Tutkijat ja Kansalliskirjasto tallensivat yhteistyössä eduskuntavaalien verkkomateriaalit verkkoarkistoon

Aija Vahtola
Lassi Lager
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201506029974
 
Kansalliskirjaston verkkoarkiston sisältöä on perinteisesti kartutettu eri vaaleihin liittyvin teemakeräyksin. Tänä vuonna verkkosivustojen lisäksi tallennettiin sosiaalisen median sisältöjä Twitteristä, Instagramista, Facebookista ja YouTubesta. Tallennettavat aineistot kartoitettiin tutkijoiden kanssa yhteistyössä, joka jatkuu aineistojen tutkimuskäytön pilotoinnissa.

Eduskuntavaaleihin liittyvää verkkoaineistoa tallennettiin kampanja- ja vaaliaikana sekä vaalien jälkeen. Sosiaalisen median osalta tallennettiin ehdokkaiden ja puolueiden profiilisivustoja Twitteristä ja Facebookista sekä twiittejä vaaleihin liittyen hashtagien, kuten #vaalit2015 ja #eduskuntavaalit, perusteella. Vaalivideoita tallennettiin YouTubesta ja vaaligallerioista. Verkkosivustojen osalta keskiössä olivat ehdokkaiden, puolueiden, järjestöjen, poliittisten vaikuttajien ja kannatusryhmien sekä uutiskanavien verkkosisällöt.

Tallennettavat aineistot kartoitettiin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisen HIIT-instituutin tutkijoiden kanssa. Yhteistyö jatkuu aineistojen tutkimuskäytön pilotoinnilla. Tekijänoikeuslaki mahdollistaa verkkoarkiston lukemisen, katselun ja kuuntelun ja tulosteiden tekemisen ainoastaan vapaakappaletyöasemilla. Tutkijoiden kanssa kartoitetaan ja testataan aineistojen analysointia tekijänoikeuslakia rikkomatta esimerkiksi linkkianalyysin ja topic modeling -menetelmän avulla.

Vaalikeräyksessä tallennetut verkkosivustot liitetään verkkoarkistoon ja ne tulevat asiakaskäyttöön vapaakappaletyöasemille. Sosiaalisen median sisältöjen asiakaskäyttö on suunnitteilla.

Kotimaisia verkkosivustoja (”.fi”- ja ”.ax” -domainit) on tallennettu verkkoarkistoon vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Lisäksi verkkoarkistoa on täydennetty teemakeräyksin, esimerkiksi eduskunta-, presidentin- ja europarlamentinvaaleihin liittyen. Verkkosisältöjen tallentaminen perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007).
 

Kirjoittajien yhteystiedot

Aija Vahtola, johtava tietoasiantuntija
Kansalliskirjasto / Tutkimuskirjastopalvelut
PL 15, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
sähköposti: aija.vahtola [at] helsinki.fi

Lassi Lager, tietojärjestelmäpäällikkö
Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut
PL 26, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
sähköposti: lassi.lager [at] helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.