Kansalliskirjasto avaa dataansa

Nina Hyvönen
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201506029972

 
Kansalliskirjaston avaa dataansa vaiheittain vuosien 2015-2017 aikana. Kansalliskirjaston metatietojen avaamista koskeva suunnitelma on laadittu vuosille 2015-2017 ja se toteuttaa Valtioneuvoston vuodelta 2011 peräisin olevan periaatepäätöksen linjauksia julkishallinnon digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta. Periaatepäätöksen mukaan julkisin varoin tuotettujen tietoaineistojen tulee olla avoimesti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä yhtenäisin, selkein ja kaikille tasapuolisin ehdoin.

Metatiedon osalta tavoitteena on, että Kansalliskirjaston tuottama bibliografinen metatieto ja auktorisoitu kuvailutieto ovat avoimesti ja maksuttomasti saatavissa, ottaen huomioon tietyt juridiset, erityisesti tietosuojaan sekä erilaisiin sopimuksiin perustuvat rajoitukset. Jatkossa myös kirjaston digitoimia sisältöjä pyritään avaamaan mahdollisuuksien mukaan.

Vuosien 2015- 2017 aikana rakennetaan Kansalliskirjaston avoimen datan palvelu, joka toimii Kansalliskirjaston datakatalogina sekä bibliografisen tiedon osalta avoimen datan julkaisualustana, sisältäen kuvaukset avatuista tietoaineistoista sekä avaamiseen liittyvää dokumentaatiota. Tietomallin osalta lopullisia mallinnusratkaisuja on vaikea tehdä tässä vaiheessa, sillä kansainvälisesti eri MARC-formaatit mahdollisesti korvaavan BIBFRAME-tietomallin ja sitä hyödyntävien tietojärjestelmien kehittäminen on kesken, samoin kuin siirtyminen RDA-kuvailusääntöjen käyttöön. Avoimen datan palvelu avataankin alkuvaiheessa prototyyppinä kokemusten ja palautteen keräämiseksi.

 

Kirjoittajan yhteystiedot

Nina Hyvönen, tietojärjestelmäpäällikkö
Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut
PL 26, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
sähköposti: nina.hyvonen [at] helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.