Uncategorized

Tietolinja 2/2018 ilmestynyt

Tietolinja-lehden numero 2/2018 on nyt luettavissa osoitteessa

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018092336397

Numeron kaksi ensimmäistä artikkelia käsittelee ajankohtaisia kirjastojärjestelmähankkeita. Ari Muhonen esittelee 16 kirjaston muodostaman yhteenliittymän suunnitelmaa siirtyä Voyagerista avoimen lähdekoodin Koha-ohjelmistoon perustuvaan järjestelmäkokonaisuuteen. Kimmo Tuominen ja Petri Tonteri puolestaan kirjoittavat toisesta samaan aikaan käynnissä olevasta projektista, jossa 23 kirjastoa pyrkii hankkimaan yhdessä tehdyn kilpailutuksen kautta käyttöönsä pilvipalveluna toimivan palvelualustatyyppisen kirjastojärjestelmän.

Numerossa on myös kaksi Kansalliskirjaston digitoimia aineistoja sisältävään Digi-palveluun liittyvää artikkelia. Jussi-Pekka Hakkarainen, Tuula Pääkkönen ja Juha Rautiainen kertovat tekeillä olevasta hankkeesta, joka tarjoaa pilotointiin osallistuville organisaatioille aiempaa laajemman pääsyn ja laajemmat käyttöoikeudet Digin sisältämiin tekijänoikeuden alaisiin aineistoihin. Tuula Pääkkösen ja Johanna Liljan artikkeli käy läpi Digin käyttäjille tehdyn kyselyn tuloksia ja niiden pohjalta tehtyjä toimenpiteitä.

Juha Hakala luotaa omassa artikkelissaan URN-tunnisteiden ja niiden pohjalta muodostettujen pysyvien verkko-osoitteiden sielunelämää. Artikkeli laajenee käsittelemään myös muita URN:ia vastaavia tai siihen vertautuvia tunniste- ja osoitejärjestelmiä.

Konferenssikokemuksista kertovia matkaraportteja on tällä kertaa kaksi. Ere Maijala osallistui Portlandissa, Oregonissa järjestettyyn KohaConiin. Jyrki Ilva kävi puolestaan Bozemanissa, Montanassa, jossa järjestettiin Open Repositories 2018.

Numeron ajankohtaispalstalla on juttua RDA:n uudistumisesta ja uutisia avoimeen julkaisemiseen liittyen sekä kotimaasta että ulkomailta.