RDA-kuvailusääntöjen käyttöönottoon valmistautuminen

Marja-Liisa Seppälä
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201506029973
 

Kuvailun uudistumisen ensimmäinen vaihe, uusien kuvailusääntöjen (RDA = Resource Description and Access) käyttöönotto, lähtee käyntiin vuoden 2016 alussa. Vuosi 2015 on valmistautumista käyttöönottoon koulutusten, konversiosuunnitelmien ja käyttöönottopäätösten myötä.

Sääntötekstin julkaiseminen

Suomenkielinen RDA-sääntöteksti julkaistaan esimerkkeineen ja linjauksineen syksyllä 2015 kansainvälisessä RDA toolkit -palvelussa. Kansainväliseen sääntötekstiin tulee vuosittain jonkin verran muutoksia, joten RDAta kannattaa käyttää lisensioitavan RDA toolkit -palvelun kautta, ei painettuna versiona. RDAn käyttöönottava kirjasto lisensioi RDA toolkitin toistaiseksi itse. Kansallisen ja keskitetysti rahoitetun lisenssin mahdollisuutta selvitetään.

Tiedotustilaisuudet/koulutukset

Kansalliskirjasto järjesti Melinda-metatietovarannossa kuvailevien kirjastojen johtajille RDA-keskustelutilaisuuden 24.4.2015. Tilaisuudessa käytiin läpi RDAn käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä. Tilaisuuden esitykset ja videotaltiointi löytyvät RDA-tiedotussivuilta.
Kirjastoverkolle järjestetään syksyllä 2015 kolme koulutuspäivää RDAsta. Koulutuspäivät tulevat sijoittumaan syys-, loka- ja marraskuun loppuun. Tarkemmat tiedot koulutuspäivistä tulevat kesän alussa.

Konversio
RDAn käyttöönottoon liittyvä konversiosuunnitelma on valmistumassa. Konversion etenemisestä tiedotetaan tarkemmin syksyn aikana konversiolle perustettavien tiedotussivujen kautta. RDAhan liittyvä konversio tulee olemaan suunnilleen samansuuruinen kuin vuonna 2011 toteutettu nyt käytössä olevien ISBD consolidated -kuvailusääntöjen konversio. Konversio toteutetaan teknisesti todennäköisesti vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Päätökset RDAn käyttöönotosta

Kansalliskirjaston ja museosektorin lisäksi ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat päättäneet ottaa RDAn käyttöönsä vuoden 2016 alussa. Kansallinen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmän on julkaissut yleisen suosituksensa kirjastoille RDAn käyttöönotosta. Suositus on luettavissa RDA-tiedotussivuilla.

 

Kirjoittajan yhteystiedot

Marja-Liisa Seppälä, kehittämispäällikkö
Kansalliskirjasto / Tutkimuskirjastopalvelut
PL 15, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
sähköposti: marja-liisa.seppala [at] helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.