Elämää MARC-formaatin jälkeen?

Ulla Ikäheimo
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012121410310

Artikkeli perustuu Kongressin kirjaston edustajien Sally McCallumin ja Kevin Fordin lähettämiin tiedotteisiin

MARC 21 -formaatin kuolemasta on kirjastopiireissä puhuttu jo ainakin kymmenen vuotta, onhan formaatti jo vanhentunut eikä enää vastaa nykymaailman tiedonhakutarpeisiin. Lokakuussa 2011 MARCin ylläpitäjä Kongressin kirjasto tiedotti hankkeesta, jonka tarkoituksena on kehittää formaatille uuden sukupolven vaihtoehto. Työ pääsi vauhtiin toukokuussa 2012, kun kehitystyöhön palkattiin konsulttiyritys Zepheira. Uutta mallia kutsutaan yksinkertaisesti BIBFRAMEksi, mikä on lyhennys sanoista Bibliographic Framework.

Tietomalli

Syksyllä saavutettiin kaksi merkittävää virstanpylvästä: ensimmäinen luonnos tietomallista julkaistiin sekä perustettiin sen ensimmäisten testaajien ryhmä.

Tietomallia kuvaava dokumentti on hyvin teoreettisella tasolla, asian ensimmäinen aapinen. Vaikka malli on vasta luonnos ja tulee varmasti vielä muuttumaan, haluttiin tarjota se jo tässä vaiheessa kentän tutkittavaksi. Tavoitteena oli paitsi tiedottaa hankkeen etenemisestä myös herättää keskustelua ja saada rakentavaa palautetta. Dokumentti Bibliographic Framework as a Web of Data: Linked Data Model and Supporting Services löytyy verkosta osoitteesta
http://www.loc.gov/marc/transition/pdf/marcld-report-11-21-2012.pdf

Tietomalli on hieman kevennetty funktionaalisen luetteloinnin malli. Enää ei puhuta varsinaisesti tietueista, vaan linkeistä teoksen, tekijöiden, kustantajien, asiasanojen ym. käsitteiden/nimenmuotojen välillä. Marraskuun lopulla tapahtuneen julkistuksen jälkeen on sähköpostilistoilla käyty kiivasta keskustelua mm. siitä, miten malli heijastaa uutta RDA-standardia ja kuinka aikanaan tarkasti tehdyt MARC-tietueet konvertoidaan malliin tietoja hävittämättä.

Toinen virstanpylväs oli sopimus kuuden muun organisaation tulosta mukaan uutta mallia testaamaan. Tähän nk. Early Experimenters -ryhmään kuuluvat British Library, Deutsche Nationalbibliothek, George Washington University, National Library of Medicine, OCLC ja Princeton University, sekä tietenkin Kongressin kirjasto. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran lokakuussa ja sen jälkeen on tutkittu, miten vanha ja uusi data sopii malliin. Seuraava kokous pidettiin joulukuussa ja silloin päätettiin jakaa kokemukset ja senastiset tulokset kentän kanssa siinä toivossa, että ne johtaisivat laajempiin kokeiluihin. Myös Kongressin kirjasto jatkaa edelleen testausta ja kehitystyötä.

Konversiokoodi

Joulukuun alussa 2012 hanke julkaisi myös ensimmäisen koeversion koodista, jotta ohjelmoijat ja kehittäjät pystyisivät paremmin hahmottamaan miten MARC-muotoisista bibliografisista tietueista muodostetaan BIBFRAME-tietueita. Koodi on vapaasti saatavana osoitteesta: https://github.com/lcnetdev/marc2bibframe

Koodista on kaksi versiota, Python ja XQuery. XQuery-version on tehnyt Kongressin kirjaston Network Development and MARC Standards -osaston henkilökunta. Python-version on tehnyt Zepheira. Nämä kaksi versiota on kehitetty toisistaan riippumatta. Molemmat tulevat vielä muuttumaan eikä kumpikaan niistä ole virallinen. Kuitenkin kokeilut on nyt haluttu antaa avoimesti testattavaksi, jotta saadaan niistä arvioita ja keskustelua.

Lähiviikkoina pyritään vielä julkaisemaan palvelu, jonka avulla yksittäiset käyttäjät pystyvät muuntamaan omia MARC-tietueitaan. Näin kukin voi nähdä, miltä juuri hänen oma datansa voisi näyttää BIBFRAME-muodossa.

Mitä jatkossa?

Vuoden 2013 alussa perustetaan uusi työryhmä, jossa on Early Experimenters -ryhmää laajempi edustus kirjastomaailmasta. Kongressin kirjasto toivoo tähänastisesta työstä kommentteja kaikilta asiasta kiinnostuneilta kirjastoilta. Hankkeen verkkosivuilta pääsee erityiselle BIBFRAME-postituslistalle, johon voi liittyä ja osallistua keskusteluun. Vaikka ihan ensi vuonna ei MARCia haudatakaan, perijään kannattaa tutustua!

Lisätietoa:

Yhteystietoja

Ulla Ikäheimo, tietojärjestelmäasiantuntija (MARC-formaattivastaava)Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut
PL 26 (Teollisuuskatu 23)
00014 HELSINGIN YLOPISTO
Sähköposti: ulla.ikaheimo[at]helsinki.fi

Suomalainen MARC-keskustelulista: marc-lista[at]helsinki.fi