Avointen tiedejulkaisujen osuus jatkoi kasvuaan vuonna 2021

Ilva J (2022). Avointen tiedejulkaisujen osuus jatkoi kasvuaan vuonna 2021. Tietolinja, 2022(1). Pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061546941

Avointen julkaisujen osuus kaikista suomalaisten korkeakoulujen vertaisarvioiduista artikkeleista nousi viime vuonna 77,9 %:iin. Sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut ylsivät samaan prosenttilukuun. Aiempina vuosina julkaisujen avoimuus on ollut ammattikorkeakouluissa yliopistoja yleisempää, mutta nyt yliopistot ovat siis kirineet eron kiinni.

Vaakasuuntainen pylväsdiagrammi vertaisarvioitujen OA-artikkelien osuksista yliopistoissa 2016–2021.

Vertaisarvioitujen OA-artikkelien (julkaisutyypit A1–A4) osuudet yliopistoissa 2016–2021. Tiedot kerätty Juuli-julkaisutietoportaalista 10.6.2022.

Yliopistoissa avointen julkaisujen osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli kuudella prosentilla. Tilastoluvut kerättiin tosin tällä kertaa Juuli-julkaisutietoportaalista pari kuukautta edellisvuotta myöhemmin, mikä saattaa vaikuttaa lukujen vertailukelpoisuuteen jonkin verran. Vuoden kuluessa avointen julkaisujen osuus kasvaa näet vähitellen sitä mukaa kun julkaisuja rinnakkaistallennetaan ja rinnakkaistallenteiden embargoaikoja päättyy.

Vaakasuuntainen pylväsdiagrammi OA-julkaisujen osuudesta yliopistojen vertaisarvoiduista artikkeleista vuonna 2021.

Kuva 2. OA-julkaisujen osuus yliopistojen vuoden 2021 vertaisarvioiduista artikkeleista (julkaisutyypit A1–A4). Tiedot kerätty Juuli-julkaisutietoportaalista 10.6.2022.

Useimmissa yliopistoissa avointen julkaisujen osuus oli 80 %:n tuntumassa tai jonkin verran sen yläpuolella. Takavuosien tilastokärki Jyväskylän yliopisto ei ole enää yksin omissa lukemissaan, sillä muutkin yliopistot ovat hyödyntäneet Jyväskylän kokemuksia omien prosessiensa kehittämisessä.

Parin viime vuoden merkittävin trendi on ollut julkaisujen välittömän avoimuuden yleistyminen. Yhä suurempi osa julkaisuista on avoimesti saatavilla kustantajan palvelussa, joko osana kokonaan avointa julkaisukanavaa tai osittain avointa hybridijulkaisukanavaa. Vertaisarvioitujen artikkelien osalta tällaisten jo kustantajan palvelussa avointen julkaisujen yhteenlaskettu osuus ylsi viime vuonna 59,6 %:iin (2020: 48,1 %).

Vaakasuuntainen pylväsdiagrammi.

Kuva 3. Kustantajien palvelussa OA:na ilmestyneiden artikkelien osuus yliopistojen vertaisarvioiduista artikkeleista (A1–A4) vuosina 2016–2021. Tiedot kerätty Juuli-julkaisutietoportaalista 10.6.2022.

Muutos selittyy suurelta osin suurten kansainvälisten kustantajien kanssa neuvotelluilla transformatiivisilla sopimuksilla, joissa sovitaan muualla tuotettujen aineistojen lukuoikeuden lisäksi myös organisaation omien julkaisujen avoimuudesta. Toki on hyvä huomata, että yhä suurempi osa muistakin julkaisukanavista on siirtynyt avoimuuteen – esim. Tieteellisten seurain valtuuskunnan Journal.fi-palvelussa on nyt mukana jo yli sata (pääosin avointa) suomalaista tiedelehteä.

Julkaisujen rinnakkaistallentaminen on sekin edelleen lisääntynyt. Rinnakkaistallentamisen tuoma lisä avointen julkaisujen osuuteen on kuitenkin alkanut pienentyä, kun julkaisut ovat yhä useammin valmiiksi avoimesti saatavilla myös kustantajan palvelussa. Käännekohtaan tultiin vuonna 2020 ja viime vuoden tiedoissa trendi näkyy jo selvästi: rinnakkaistallentamisen tuoma lisä vertaisarvioitujen artikkelien avoimuuteen väheni toissavuoden 23,6 %:sta 18,3 %:iin.

Vaakasuuntainen pylväsdiagrammi.

Kuva 4. Rinnakkaistallennettujen artikkelien osuus yliopistojen vertaisarvioiduista artikkeleista (A1-A4) vuosina 2016-2021. Tiedot kerätty Juuli-julkaisutietoportaalista 10.6.2022.

Ks. myös aiemmat katsaukset:

Kirjoittajan yhteystiedot

Jyrki Ilva, tietojärjestelmäpäällikkö
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
PL 15 (Yliopistonkatu 1), 00014 Helsingin yliopisto
jyrki.ilva [at] helsinki.fi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.