Uutisia ja ajankohtaista 1/2014

  • Open repositories 2014 -konferenssi Helsingissä
  • Suomalaiset yhteisönimet -tietoaineisto avattu
  • Uusi kaukopalvelustandardi julkaistaan kesäkuussa

 

Open Repositories 2014 -konferenssi Helsingissä

Open Repositories 2014 -konferenssi järjestetään Helsingissä 9.-13.6.2014.

Open Repositories on alansa johtava kansainvälinen konferenssi, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Tapahtuman järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Kansalliskirjasto ja Helsingin yliopiston kirjasto, ja siihen odotetaan noin 400 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Viisi päivää kestävän konferenssin ohjelmaan sisältyy yhteensä noin 150 esitystä, paneelia, työpajaa ja tutoriaalia, 70 posteria ja ohjelmistokehittäjille suunnattu Developer Challenge -kilpailu. Maanantain 9.6. esikonferenssi järjestetään Helsingin yliopiston keskustakampuksella, varsinainen pääkonferenssi (tiistaista perjantaihin) taas suurimmaksi osaksi kongressikeskus Paasitornissa Helsingin Siltasaaressa.

Ohjelman pääteema on tänä vuonna ”Towards Repository Ecosystems”, ja esitysten aiheissa korostuvat mm. avoimeen tutkimusdataan, avoimiin julkaisuihin, avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytykseen ja pysyviin tunnisteisiin liittyvät teemat.

Konferenssin yhteydessä järjestetään myös avoimen lähdekoodin julkaisuarkisto-ohjelmistojen (DSpace, EPrints, Fedora, Invenio) käyttäjäryhmien omat kokoukset, joiden ohjelmat löytyvät erikseen konferenssin verkkosivuilta.

Konferenssin ilmoittautuminen on edelleen avoinna. Kaikki aihepiiristä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

 

Suomalaiset yhteisönimet -tietoaineisto avattu

Suomalaiset yhteisönimet -tietoaineisto kattaa Kansalliskirjaston tuottamat yhtenäistetyt tiedot suomalaisten julkaisujen tekijä- ja kohdeyhteisöjen nimimuodoista. Yhteisön vakiintuneen nimimuodon lisäksi tietueissa on mahdolliset erikieliset muodot ja tiedot yhteisön muista nimistä (esimerkiksi lyhenne). Ne voidaan myös linkittää tietoihin yhteisön edellisestä tai uudemmasta nimestä.

Suomalaiset yhteisönimet on tarkoitettu käytettäväksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden aineistotyyppien indeksointiin sekä tiedonhakuun. Yhtenäistetyt nimimuodot auttavat tietojen tallentajia ja tiedonhakijoita löytämään juuri oikean yhteisön. Niiden avulla voidaan toisaalta sitoa yhteen yllämainitut nimen eri variantit ja toisaalta erottaa toisistaan samannimiset yhteisöt (esimerkiksi Nokian kaupunki ja Nokia yritys).

Yhtenäistettyjen nimimuotojen tallennuksessa on noudatettu kirjastoissa käytettävien Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot- osiota.

Aiemmin on jo avattu Kansalliskirjaston tuottamat asiasanastot. Suomalaisten julkaisujen tekijöiden ja kohdehenkilöiden nimimuodot tullaan julkaisemaan myöhemmin, koska ne vaativat tietosuojaan liittyviä varmistustoimenpiteitä.

Suomalaiset yhteisönimet löytyvät osoitteesta http://finto.fi/cn/fi/

Lisätietoja:

Tietojärjestelmäasiantuntija Osma Suominen,
sähköposti: osma.suominen[at]helsinki.fi,
puh. 050 319 9529

 

Uusi kaukopalvelustandardi julkaistaan kesäkuussa

Kaukopalvelustandardia on yritetty uudistaa jo pitkään. Vanha, tällä hetkellä käytössä oleva standardi (ISO 10160 ja 10161-1 ja -2 Interlibrary loan application) on teknisesti auttamattoman vanhentunut.

Aiemmin valittu lähestymistapa – vanhan standardin huolellinen päivittäminen – ei onnistunut, koska lausuntokierroksella toiset pitivät muutosta liian radikaalina, kun taas toisten mielestä uudistus ei ollut alkuunkaan riittävä. Välttääkseen vastaavanlaisen pattitilanteen toistumisen ISOn tietohuollon teknisestä yhteentoimivuudesta vastaava alakomitea SC4 valitsi vuonna 2012 toisen strategian. Komitea pitää vanhan standardin voimassa (pienin päivityksin) niin kauan kun vielä on käytössä siihen perustuvia järjestelmiä. Samalla päätettiin kuitenkin käynnistää kokonaan uuden sukupolven kaukopalvelustandardin kehittäminen sen rinnalle.  Tämä strategia sai yleisen hyväksynnän.

Uusi kaukopalvelustandardi ISO 18626 Interlibrary loan transactions soveltuu moderniin web-pohjaiseen tekniseen ympäristöön, joka pohjautuu XML:ään ja Web services -rajapintoihin. Se on muutenkin rakenteeltaan edeltäjäänsä yksinkertaisempi sisältäen vain kolme yksinkertaista viestiä: pyynnön, lainaavan kirjaston viestin ja pyytävän kirjaston viestin. Enää protokolla ei seuraa koko ajan pyynnön tilaa, joten välittävien järjestelmien ei tarvitse ylläpitää tähän liittyviä tauluja. Näin uuden standardin soveltamisen pitäisi olla huomattavasti entistä helpompaa.

ISO 18626 ilmestyy kesäkuussa ja sitä voi ostaa SFS:n kautta. Lisätietoja standardista ja sen soveltamisesta julkaistaan ajantasaisesti verkossa osoitteessa http://illtransactions.org/.

Uutta(kaan) standardia ei tulla kääntämään suomeksi, koska sitä tarvitaan pääsääntöisesti kansainvälisissä yhteyksissä.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.