Laatua ja yhteentoimivuutta kuvailustandardeilla

Pusa T, Seppälä M-L (2017). Laatua ja yhteentoimivuutta kuvailustandardeilla. Tietolinja, 2017(1). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702151609

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä selkeyttää rooliaan kuvailun kansallisessa ohjauksessa vuoden 2017 aikana. Tavoitteina on tehdä kansainvälisistä kuvailustandardeista helpommin lähestyttäviä ja parantaa kirjastojen vaikutusmahdollisuuksia niihin.

Kuvailustandardiryhmä toimii linkkinä kansainvälisen kuvailun kehittämisen ja kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien välillä. Kansallisia ryhmiä ovat tällä hetkellä Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea), Kansallisenen musiikin luettelointi- ja sisällönkuvailuryhmä (Luumu) ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä. Kuvailustandardiryhmä pyytää Kumealta, Luumulta ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmältä kommentteja ja lausuntoja kuvailusääntöihin, – linjauksiin, -periaatteisiin ja -käsitemalleihin liittyen. Ryhmä välittää suomalaisten kirjastojen kannan kuvailun muutoksissa IFLAn Cataloguing Sectioniin (http://www.ifla.org/cataloguing), RSC:lle (http://www.rda-rsc.org/) ja EURIGille (https://sites.google.com/site/eurigwiki/).

Kuvailustandardiryhmä on luonteeltaan linjaava ryhmä, joka ottaa kantaa kuvailua ohjaaviin kansainvälisiin ja kansallisiin kokonaisuuksiin, kuten kuvailun ekosysteemiin ja kuvailukoulutukseen. Käytännön kuvailutyön neuvonnan ja ohjeistuksen hoitavat Kansalliskirjaston kuvailun asiantuntijapalvelut yhteistyössä Kumean, Luumun ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa.

Kuvailun standardoinnilla pyritään varmistamaan metadatan tasalaatuisuus datan tuottajasta tai järjestelmästä riippumatta. Kirjastojen, museoiden ja arkistojen tuottamaa kokoelmia koskevaa metadataa voidaan hyödyntää erilaisissa sovelluksissa ja palveluissa erillään kokoelmasta. Avoimen datan aikakautena metadatan laatu ja yhteentoimivuus on edellytys tiedon saatavuudelle ja hyödyntämiselle.

Vuonna 2017 kuvailustandardiryhmässä käsiteltäviä ajankohtaisia kysymyksiä ovat kirjastojen, arkistojen ja museoiden kuvailustandardiyhteistyön lisääminen, RDA-kuvailun mahdollinen keventäminen käytettäviä kuvailuelementtejä valikoimalla, kirjastokentän osallistuttaminen RDA-kuvailusääntöjen kansainväliseen kommentointiprosessiin ja päivitettyjen kuvailun kansainvälisten periaatteiden julkaiseminen suomeksi. Ryhmältä on myös pyydetty lausuntoa siirtymisestä YSA-sanastosta YSO-ontologiaan. Kuvailustandardiryhmä ottanee kantaa myös uuden kirjastojärjestelmän valintaan kuvailun muutoksen toteutumisen näkökulmasta.

Kuvailustandardiryhmä kokoustaa kuutisen kertaa vuodessa. Kahdeksanjäsenisessä ryhmässä ovat edustettuina kaikki kirjastosektorit. Kuvailustandardiryhmän käsittelemiin asioihin ja toimintaan voi tutustua ryhmän verkkosivulla osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/Hor9Ag. Sähköpostitse ryhmään saa yhteyden osoitteella kuvailustandardit-posti(at)helsinki.fi.

Kirjoittajien yhteystiedot

Tatja Pusa, kirjastonhoitaja
Kansalliskirjasto / Tutkimuskirjasto
PL 15, 00014 Helsingin yliopisto
sähköposti: tatja.pusa[at]helsinki.fi

Marja-Liisa Seppälä, kehittämispäällikkö
Kansalliskirjasto / Tutkimuskirjasto
PL 15, 00014 Helsingin yliopisto
sähköposti: marja-liisa.seppala[at]helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.