Digitoitujen sanoma- ja aikakauslehtien käyttö yliopistoissa ja korkeakouluissa helpottuu

Rautiainen J (2017). Digitoitujen sanoma- ja aikakauslehtien käyttö yliopistoissa ja korkeakouluissa helpottuu. Tietolinja, 2017(2). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709258723

Haka-tunnistautumisen käyttöönotto digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa laajentaa Kansalliskirjaston digitoitujen kokoelmien käyttömahdollisuuksia. Se mahdollistaa pääsyn käyttörajoitettuun aineistoon yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen omilla tunnuksilla.

Tällä hetkellä Kansalliskirjaston Digi-palvelussa on kaikkiaan lähes 12 miljoonaa sivua sanoma- ja aikakauslehtiä sekä pienpainatteita. Aineisto karttuu jatkuvasti digitoinnin edetessä.

Turun Sanomat uutisoi 29.7.1914 tuolloin uhkaavalta näyttäneestä maailmansodan vaarasta. Lähde: digi.kansalliskirjasto.fi

Verkossa ovat vapaasti luettavissa pienpainatteet ja vanhimmat lehtiaineistot aina vuoteen 1920 saakka. Tätä tuoreemmat aineistot ovat rajoitetussa käytössä ja niiden osuus sanomalehtisivuista on lähes puolet ja aikakauslehtisivuista noin kaksi kolmasosaa.

Käyttörajoitettuja digitaalisia aineistoja on tähän saakka voinut tutkia lähinnä vain vapaakappalekirjastoissa olevilla vapaakappaletyöasemilla, joten Haka-tunnistautuminen lisää aineistojen saavutettavuutta merkittävästi.

Haka on Suomen käytetyin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttäjätunnistusjärjestelmä jolla on noin 326 000 loppukäyttäjää. Haka-tunnistautumisen käyttöönotto on jatkoa Digi-palvelun käyttöoikeuksien hallinnan kehitystyölle, joka aloitettiin Aviisi-hankkeessa 2015.

Tunnistautuminen digi.kansalliskirjasto.fi-palveluun Haka-tunnuksilla on teknisesti mahdollista jo nyt. Ennen käytön aloittamista käyttäjiksi haluavien organisaatioiden kuitenkin on allekirjoitettava pilotointisopimus, jossa määritellään tarkemmin käyttöön avattavat aineistot.

Ensimmäisten pilottiorganisaatioiden kanssa keskustelu Haka-tunnistautumisen käyttöönotosta on aloitettu keväällä 2017 osana kehitystyötä, jotta on voitu varmistaa tehtävien ratkaisujen sopivuus käytännön toimintaympäristöön. Näiden organisaatioiden käyttäjät pääsevät tutkimaan käyttörajoitettua aineistoa Haka-tunnistautumista hyödyntäen syksyn 2017 aikana.

Seuraavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat näillä näkymin liittyä pilottiin vuoden 2018 alussa. Pilotointiin osallistumisesta kiinnostuneet saavat lisätietoja projektin vastuuhenkilöiltä. Pilotointijakso ulottuu vuoden 2018 loppuun saakka.

Pilotoinnin aikana siihen sisältyvistä käyttöoikeuksista ei peritä maksua. Tuleva rahoitusmalli pyritään selvittämään ennen pilottijakson päättymistä. Kansalliskirjaston kumppaneina kehityshankkeessa ovat Kopiosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Mikkelin yliopistokeskus.

Kirjoittajan yhteystiedot

Juha Rautiainen, tietojärjestelmäasiantuntija
Kansalliskirjasto, tutkimuskirjasto
Saimaankatu 6, 50100 MIKKELI
sähköposti: juha.rautiainen [at] helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.