Uudet kuvailusäännöt (RDA) käytössä Suomessa

Seppälä, M-L (2016). Uudet kuvailusäännöt (RDA) käytössä Suomessa. Tietolinja, 2016(1). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201602105406
 

Kuvailua uudistavat kuvailusäännöt (RDA = Resource Description and Access) on otettu käyttöön ensimmäisissä kirjastoissa tämän vuoden alussa. RDA antaa suunnan kuvailun rakenteen ja kuvailua tukevien järjestelmien uudistamiselle.

RDA-suomennos julkaistiin 8.12.2015 kansainvälisessä RDA Toolkit -palvelussa (http://access.rdatoolkit.org/). RDA-suomennostekstit avoimilla verkkosivuilla poistettiin käytöstä julkaisusopimuksen mukaisesti. Nyt julkaistu suomennos perustuu huhtikuun 2015 versioon. Syksyn 2015 päivitykset tallennetaan tekstiin kevään aikana. RDA-tekstiä tarkentavat suomalaisten kirjastojen linjaukset ja suomalaiset esimerkit julkaistaan lähikuukausien aikana RDA Toolkitissa. Tällä välin linjaukset ovat käytettävissä RDA-tiedotussivuilla. RDA Toolkit -palvelu toimii parhaiten Internet Explorer -selaimella.

Kaikki Melinda-kirjastot ovat vuoden alussa alkaneet käyttää RDA:ta kuvailussaan. Kysymyksiä RDA-tekstin tulkinnasta eri kuvailutapauksissa ja linjausehdotuksia voi lähettää Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä on tuottanut ohjeita RDA:n jalkauttamiseen MARC21-formaattiin (https://www.kiwi.fi/x/rQdMAQ).

Kansalliskirjaston RDA-koulutus keskittyy vuonna 2016 verkkoon. Vuoden aikana pidetään useita 1 tunnin mittaisia onlinekoulutussessioita, jotka videoidaan. Videot ja esitysdiat tallennetaan RDA-tiedotussivulle. Lisäksi järjestetään muutama RDA-kuvailuun keskittyvä kyselytunti. Ensimmäinen RDA-kyselytunti järjestetään 4.2. RDA:n sisältöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen Kuvailusääntöpalvelun neuvontaosoitteeseen.

Kansallinen Metatietosanasto julkaistaan tammikuun 2016 aikana Finto-palvelussa (finto.fi). Metatietosanasto noudattaa RDA:n rakennetta eli kuvailuelementit on jaettu RDA-entiteettien mukaisesti. Sanaston käyttöä helpottaa sanaston käsitteisiin/termeihin ja ryhmiin/elementteihin kohdistuva haku. Suurinta osaa termeistä voi käyttää sekä ISBD- että RDA-kuvailussa. Käsitteistä on viittaukset kansainväliseen RDA-rekisteriin (http://www.rdaregistry.info/).

Lisätietoja:

Kirjoittajan yhteystiedot

Marja-Liisa Seppälä, kehittämispäällikkö
Kansalliskirjasto / Tutkimuskirjasto
PL 15, 00014 Helsingin yliopisto
sähköposti: marja-liisa.seppala[at]helsinki.fi