Hyvästit Kildalle

Seppälä M-L (2017). Hyvästit Kildalle. Tietolinja, 2017(1). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702151608

Kansalliskirjaston kolmivuotinen projekti Kilda eli Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi päättyi vuoden vaihteessa. Projektin tavoitteina oli edistää kirjastometatiedon muokkaamista linkitetyn dataksi ja lisätä Kansalliskirjaston tukea kirjastoille kuvailun muutoksessa.

Projektin näkyvin tulos oli RDA-kuvailustandardin käyttöönotto 40 suomalaisessa kirjastossa. RDA edistää kirjastometatiedon linkittymistä kolmella tavalla:

  • RDA on nopeasti yleistynyt kuvailustandardi ja siten kansainvälisesti yhteentoimivan metatiedon perusta
  • RDA:n käsitemalli laajentaa kirjastojen kuvailua alueille, joissa voidaan tehdä metatietoyhteistyötä arkistojen, museoiden ja muiden julkisen sektorin metatietotuottajien kanssa
  • RDA:n entiteetit, elementit ja käsitteet on määritelty konekielisesti ja väline- ja formaattineutraalisti kansainvälisessä RDA-rekisterissä.

Metatietosanaston avaaminen Finto-palvelussa oli toinen konkreettinen askel metatietojen verkostoitumisessa. Metatietosanasto yhtenäistää kuvailua ja linkittää suomalaisten kirjastojen käyttämät käsitteet RDA-rekisteriin.

Kuva: Metatietosanasto on saatavilla Finto-palvelussa.

Kildan toinen päätavoite eli Kansalliskirjaston kuvailun tukipalvelujen vahvistaminen osoittautui odotettua työläämmäksi prosessiksi. Olemassa olevien asiantuntijapalvelujen analysointi ja tuotteistaminen toi esiin palveluaukot suhteessa asiakaskuntaan.

Kilda-projektin aikana perustettiin kaksi uutta kuvailun asiantuntijapalvelua – Kuvailusääntöpalvelu ja Toimijakuvailupalvelu. Kuvailusääntöpalvelu on profiloitunut erityisesti kansainvälisten kuvailustandardien jalkauttajaksi ja metatiedon yhteentoimivuuden vartijaksi. Toimijakuvailupalvelu puolestaan rakentaa tehokkaasti kuvailun ekosysteemiä ja kumppanuusverkostoa nimiauktoriteettituotantoon, mikä tulevaisuudessa ulottunee myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Kilda näki lyhyen elämänsä aikana yhteistyön ja asiantuntijuuden lisääntyvän kansallisissa kuvailuryhmissä ja kirjastoverkossa yleensä. Aktiiviset suomalaiset kirjastot ja kuvailun tulevat muutokset luovat painetta Kansalliskirjaston kuvailun tukipalvelujen edelleen kehittämiseen uudessa nelivuotisessa (2017-2020) metatietopalvelukokonaisuuteen keskittyvässä projektissa.

Kirjoittajan yhteystiedot

Marja-Liisa Seppälä, kehittämispäällikkö
Kansalliskirjasto / Tutkimuskirjasto
PL 15, 00014 Helsingin yliopisto
sähköposti: marja-liisa.seppala[at]helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.