät 27.– 28.10.2021

Joka toinen vuosi järjestettävät Kirjastoverkkopäivät pidetään tällä kertaa etänä 27.–28.10.2021 (ke–to). Kirjastoverkkopäiviä edeltää 26.10.2021 Digime-seminaari.

Keskiviikkona 27.10.2021 keynoteluennon pitää professori Teemu Roos. Tämän lisäksi tarjolla on rinnakkaissessioita ajankohtaisista aiheista, ja päivän päätteeksi osallistujia viihdyttää etänä koomikko Iikka Kivi. Torstain 28.10.2021 ohjelma koostuu työpajoista.

Onko sinulla jo valmis esitys, jonka haluaisit Kirjastoverkkopäiville? Laita esitysehdotuksesi esa-pekka.keskitalo(at)helsinki.fi otsikolla ”Esitysehdotus KIVEPÄ 2021” 14.8.2021 mennessä!

Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin alkusyksyllä. Tiedot päivitetään myös verkkosivulle: kirjastoverkkopaivat.kansalliskirjasto.fi

Tiedejulkaisemisen päivät 2021

Tiedejulkaisemisen päivillä on luvassa ohjelmaa torstaina ja perjantaina 7. – 8.10.2021.

Vuosittain järjestettävillä Tiedejulkaisemisen päivillä keskustellaan monipuolisesti tiedejulkaisemiseen liittyvistä aiheista. Päivät on tarkoitettu kaikille tiedejulkaisemisesta kiinnostuneille: kustantajille, tutkijoille, toimittajille, yliopistokirjastoille, tiede- ja valtionhallinnolle.Tilaisuuden teema ja ohjelmatietoja julkistetaan keväällä. Seuraa tiedotusta verkkosivuilla (https://www.tiedejulki.fi/) ja aihetunnisteella #tiedejulki.

Tilaisuuden järjestävät Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Suomen tiedekustantajien liitto ja Kansalliskirjasto. Lisätietoja antavat  julkaisupäällikko Sami Syrjämäki, p. (09) 228 69 229, sami.syrjamaki(at)tsv.fi ja pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935, reetta. kettunen (at) tjnk.fi

Tekijänoikeuslain uudistus etenee

Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta lisättiin eduskunnan istuntokauden suunnitelmaan 27.5.2021. Arvioitu esittelyviikko on 42/2021. Esitys annetaan eduskunnalle kiireellisenä.

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan direktiivi 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja direktiivi 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi) sekä muutetaan tekijänoikeuslakia eräiltä muilta osin.

Palveluntarjoajien fuusiot jatkuvat: Clarivate + ProQuest

Kirjoittaja: Jyrki Ilva

Toukokuussa uutisoitiin jälleen yhdestä kirjasto- ja tietopalvelualan kannalta merkittävästä yritysfuusiosta. Tutkimuksen tietojärjestelmiin keskittynyt Clarivate on sopinut alustavasti ostavansa mm. kirjastojärjestelmistään tunnetun ProQuestin. Kauppahinta on yhteensä 5,3 miljardia dollaria.

Clarivate syntyi vuonna 2016, kun Thomson Reuters möi osan toiminnoistaan pääomasijoittajille. ProQuest puolestaan osti vuonna 2015 kirjastoalan järjestelmiin keskittyneen Ex Libriksen ja vuonna 2019 toisen kirjastojärjestelmävalmistajan Innovativen.

Suomessa Clarivaten tuotteista tunnetuimpia lienevät Web of Science -viittaustietokanta, Converis-tutkimustietojärjestelmä ja EndNote-viitteidenhallintaohjelmisto. ProQuestin tuoteperheeseen ovat taas kuuluneet muun muassa kirjastojärjestelmät (Alma, Aleph, Voyager, Millenium), tiedonhakuportaalit (Primo), keskitetyt indeksit (CDI) ja RefWorks-viitteidenhallintaohjelmisto.

Uuden yhteenliittymän yksittäisiä palveluita koskevista suunnitelmista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Fuusiouutisen yhteydessä esitetyissä perusteluissa on kuitenkin puhuttu synergiaeduista, kustannussäästöistä ja siitä, että yritysten portfoliot täydentävät hyvin toisiaan. Fuusion on myös nähty tarjoavan parempia mahdollisuuksia tutkimuksen koko arvoketjun palvelemiseen.

Palveluntarjoajien fuusiot ja niiden myötä jatkuva vaihtoehtojen väheneminen herättää myös huolta. Avoimia infrastruktuureja edistävä Invest in the Open -aloite on julkaissut kannanoton, ”Take action to stop the lock up of research and learning”, jonka allekirjoittajina on tunnettuja, pääasiassa amerikkalaisia tutkimus- ja kirjastomaailman vaikuttajia.

Lisätietoja:

–Clarivate to Acquire ProQuest. Creating a Leading Global Provider of Mission Critical Information and Data-Driven Solutions for Science and Research (ProQuestin verkkosivut, 17.5.2021). Saatavilla: https://about.proquest.com/en/news/2021/clarivate-to-acquire-proquest/

–Roger C. Schonfeld: Clarivate to Acquire ProQuest (Scholarly Kitchen -blogi, 18.5.2021). Saatavilla: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2021/05/18/clarivate-to-acquire-proquest/

–Take action to stop the lock up of research and learning (Invest In the Open, 3.6.2021). Saatavilla: https://investinopen.org/blog/take-action-to-stop-the-lock-up-of-research-and-learning/

Toimituksen ajankohtaisterveiset

Ajankohtaistoivotukset kukkakimpun muodossa kaikille Tietolinjan lukijoille.

Tietolinjan toimitus toivottaa kaikille hyvää kesää! Kuva: Petri Minni, 2021.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.