Uutisia ja ajankohtaista

  • Euroopan kansalliskirjastojen johtajat ottivat kantaa avoimen datan puolesta
  • Kansallinen yhdistetyn avoimen tiedon hanke käynnistyy – Linked Data Finland

Euroopan kansalliskirjastojen johtajat ottivat kantaa avoimen datan puolesta

Euroopan kansalliskirjastojen johtajien yhteistyöelin CENL (Conference of European National Librarians) antoi Kööpenhaminassa 28.09.2011 julkilausuman, jossa kannatettiin datan avoimuutta.

Tämä tarkoittaa sitä että datasetit, jotka kuvailevat Euroopassa julkaistuja miljoonia teoksia – niiden kirjastoluetteloissa olevat nimeke-, tekijä-, painos- ja yms. tiedot – tulevat enenevässä määrin kaikkien saataville ja uudelleenkäytettäviksi muissa yhteyksissä.

Ensimmäisenä askeleena tähän suuntaan päätettiin avata Europeana ja The European Library -palveluissa oleva metadata Creative Commons Universal Public Domain eli CC0 -lisenssillä.

Kansallinen yhdistetyn avoimen tiedon hanke käynnistyy – Linked Data Finland

Aalto-yliopisto, mediatekniikan laitos
Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos

Tiedote 7.12.2011

Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto käynnistävät ensi vuoden alussa kansallisen Linked Data Finland -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää verkon yhdistettyjen avointen tietovarantojen (Linked Open Data) hyödyntämistä uusimpien semanttisten verkkoteknologioiden avulla. Hanke tarjoa teknistieteellisen ympäristön ja asiantuntemuksen julkisten tietovarantojen avaamiseksi ja hyödyntämiseksi. Budjetiltaan n. miljoonan euron hanketta tukee Tekesin ja 22 yrityksen ja julkisen organisaation monialainen konsortio, jossa on mukana mm. kolme eri ministeriötä.

Uudessa hankkeessa tutkimus- ja kehitystyön painopiste on semanttisen avoimen datan ja metadatan tuotannossa, julkaisemisessa ja älykkäissä verkkopalveluissa. Uutta teknologiaa kehitetään useiden tapaustutkimusten kautta, joita ovat Suomen lakitieto semanttisena palveluna, mediayrityksen sisällönhallinta, datajournalismi, semanttinen kansallisbiografia, yritystietojen semanttinen rikastaminen uutisaineistoilla ja semanttinen pääkaupunkiseudun palvelukartta.

Uusi hanke hyödyntää aiempien hankkeiden tuloksia

”Hanke saa lentävän lähdön pitkäaikaisen FinnONTO – Suomalaiset semanttisen webin ontologiat -hankesarjan (2003-2012) pohjalta, johon kuuluu kymmenien organisaatioiden kehittäjäyhteisö, kansallinen ontologiainfrastruktuuri ja ONKI-palvelut, työvälineitä, tietoaineistoja ja kokemuksia monista pilottisovelluksista”, sanoo hankkeen johtaja prof. Eero Hyvönen Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta.

World Wide Webin uusimpia megatrendejä ovat Linked (Open) Data, Web of Data, jossa verkon sisältöjä yhdistävät ja hyödyntävät älykkäät verkkopalvelut laajojen, avointen semanttisten tietovarantojen avulla. Niiden ytimessä ovat mm. Wikipediasta louhittu DBPedia, Googlen ensyklopedinen Freebase ja yli kaksisataa muuta näihin ja toisiinsa yhdistettyä tietoaineistoa ns. Linked Open Data -pilvessä. Semanttinen web on perinteisen webin sisään rakentuva metatietokerros, jonka avulla verkkopalvelut voivat ”ymmärtää” ja yhdistää webin monimuotoisia sisältöjä ja tarjota näin ihmiskäyttäjille aiempaa älykkäämpiä ja laaja-alaisempia palveluita.

Lisätietoja

Linked Data Finland -hanke: http://www.seco.tkk.fi/projects/ldf/
Linked Data -yhteisö: http://linkeddata.org/

Eero Hyvönen, professori, tutkimusjohtaja
Aalto-yliopisto, mediatekniikan laitos ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä
eero.hyvonen[at]aalto.fi
puh. 050 384 1618