Uutisia ja ajankohtaista

Kansalliskirjaston organisaatio uudistuu

Kansalliskirjasto on kevään aikana uudistanut organisaatiotaan. Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajana on toiminut vuodesta 2001 prof. Kai Ekholm. Hänen varahenkilönsä on MMM Kristiina Hormia-Poutanen, joka toimii myös Kirjastoverkkopalvelut -tulosalueen johtajana. Kansalliskirjaston uuden johtokunnan toimikausi alkaa elokuussa 2007, se laajenee kolmella yhteiskunnan edustajalla.

Tutkimuskirjastopalvelut -tulosalue vastaa kansallisten ja muiden kokoelmien ylläpidosta sekä niistä annettavasta tietopalvelusta. Tutkimuskirjastopalveluiden johtajana toimii Liisa Savolainen.

Kirjastoverkkopalvelut -tulosalue vastaa yhteistyössä kirjastoverkon kanssa palvelujen strategisesta suunnittelusta kansallisella tasolla, tiedonsaannin edistämisestä yhteiskunnassa, digitaalisen kirjaston palvelu- ja työympäristön kehittämisestä sekä kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisestä.

Kulttuuriperinnön kartuttaminen ja kuvailu -tulosalue vastaa kansallisen julkaisuperinnön keräämisestä ja kuvailusta sekä kokoelmiin valmistelemisesta. Kulttuuriperinnön kartuttamisen ja kuvailun johtajana on Tuula Haapamäki.

Kansallinen digitointikeskus – Mikrokuvaus- ja konservointilaitos
-tulosalue
on kirjaston säilytys- ja digitointitoiminnan asiantuntija ja vastaa tulosalueensa kehittämisestä sekä strategisesta suunnittelusta. Tulosalue tuottaa lisäksi kaupallisia palveluja, jotka kattavat konservoinnin, mikrokuvauksen ja digitoinnin lisäksi toimialaan liittyvää koulutusta ja konsultointia. Kansallisen digitointikeskuksen johtajana toimii Majlis Bremer-Laamanen.

Tekijöiden elinvuodet takaisin kansallisbibliografiaan

Tietosuojalautakunta on hyväksynyt Kansalliskirjaston hakemuksen, josta uutisoimme lehden viime numerossa (ks. Kansalliskirjasto kysyy tietosuojasta, Tietolinja 2/2006). Tekijöiden syntymävuodet ja elinvuodet saa jatkossa panna näkyviin julkiseen kansallisbibliografiaan, myös elävien tekijöiden osalta. Perusteluna oli, että tämä on ”tarpeen lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi”. Asiasta keskusteltiin lautakunnassa pitkään, mutta tulos oli myönteinen.

Lisätietoja:
Lakimies Pekka Heikkinen
Kansalliskirjasto / Kulttuuriperinnön kartuttaminen ja kuvailu
sähköposti: pekka.heikkinen(at)helsinki.fi