Nelli poistui palveluksesta

Saarikoski A (2017). Nelli poistui palveluksesta. Tietolinja, 2017(1). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702151607

Suomalaisten korkeakoulujen tutkijoita ja opiskelijoita vuodesta 2004 tiedonhaussa palvellut Nelli-palvelu lopetettiin 31.12.2016. Yleisten kirjastojen Nelli-portaalit oli suljettu jo saman vuoden kesäkuun lopussa.

Nelli oli tuonut kirjastojen käyttäjien saataville kolme tärkeää palvelua: ensinnäkin elektronisten aineistojen keskitetyn haun verkosta, toiseksi linkityspalvelun, joka tarjosi käyttäjälle elektronisesta aineistosta juuri ne kappaleet, joihin hänellä oli käyttöoikeus, ja kolmanneksi aineistojen etäkäytön korkeakoulukampusten ulkopuolella. Nelli oli opiskelijan ja tutkijan olennainen ja välttämätön työkalu.

Kuva: Helsingin yliopiston Nelli-portaali vuonna 2011.

Vuosien kuluessa ikä alkoi kuitenkin painaa Nelliä. MetaLib-monihakuohjelmiston tekniset ratkaisut olivat osin pahastikin vanhentuneita ja portaalien käytettävyys kaipasi kipeästi parannusta. Monihaku oli myös hidas ja sitä rasittivat rajoitukset, joiden kiertäminen vaati käyttäjiltä oman taitonsa. Järjestelmän ylläpitokaan ei aina ollut yksinkertaista.

Vuonna 2008 käynnistyneessä OKM:n rahoittamassa Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa ryhdyttiin suunnittelemaan uutta asiakasliittymää, joka korvaisi mm. Nellin. Syinä tähän olivat käytettävyyden parantamistarpeet ja integraatio uusiin teknologioihin, kuten sosiaaliseen mediaan ja oppimisympäristöihin. Toisaalta uuden arkkitehtuurin avulla piti olla mahdollista yhdistää kirjastojen lisäksi muidenkin muistiorganisaatioiden järjestelmät yhden palvelun taakse. Jälkimmäinen tavoite saavutettaisiin haravoimalla näiden järjestelmien data hakuja varten keskitettyyn indeksiin, minkä lisäksi järjestelmää voisi käyttää mm. kirjastojärjestelmien asiakasliittymänä.

Hankkeen tuloksena syntyi Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna, jonka tavoitteet olivat siis alusta lähtien huomattavasti Nelliä laajemmat.

Kuva: Kansainvälisten e-aineistojen hakusivu Itä-Suomen yliopiston Finnassa.

Kun Finna saatiin tuotantokuntoon ja kirjastot alkoivat enenevässä määrin ottaa sen käyttöön Nellin rinnalle, paine Nellin suuntaan alkoi kasvaa. Viimeaikaiset kirjastojen rahoitukseen kohdistuneet leikkaukset eivät nekään varsinaisesti yllyttäneet pitämään kahta rinnakkaista järjestelmää käytössä yhtä aikaa.

Nellistä luopuminen ei kuitenkaan ollut mahdollista niin kauan kuin oli vielä korkeakoulukirjastoja ilman Finnaa. Lisäksi Finna käytti syksyllä 2015 edelleen eräitä Nellin palveluja. Finnassa oli tarjolla mahdollisuus käyttää MetaLib-hakua ja aineistojen linkityksen toteutti Nelliin kuuluva SFX-ohjelmisto. Myös aineistojen etäkäytön edellyttämä tunnistautuminen perustui Nellin palveluun. Lisäksi Finna haravoi kirjastojen lisensoimien aineistotietokantojen tiedot Nelli-palvelimelta tarjotakseen käyttäjille mahdollisuuden tehdä hakuja näiden tietokantojen omien käyttöliittymien avulla.

Jälkimmäiseen toimintoon liittyi myös jonkin verran keskustelua herättänyt, periaatteellinen kysymys Nellin korvaamisessa Finnalla. Finna käyttää keskitettyä hakuindeksiä, ja uuden julkaisun ilmestyminen indeksiin vie aina aikansa. Joillakin aloilla tutkijoille voi olla hyvinkin kriittistä saada käsiinsä uudet julkaisut mahdollisimman pian, mutta viiveen pituus vaihtelee eikä ole erityisen hyvin ennustettavissa. Metahaussa tätä ongelmaa ei ole, koska haku tavoittaa aineiston tarjoajansa tietokannasta heti kun se on ylipäätään saatavilla.

Silti jos tutkijan tarve julkaisujen ”reaaliaikaiseen” saatavuuteen on todellinen, hän myös yleensä tietää tarkasti mistä etsiä niitä, ja aineistotietokantojen omat käyttöliittymät päästävät hänet pulasta.

Päätimme tallettaa aineistotietokantojen tiedot kirjastojen omiin järjestelmiin Finnan haravoitavaksi, mikä edellytti MetaLibin kuvailudatan konvertoimista oikeaoppiseksi MARC-dataksi Voyageriin tuomista varten. Tämä vaatimus oli kuitenkin selvästi ankarampi kuin mitä pelkkä datan käyttö Finnassa edellytti, eikä tilannetta helpottanut se, ettei MetaLibin datatiedostojen sisältöä ollut dokumentoitu missään. Tiedostot muistuttivat suurin piirtein MARCia, siinä kaikki. Lisäksi lopputuloksen piti sopia kaikkien kirjastojen omiin työtapoihin. Vähitellen avoimet kysymykset kuitenkin ratkesivat keskusteluissa kirjastojen asiantuntijoiden kanssa ja uudistettu data saatiin käyttöön ennen vuodenvaihdetta.

Kuva: Aineistotietokannan kuvailutietue Helka-kirjastojen Finna-käyttöliittymässä.

Kun etäkäytön kirjautumista varten Finnaan oli luotu oma toimintonsa jo aikaisemmin ja SFX-linkityspalvelu pysyi edelleen käytössä, Nellistä luopumiselle ei ollut enää esteitä. Viimeisetkin korkeakoulukirjastot olivat saaneet Finnansa vähintään beta-vaiheeseen loppuvuodesta 2016.

Muistojemme lisäksi Nelli on kuitenkin edelleen läsnä verkossa: nelliportaali.fi -osoitteen alle muodostettuja lyhytlinkkejä digitaalisiin aineistoihin käytettiin – robotit pois luettuna – tammikuussa 2017 edelleen nelisensataa kertaa päivässä. Linkit ohjataan nykyisin vastaavaan aineistoon kunkin kirjaston Finnassa. Samaten pääsy lisensoitujen digitaalisten aineistojen käyttöehtoihin tapahtuu edelleenkin nelliportaali.fi/aineistoehdot -alkuisten linkkien kautta. Nämä linkit pysyvät käytössä ainakin vuoden 2017 ajan.

Kenties kaikkein pisimpään käytössä pysyvät kuitenkin – ilmeisen hyvälaatuisina ja kestävinä – KVP:n tutut Nelli-paidat.

Kirjoittajan yhteystiedot

Asmo Saarikoski, tietojärjestelmäasiantuntija
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
PL 26 (Kaikukatu 4), 00014 Helsingin yliopisto
asmo.saarikoski [at] helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.