Kotoistuspalvelu koodia kesyttämässä

Koikkalainen R (2021). Kotoistuspalvelu koodia kesyttämässä. Tietolinja 2021(2). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121661237

Tarkkasilmäisimmät lienevät huomanneet, että vuoden 2021 alusta pitäen Kansalliskirjaston palveluvalikoimaan on ilmestynyt yksi uusi kokonaisuus, Kotoistuspalvelu. Sen konkreettisten tekemisten kannalta muutos ei ollut suuren suuri, nimi vain vaihtui Kotoistushankkeesta Kotoistuspalveluksi.

Periaatteellisella tasolla muutos on kuitenkin merkittävä. Hanke on hanke, ja hanke tapaa toimia rajatun ajan. Sana palvelu kertoo toisin. Se antaa ymmärtää, että toiminta on vakaata ja jatkuvaa. Kansalliskirjasto vastaa Kotoistuspalvelun koordinoinnista.

Tavoitteena omakielinen käytettävyys

Kotoistuspalvelun edeltäjä, Kotoistushanke, syntyi vuonna 2004, ja Kansalliskirjaston hoiviin se siirtyi pienen etsikkoajan jälkeen vuonna 2015. Toiminnan tavoitteet eivät ole ajassa vanhenneet, päinvastoin, ne ovat yhä ajankohtaisempia. Tavoitteena on tieto- ja viestintäteknisten (tvt) tuotteiden ja palveluiden omakielisen käytön mahdollistaminen Suomessa.

Sisäänkiedotusti edellä mainitut tavoitteet sisältävät Suomessa asuvien ihmisten kielellisten oikeuksien sekä kielellisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen. Päämäärä on, että tvt-tuotteet ja palvelut olisivat mahdollisimman käyttäjäystävällisiä, käytettäviä ja ymmärrettäviä.

CLDR

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi palvelu huoltaa ja päivittää globaalin Unicode-konsortion ylläpitämän Common Locale Repository (CLDR) -tietokannan suomen-lokaaleja. Kuulostaa kummalliselta, mutta jokainen tvt-tuotteita ja palveluita käyttävä tietää ja tuntee, mistä on kyse, vaikka nimi onkin outo.

CLDR-lokaalit näet sisältävät kieli- ja kulttuurisidonnaisia arvoja ja määrittelyjä, joita tvt-alan toimijat hyödyntävät sovittaessaan ohjelmistojaan ja palveluitaan paikallisiin oloihin. CLDR-tietokantaa käyttävät kaikki merkittävät tvt-alan globaalit toimijat, kuten Apple, Google, IBM, Microsoft, ABAS Software, Adobe, Amazon, CERN, Linux, Python, SPSS ja Wikimedia Foundation. Tärkeitä alueita tietokannassa ovat muun muassa päiväysten ja kellonaikojen merkintä, valuuttojen nimet, kielten nimet sekä maiden ja alueiden nimet

Mitä väliä?

Kokonaisuuteen kuuluu myös edellä mainittujen määritysten tunnetuksi tekeminen ja niiden oikean soveltamisen varmistaminen. Esimerkiksi maiden ja alueiden nimiä sekä kielten nimiä koskevat suositukset ovat tarpeen tietokantoja suunniteltaessa ja rakennettaessa, että tiedot voidaan tallentaa standardisoidussa muodossa ja että niiden pohjalta tuotettava teksti on oikeakielistä.

Tärkeää on myös se, että esimerkiksi passissa ja muissa viranomaisasiakirjoissa käytetään henkilön oikeaa omalla kielellä kirjoitettua nimeä. Tämä edellyttää, että tieto- ja viestintäteknisissä tuotteissa ja palveluissa käytettävä merkistö sisältää kaikki tarvittavat merkit.

Sitä väliä!

Unicoden ja Kotoistuspalvelun välinen vuorovaikutus on säännöllistä ja tiivistä. Unicode kesyttää globaalia koodiviidakkoa niin, että jokainen merkki tuleutuu oikein riippumatta alustasta, ohjelmasta tai kielestä.  Kuten jo edellä on mainittu, Kotoistuspalvelu sovittaa Unicoden tekemisiä kotimaisille kielille ja tukee tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden ja palveluiden omakielistä käyttöä Suomessa. Liike on kaksisuuntaista: Kotoistuspalvelu kokoaa kieltä ja kulttuuria koskevia ohjeita, joita ohjelmistojen ja palveluiden kehittäjät puolestaan soveltavat omissa tekemisissään.

Palvelun toiminnassa mukana olevat esittivät heikkona hetkenään epäilyn Kotoistuspalvelun työn merkityksestä. Onko sitä? Mark Davis, Unicode-konsortion perustajajäsen ja konsortion puheenjohtaja, pysäytti moiset mietteet saman tien:

Keeping in mind that metric, data for Finnsh in CLDR is used on every major operating system (PCs, mobile phones, etc), all major browsers, all major office software (MS office, Google workspace, etc.), and so on. So the data you’ve contributed is in extremely widespread distribution.

No. Niin no. Mitäs sitä sitten… jatketaan, jatketaan.

Kirjoittaja

Riitta Koikkalainen, tietoasiantuntija
Kotoistuspalvelu, koordinaattori
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
etunimi.sukunimi [at]helsinki.fi

Lisää tietoa: kotoistus.fi

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.