Kuolema MARCille?

ELAG 2011 työpajaraportti

elag2011logo

Lassi Lager
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201106081710

MARC must die?– työpajan tavoitteena oli ymmärtää paremmin, miksi kirjastoalan nörtit haluavat tappaa MARCin, mitä etuja luetteloijat näkevät MARCissa sekä saavuttaa yhteinen visio siitä, millaista bibliografisen metadatan tulisi olla.

MARC must die?” toistui keskustelun aiheena myös varsinaisen työpajan ulkopuolella.

MARCin ongelmana pidetään mm. sitä, että koneluettava luettelointiformaatti ei ole oikeasti kunnolla koneluettavaa: ISBN-osakentässä voi olla muutakin tietoa kuin standardinumero, välimerkitys aiheuttaa ongelmia, yhdessä osakentässä voi olla monta parsittavaa tietoa jne. Todettiin myös, että Web OPAC ei nykyisellään yleensä tarkoita sitä, että itse data olisi verkossa.

Työpajassa keskusteltiin RDF-datamallista ja datan linkityksestä URIen avulla. Monet olivat sitä mieltä, että bibliografisen datankin pitäisi olla enemmän linkitettyä dataa kuin irrallisia tietueita. Linkkien avulla hyödynnettäisiin mm. kontrolloituja sanastoja, kansainvälistä auktoriteettivaihtoa (VIAF) sekä myös ”kirjastomaailman ulkopuolista” tunnisteista tietoa. Työpajassa esitettiin, että pitäisi siirtyä pois manifestaatioihin perustuvasta luetteloinnista: data ei ole tietueita, eikä luettelointi pelkästään kirjastonhoitajien valtakuntaa.

MARC on kuitenkin hienojakoinen ja laajalti käytetty formaatti, eikä mahdollinen siirtymä siitä johonkin muuhun käy käden käänteessä. Library of Congress oli juuri ennen ELAGia julkaissut aloitteen kansainväliseen yhteistyöhön tulevaisuuden tarpeita paremmin palvelevan bibliografisen ”kehyksen” miettimiseksi.

Barbara Tillett Library of Congressista kertoi salamapuheenvuorossaan myös tästä hankkeesta, joka on nimeltään Bibliographic Framework Transition Initiative. Siinä aletaan miettiä mahdollista MARC 21:n seuraajaa (ja MARCin korvaamisen tarvetta ja riskejä). Hän vakuutti, että hanketta tehdään yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa ja pyysi kuulijoiltakin ideoita ja ehdotuksia.

Lisää tietoa Bibliographic Framework Transition Initiative -hankkeesta löytyy Kongressin kirjaston sivuilta osoitteesta: http://www.loc.gov/marc/transition/index.html

Lisätietoa

Kirjoittajan yhteystiedot

Lassi Lager, tietojärjestelmäasiantuntija,
Kansalliskirjasto /
Kirjastoverkkopalvelut
PL 26 (Teollisuuskatu 23)
00014 Helsingin yliopisto
sähköposti: lassi.lager [at] helsinki.fi