Nelli 2.0

Ari Rouvari
Kansalliskirjasto

Tämän artikkelin pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071278

 

Kirjasto 2.0:sta on puhuttu jo paljon ja siihen on ladattu suuria odotuksia, mikä kuitenkin saattaa aiheuttaa termin inflaation. Senkin uhalla jatkan asian käsittelyä, sillä näen kirjasto 2.0:ssa niin suuria mahdollisuuksia, etten halua leimata sitä pelkäksi hypetykseksi. Viime kädessä asiakkaat päättävät, miten kirjasto 2.0:n mahdollistamat uudet palvelut jäävät elämään.

Vuonna 2005 Internet Librarian International -konferenssissa Lontoossa lanseerattiin termi kirjasto 2.0. Termi viittaa Web 2.0 -teknologian ja -filosofian hyödyntämiseen kirjastopalvelujen kehittämisessä.

Web 2.0 -teknologian perimmäinen tarkoitus on tuottaa yhteisöllisiä verkkopalveluita. Teknologiaa tärkeämpää on asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen ja käyttäjien integroiminen tuottamaan sisältöä. Kirjastopalveluiden suunnittelussa tämä ei ole mitään ihan uutta.

Nelli-tiedonhakuportaalin kehittämisessä tulkitsemme kirjasto 2.0 -filosofian pyrkimykseksi helpottaa tiedonhakua ja dokumenttien käyttöä sekä poistaa ja madaltaa käyttöä rajoittavia esteitä. Toisena tavoitteena on tarjota Nelliin integroituihin tietokantoihin vaihtoehtoisia käyttötapoja.

Nelliin uusia palveluita

Nelli integroidaan korkeakouluissa laajasti käytössä oleviin Moodle- ja WebCT-oppimisalustoihin. Samalla, kun opettaja luo kurssin oppimisalustaan, hän voi määritellä opiskelijoille valmiiksi suorat linkit elektronisiin oppimateriaaleihin ja linkityksen saman aiheen Nellin aihekategorioihin. Lisäksi kurssin ylläpitäjä voi määritellä kurssista hakumahdollisuudet kirjastojärjestelmään ja Nellin olennaisiin pikahakusetteihin.

Lontoon yliopiston Royal Hollowayn portaaliin on vastaavanlaiset palvelut jo toteutettu (ks. Pope 2007: 6).

RSS-syötteillä palveluita

RSS-syötteitä hyödyntäen asiakkaat voisivat saada esimerkiksi omaan selaimeensa, sähköpostiohjelmaansa tai muuhun RSS-syötteiden käsittelyohjelmaan tiedot uusista Nelliin asennetuista tietokannoista ja e-lehdistä. Vielä mielekkäämmin RSS-syötteitä voisi hyödyntää tarjoamalla asiakkaille mahdollisuus saada omaan selaimeensa valittujen lehtien uudet artikkelit sisältökuvauksineen. Tämä on kuitenkin hankala toteuttaa käytännössä, mutta Nelli-toimisto jatkaa toteutusmahdollisuuksien tutkimista.

Nellin aineistot selaimeen

Tiedon saavutettavuuden ja käytön helpottamiseksi Nelliin asennettuihin tietokantoihin tarjotaan vaihtoehtoisia käyttötapoja. Nelli-toimisto toteuttaa palvelun, jossa asiakkaat voivat liittää selaimensa hakutoimintoon haluamansa Nellin pikahakuryhmät, aineistokategorioita, yksittäiset tietokannat ja lehtihaun.

Seppo Verho kirjoittaa Kirjastolehdessä, että portaalin idea vanhenee vauhdilla, kun asiakkaat kokoavat itse omat tietolähteensä (2007: 11). Verho tulkitsee kirjasto 2.0 filosofiaa aika kapeasti, sillä kirjasto 2.0:n mukaisesti tulee asiakkaalle tarjota useita vaihtoehtoja, joista hän valitsee itselleen sopivimmat. Nelli-toimiston tarjoaman palvelun avulla loppukäyttäjät voivat hyvin helposti määritellä haluamansa tietokannat ja palvelut selaimiinsa. Nellissä on yli tuhat tietokantaa, joiden asentaminen omaan selaimeen ilman Nelli 2.0 -palvelua olisi melko työlästä.

Keväällä 2007 käyttöönotettava Ex Libriksen MetaLib-monihakuportaalin versio 4.0 tarjoaa jo jonkin verran kirjasto 2.0 -palveluita. MetaLib 4.0 julkaistiin vuoden 2007 alkupuolella. Uuden version ulkoasu ei juuri muutu, mutta käyttöliittymän taustalla olevaa teknologiaa on järkeistetty huomattavasti. Uusi versio mahdollistaa palvelun helpomman räätälöinnin, pikahakusettien järjestämisen sekä hakujen jalostamisen ryhmittelyjen (clusters) ja eri näkökulmien (facets) avulla. Myös MetaLibin nykyinen lehtivalintapalvelu korvataan SFX:n A-Z lehtilistapalvelulla, jossa on käytössä lehtikategoriat.

Kirjasto 2.0 -hypetys on hyvä innoittaja kirjastoverkkopalveluiden kehittäjille ja markkinointikeino rahoittajien suuntaan. Ainakin Nelli-toimiston se on yllyttänyt palveluiden uudenlaiseen kehittämistyöhön.

Aiheesta lisää

Kirjoittajan yhteystiedot

Ari Rouvari, pääsuunnittelija
Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut
PL 26, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Email: ari.rouvari(at)helsinki.fi