Muutosvastarintaa?

Ilva, J (2016). Muutosvastarintaa? Tietolinja 2016(1). Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201602105315
 

“All that is human must retrograde if it does not advance.”
― Edward Gibbon

Suomalainen tiede ja koulutus ovat olleet viime aikoina kovan kurituksen kohteena. Huolestuttavaa kyllä vaikuttaa siltä, ettei niillä ole viime keväänä aloittaneen hallituksen linjauksissa liiemmin itsenäistä arvoa, vaan ne halutaan nähdä lähinnä yritystoiminnan ja talouskasvun tukitoimintoina. Leikkausten kohdentamisessa tehtyihin poliittisiin valintoihin kohdistunut kritiikki on leimattu hallituksen taholta vähättelevästi muutosvastarinnaksi.

Tämän Tietolinjan numeron teemana ei kuitenkaan ole muutosvastarinta. Kaikki muutoksen tuoma ei aina ole automaattisesti vanhaa parempaa, eikä poliittista vastuuta voi piilottaa muutospuheen taakse. Epävakaista ajoista huolimatta meidän täytyy silti olla valmiita katsomaan rohkeasti sekä menneeseen, nykyhetkeen että tulevaan. Uusia asioita tapahtuu, ja haluamme olla niissä mukana.

Poikia leikkimässä autoradalla 1968. Helsingin kaupunginmuseo / Finna.fi. Käyttöoikeudet: CC BY 4.0

Poikia leikkimässä autoradalla, 1968. Elannon kokoelma. Helsingin kaupunginmuseo / Finna.fi. Käyttöoikeudet: CC BY 4.0

Numeron 1/2016 ensimmäisessä artikkelissa Sari Räisänen hahmottelee kirjastoille roolia avoimen tieteen edistäjänä. Jyrki Ilvan artikkeli puolestaan on laaja yleiskatsaus open access -julkaisemisen tämänhetkiseen tilanteeseen. Hanna-Mari Puuska esittelee omassa kirjoituksessaan tutkijoiden tunnistamiseen tarkoitetun ORCID-tunnisteen käyttöönottoa, jota CSC koordinoi.

Kansalliskirjaston vuosituhannen vaihteesta lähtien ylläpitämä Vesa-palvelu ajettiin alas vuoden 2016 alussa. Mikko Lappalaisen, Tuomas Palosen, Mirja Anttilan, Henri Ylikotilan, Osma Suomisen ja Matias Frosteruksen artikkeli käy läpi Vesan ja sen korvanneen Finto-palvelun vaiheita. Kuten Liisa Virtasen kirjoittamasta muistokirjoituksesta käy ilmi, Vesa oli palvelua käyttäneiden luetteloijien keskuudessa erittäin suosittu ja se äänestettiin käyttäjäkyselyissä jopa Kansalliskirjaston tärkeimmäksi palveluksi. Huonosti dokumentoitujen teknisten ratkaisujen vuoksi Vesan ylläpito ja kehittäminen oli kuitenkin hankalaa, kuten Juha Hakala toteaa omassa artikkelissaan.

Lassi Lagerin raportoi USA:ssa järjestetystä digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystä käsittelevästä iPRES-konferenssista, jossa oli tällä kertaa paikalla useita suomalaisosallistujia.

Finnan kauan odotettu avoin rajapinta julkistettiin viime viikolla, ja se on saanut paljon hyvin ansaittua huomiota. Samalla Finnaan lisättiin myös mahdollisuus rajata kuva-aineistoja koskevia hakutuloksia aineistojen käyttöoikeuden perusteella. Marja-Liisa Seppälä uutisoi uusien RDA-pohjaisten kuvailusääntöjen käyttöönotosta.

Ajankohtaista meiltä ja muualta -osiossa kerrotaan tällä kertaa kesällä Helsingissä järjestettävästä Liber-konferenssista, Nelli-portaalin alasajoa koskevista suunnitelmista ja kotimaisista open access –kirjojen julkaisemista koskevista suunnitelmista.

Kirjoittajan yhteystiedot

Jyrki Ilva, tietojärjestelmäasiantuntija
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
PL 26, 00014 Helsingin yliopisto
jyrki.ilva [at] helsinki.fi