Uutisia ja ajankohtaista

Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri -raportti julkaistu

Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri -raportti esittelee, miten ja mistä osista valtiotason ja koko julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri tavoitetilassaan muodostuu. Tietoarkkitehtuuriprojekti (VATI) on osa Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hanketta. Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri luo rakenteen tietovarantojen ja tietojen yhteentoimivuuden kehittämiselle ja edistää siten sähköistä hallintoa, sähköisiä palveluja ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Tietoarkkitehtuurin kannalta nykytilan kehittämiskohteet edellyttävät ensisijaisesti metatietoarkkitehtuurin kehittämistä. Julkisen hallinnon tietojen yhteiskäyttö edellyttää semanttista yhteentoimivuutta eli sopimista yhteisistä metatietomäärityksistä (metatietomalleista / skeemoista / formaateista), sanastoista, luokituksista ja tunnisteista sekä yhteisiä pelisääntöjä niiden käytöstä ja noudattamisesta. Näistä tekijöistä muodostuu kokonaisarkkitehtuurin linjauksia tukeva metatietoarkkitehtuuri.

Projektissa on tunnistettu sekä julkisen hallinnon nykyisiä tietovarantoja että tavoitetilan mukaisia tietovarantoehdokkaita. Tavoitteena on purkaa kohdealue- ja toimijakohtaisia ”siiloja” ja kehittää julkisessa hallinnossa laajasti yhteisesti hyödynnettäviä tietovarantoja. Raporttiin on koottu keskeiset tietoarkkitehtuurin jatkokehittämisen toimenpiteet.

Raportissa ehdotetaan, että valtiovarainministeriö asettaa työryhmän selvittämään näitä tehtäviä varten perustettavan viraston hyödyt ja kustannukset. Selvitys tulee tehdä kokonaistaloudellisesta näkökulmasta ja yhteiskunnan kokokonaisetu huomioon ottaen.

Raportti löytyy Valtiovarainministeriön sivuilta osoitteesta http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100105Valtio/05_Julkishallinnon_tietoarkkitehtuuri.pdf