Uutisia ja ajankohtaista 1/2013

Metatietosanasto – termejä ja ilmauksia aineistojen kuvailuun

Metatietosanasto sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia termejä ja ilmauksia.

Tarkoitus on pyrkiä vakiinnuttamaan kuvailevan metatiedon sanastoa, ja samalla yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi. Sanaston tarkoitus on myös helpottaa metatiedon tuottamista kokoamalla kuvailussa tarvittavaa sanastoa ja ilmauksia sekä selkeyttää näihin liittyviä käsitteitä. Termit on sanastossa määritelty silloin, kun se on katsottu tarpeelliseksi.

Sanasto ei sisällä teoksen aihetta kuvaavaa sanastoa esim. asiasanoja.

Sanaston toteutus ja kehittäminen

Sanastoa on ollut rakentamassa Metatietosanasto-työryhmä. Työryhmän jäsenet ovat Kansalliskirjastosta ja BTJstä

Sanastoa on tarkoitus edelleen laajentaa ja kehittää yhteistyössä kirjastoverkon kanssa. Ehdotuksia perusteluineen sanaston laajentamiseksi ja kehittämiseksi toivotaan metatietoasioiden parissa työskenteleviltä ja siitä kiinnostuneilta. Metatietosanasto-työryhmä arvioi uudet ehdotukset ja liittää ne sanastoon.

Palautteen voi antaa kommentointilaatikoihin tai osoitteeseen met-sanasto(at)helsinki.fi

Sanaston verkko-osoite:
https://wiki.helsinki.fi/display/Metatietosanasto/Metatietosanasto

 

Finna-teema Kansalliskirjasto-lehdessä

Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finnaa käsitellään monipuolisesti Kansalliskirjasto-lehden tämän vuoden ensimmäisessä numerossa.

Lehti on luettavissa Kansalliskirjaston verkkosivuilta.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.